Nazaj na seznam

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

š Pozicijske luči

Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol poravnan z oznako 2. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

á Dolge luči

Pri prižganih zasenčenih lučeh potisnite ročico 1. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Za prižig zasenčenih luči ponovno povlecite k sebi ročico 1.

k Zasenčene luči

Ročni način delovanja

Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol poravnan z oznako 2. Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Samodejno delovanje

Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 2: pri delujočem motorju se zasenčene luči samodejno prižgejo ali ugasnejo glede na zunanjo svetlobo brez voznikovega delovanja na ročico 1.

Pred nočno vožnjo: preverite pravilno delovanje električne opreme. Vedno pazite, da so luči dobro vidne in da jih nič ne zakriva (umazanija, blato, sneg, večji tovor ...).

Če vozite po levem voznem pasu z vozilom, v katerem je voznikov sedež na levi strani (ali obratno), je za čas takšnih okoliščin treba ustrezno prilagoditi luči (glejte razdelek »Nastavitev svetlobnega snopa žarometov« v 1. poglavju).

Samodejne dolge luči

Ta sistem samodejno vklaplja in izklaplja dolge luči. Pri tem uporablja kamero, ki je nameščena za notranjim vzvratnim ogledalom, za zaznavanje vozil pred vami in vozil, ki vam prihajajo nasproti.

Dolge luči se samodejno prižgejo, če:

- je zunanja osvetljenost šibka;

- ni zaznano nobeno drugo vozilo ali osvetlitev;

- hitrost vozila je večja od približno 40 km/h.

Če kateri od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, sistem preklopi v zasenčene luči.

Sistem »samodejne dolge luči« v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, kar zadeva osvetlitev vozila in njegovo prilagoditev na pogoje osvetljenosti, vidljivosti in okoliščine v prometu.

Aktiviranje

Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 2.

Potisnite ročico 1, da vključite dolge luči. Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka .

Deaktiviranje

- Ponovno pomaknite ročico 1 k sebi;

- ali zasukajte obroček 3 v drug položaj, ki ni AUTO ;

- ali na večfunkcijskem zaslonu izberite meni »Vozilo«, nato pa »Asistent riadenia«, »Samodejne dolge luči« in »OFF« (odvisno od vozila).

Kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Sistem je lahko v nekaterih okoliščinah oviran, zlasti v naslednjih:

- neugodne vremenske razmere (dež, sneg, megla ...);

- slaba vidljivost skozi vetrobransko steklo ali prek kamere;

- slabo vidna ali šibka osvetlitev vozila pred vami ali vozila, ki vam prihaja naproti;

- slaba nastavitev prednjih luči;

- odsevajoči sistemi;

- ...

Uporaba prenosnega navigacijskega sistema na predelu vetrobranskega stekla pod kamero ponoči lahko ovira delovanje sistema »samodejne dolge luči« (možnost odsevanja na vetrobranskem steklu).

Motnje pri delovanju

Če se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Samodejni prižig luči preverite«, je sistem deaktiviran.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Funkcija prižiga dnevnih luči

Dnevne luči se samodejno vklopijo, ko se motor zažene (brez voznikovega upravljanja ročice 1), in izklopijo ob zaustavitvi motorja.

Motnje pri delovanju

Če se prikaže sporočilo »Preverite osvetlitev« skupaj s kontrolno lučko © in kontrolna lučka k utripa na instrumentni plošči, to opozarja na napako pri osvetlitvi.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Izklop luči

Obstajata dve možnosti:

- ročno: zasukajte obroček 3 v položaj 0;

- samodejno: luči ugasnejo po zaustavitvi motorja ob odpiranju voznikovih vrat ali ob zaklepanju vozila. V tem primeru se bodo luči pri prihodnjem zagonu motorja ponovno prižgale, če bo obroček v položaju 3.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Ob odpiranju voznikovih vrat je slišen zvočni signal, ki vas opozori, da so luči še vedno vklopljene.

Funkcija “zunanja spremljevalna osvetlitev”

Ta funkcija (dobrodošla na primer pri odpiranju dvoriščnih ali garažnih vrat...) vam omogoča, da za kratek čas prižgete zasenčene luči.

Pri izklopljenem motorju in lučeh ter z obročkom 3 v položaju 0 ali AUTO povlecite ročico 1 k sebi: zasenčene luči se vklopijo za približno 30 sekund. Trajanje vklopa lahko podaljšate tako, da še enkrat povlečete ročico. To lahko ponovite štirikrat, tako da osvetlitev traja največ 2 minuti. Dejanje je potrjeno, ko se na instrumenti plošči prikaže sporočilo »Spremljevalna osvetlitev _ _ _« in čas trajanja vklopa. Nato lahko zaklenete vaše vozilo.

Za izklop osvetlitve pred samodejnim izklopom zasukajte obroček 3 v kateri koli položaj in nato zopet v položaj AUTO.

Funkcija dobrodošlice in pozdrava

(odvisno od različice vozila)

Če je funkcija vključena, se dnevne luči in zadnje pozicijske luči samodejno prižgejo, ko vozilo zazna kartico RENAULT ali ga odklenete.

Samodejno ugasnejo:

- približno minuto po njihovem prižigu;

- ob zagonu motorja glede na položaj ročice za osvetlitev

ali

- ob zaklepanju vozila.

Vključitev/izključitev funkcije

Na večfunkcijskem zaslonu izberite meni »Vozilo«, »Uporabniške nastavitve« in nato »Zunanji pozdrav«. Izberite »ON« ali »OFF« za vklop ali izklop funkcije.

g Prednje meglenke

Za vklop zasukajte srednji obroček 5 na ročici 1 tako, da bo simbol poravnan z oznako 4, nato spustite ročico.

Delovanje je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Ob vklopu sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

f Zadnje meglenke

Za vklop zasukajte srednji obroček 5 na ročici tako, da bo simbol poravnan z oznako 4, nato spustite ročico.

Delovanje je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Ob vklopu sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Ugasnite meglenke, ko niso več potrebne, saj lahko motijo ostale udeležence v prometu.

Izklop

Znova zasukajte obroček 5, da poravnate oznako 4 s simbolom za meglenko, ki jo želite izklopiti. Ustrezna kontrolna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Ob izklopu zunanje osvetlitve ugasnejo tudi meglenke.

Luči za dodatno osvetlitev pri zavijanju

Pri vožnji v ovinek z zasenčenimi lučmi in pod določenimi pogoji (hitrost, kot zasuka volana, vožnja naprej, vklopljeni smerokazi itd.) se ena od prednjih meglenk prižge, da osvetli ovinek.

V megli, snegu ali pri prevozu tovora, ki sega prek strehe, se luči ne prižgejo samodejno, zato jih morate sami prižgati.

Prižig meglenk upravlja voznik: kontrolne lučke na instrumentni plošči vas obveščajo o prižigu (prižgana lučka) ali izklopu (ugasnjena lučka) meglenk.