Nazaj na seznam

SPREDNJI SEDEŽI: funkcije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na večfunkcijskem zaslonu lahko glede na vozilo dostopate do različnih funkcij za sedeže.

Pri vozilih, ki so ustrezno opremljena, stikalo 1 omogoča neposredni dostop do menija za sedeže na večfunkcijskem zaslonu.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijsko opremo.

Masaža

Na voznikovem sedežu lahko vklopite masažno funkcijo.

Na večfunkcijskem zaslonu izberite meni »Vozilo«, »Sedeži« in nato »Masaža«.

Pomikajte se po meniju:

- izberete vrsto masaže (tonična, sprostilna ali ledvena);

- nastavite moč (+ ali -);

- nastavite hitrost (+ ali -);

- ponastavite izbrane parametre. Pritisnite 2 in nato »Ponastavitev«;

- vklopite/izklopite masažni sedež (ON ali OFF).

Opomba: izbrani način v meniju »Multi-Sense« lahko vpliva na nastavitve masaže (glejte razdelek »Multi-Sense« v 3. poglavju).

Nastavitve

Na večfunkcijskem zaslonu izberite meni »Vozilo«, »Sedeži« in nato »NASTAVITVE«.

Lahko vključite ali izključite naslednje elemente:

- preprost dostop voznika;

- vizualne informacije o tekočih premikih.

Preprost dostop voznika

Če želite to funkcijo vklopiti ali izklopiti, pritisnite ON ali OFF.

Če je ta funkcija vklopljena, se sedež samodejno pomakne nazaj, ko voznik zapusti vozilo, in se vrne v svoj položaj ob pritisku gumba za zagon.

Položaj

Na večfunkcijskem zaslonu lahko shranite šest profilov (glejte navodila za multimedijsko opremo).

Vsak profil vključuje položaj voznikovega sedeža za vožnjo.

Položaj za vožnjo vključuje nastavitve sedišča in naslonjala voznikovega sedeža ter zunanjih ogledal, odvisno od vozila.

S pritiski na gumbe je mogoče shraniti položaj za vožnjo ter ga priklicati iz spomina:

- kartica RENAULT za »prostoročno upravljanje« je zaznana;

- ob odpiranju voznikovih vrat.

Svetujemo vam, da iz varnostnih razlogov vse te nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Shranjevanje položaja za vožnjo

- Nastavite sedež s stikali 34 in 5 (glejte prejšnjo stran);

- nastavite zunanji ogledali.

- na večfunkcijskem zaslonu izberite »Vozilo«, »Sedeži«, »NASTAVITVE«, nato »Položaj« in izberite »Shrani«.

Shranijo se položaja zunanjih ogledal za vožnjo naprej in vzvratno vožnjo ter položaj voznikovega sedeža.

Priklic nastavitve položaja za vožnjo

Pri zaustavljenem vozilu na večfunkcijskem zaslonu izberite »Vozilo«, »Sedeži«, »NASTAVITVE« in nato »Položaj«, izberite »Prikliči« in potrdite.

Opomba: priklic določenega položaja za vožnjo iz spomina je prekinjen, če medtem pritisnete na enega od gumbov za nastavitev sedeža.

Med vožnjo ni mogoče priklicati shranjenih nastavitev položaja za vožnjo iz spomina.