DODATNI 12-VOLTNI AKUMULATOR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sekundarni akumulator je 12 V akumulator: dovaja električno energijo potrebno za delovanje opreme vozila (luči, brisalci, okna, zvočni sistem itd.) in nekatere varnostne sisteme, kot je pomoč pri zaviranju.

Ne odpirajte ga in ne dodajajte nobene tekočine.

Vzdrževanje/zamenjava

Stanje napolnjenosti 12-voltnega dodatnega akumulatorja 1 se lahko zmanjša predvsem, če uporabljate vozilo:

- pri nizki temperaturi;

- po daljši uporabi odjemalnih elementov pri zaustavljenem motorju.

Ne opravljajte posegov pod pokrovom motorja, ko se vozilo polni ali ko kontakt ni izključen.

Zaradi varnosti in zagotavljanja pravilnega delovanja električne opreme vozila (luči, brisalci, sistem pomoči pri zaviranju itd) mora vsak poseg na sekundarnem 12-voltnem akumulatorju (odstranjevanje, odklop itd.) vedno opraviti specializirani strokovnjak.

Nevarnost opeklin zaradi električnega udara.

Priporočene roke za zamenjavo, ki so navedeni v navodilih za vzdrževanje, morate obvezno upoštevati, pri čemer jih ne smete prekoračiti.

Ker je v vozilu vgrajen poseben akumulator, pazite, da ga boste zamenjali z enakovrednim akumulatorjem.

Pokličite predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Pogonski sistem električnega vozila uporablja enosmerno napetost približno 400 voltov.

Ta sistem je lahko vroč med vzpostavljenim kontaktom in po tem, ko je kontakt izključen.

Upoštevajte opozorilna sporočila na nalepkah v vozilu.

Vsak poseg ali sprememba na 400 V električnem sistemu vozila (sestavni deli, kabli, konektorji, pogonska baterija) je strogo prepovedana.

Nevarnost težkih opeklin ali smrtno nevarnega električnega udara.

Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator hlajenja motorja. Na to vas opozarja nalepka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Nalepka A

Upoštevajte oznake na akumulatorju.

2 Prepoved virov odprtega ognja in kajenja.

3 Obvezna zaščita oči.

4 Hranite izven dosega otrok.

5 Eksplozivna snov.

6 Glejte uporabniški priročnik.

7 Jedke snovi.

Motnje

Da ne poškodujete vozila, dodatnega 12-voltnega akumulatorja ni dovoljeno polniti s pomočjo:

- zunanjega polnilnika akumulatorja;

- akumulatorja drugega vozila.

Pokličite predstavnika servisne mreže vozila.

S svojim električnim vozilom ne poskušajte napolniti 12-voltnega dodatnega akumulatorja drugega vozila. 12-voltna električna moč električnega vozila je premajhna za ta postopek.

Obstaja nevarnost poškodb na vozilu.

12-voltnega dodatnega akumulatorja ni dovoljeno odklopiti.

Nevarnost opeklin zaradi električnega udara.