VAROVALA ZA OTROKE: izklop, vklop sestavnega dela sovoznikova airbag

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Izklop sovoznikovih airbag

(odvisno od vozila)

Pred nameščanjem otroškega sedeža na sprednji sovoznikov sedež:

- prepričajte se, da je nameščanje otroškega sedeža na ta sedež dovoljeno;

- obvezno morate izklopiti airbagza otroški sedež, ki bo obrnjen v nasprotni smeri vožnje.

Za izklop airbag: pri zaustavljenem vozilu in izklopljenem kontaktu pritisnite in zavrtite stikalo za zaklepanje 1 v položaj OFF.

Ko je kontakt vključen, obvezno preverite, ali kontrolna lučka ¹ na prikazovalniku sveti 2.

Ta kontrolna lučka ostane stalno prižgana in potrjuje, da lahko na sovoznikov sedež namestite otroški sedež.

Za vozila, ki nimajo nameščene ključavnice 1 SISTEM ZA ZAZNAVANJE SOVOZNIKA.

Sovoznikovo airbag lahko vklopite ali izklopite le pri zaustavljenem vozilu in izključenem kontaktu.

Če na stikalo pritisnete med vožnjo, se prižgeta kontrolni lučki å in ©.

Stanje airbag bo ustrezalo stanju stikala, ko izključite in ponovno vključite kontakt.

NEVARNO

Ker delovanje sestavnega sela sovoznikova airbag ni združljivo s položajem otroškega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, NIKOLI ne namestite sistema varovanja za otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje, v sedež, zaščiten z VKLOPLJENIM sestavnim delom sprednja AIRBAG . Sicer lahko pride do SMRTI OTROKA ali HUDIH POŠKODB.

Na to vas opozarjajo oznake na armaturni plošči in nalepke A na obeh straneh sovoznikovega senčnika 3 (kot so zgornje nalepke).

NEVARNO

Ker delovanje sestavnega sela sovoznikova airbag ni združljivo s položajem otroškega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, NIKOLI ne namestite sistema varovanja za otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje, v sedež, zaščiten z VKLOPLJENIM sestavnim delom sprednja AIRBAG. Sicer lahko pride do SMRTI OTROKA ali HUDIH POŠKODB.

Vključitev sovoznikove airbag

(odvisno od vozila)

Takoj ko otroški sedež odstranite s sovoznikovega sedeža, ponovno aktivirajte airbag, da sovozniku zagotovite varnost v primeru trčenja.

Za ponovni zagon airbag: pri zaustavljenem vozilu in izključenem kontaktu pritisnite in zavrtite stikalo1 v položaj ON.

Ko je kontakt vključen, morate preveriti, ali je opozorilna lučka ¹ izključena, in ali se po približno 1 minuti po vsakem zagonu prižge opozorilna lučka na prikazovalniku 2.

Sovoznikova airbag je vklopljena.

Motnje pri delovanju

V primeru napake na sistemu za vklop in izklop airbag za sovoznika je na sovoznikov sedež prepovedano namestiti otroški sedež, obrnjen v nasprotni smeri vožnje.

Prav tako ni priporočljivo, da bi na njem sedel katerikoli od sopotnikov.

Čimprej se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sovoznikovo airbag lahko vklopite ali izklopite le pri zaustavljenem vozilu in izključenem kontaktu.

Če na stikalo pritisnete med vožnjo, se prižgeta kontrolni lučki å in ©.

Stanje airbag bo ustrezalo stanju stikala, ko izključite in ponovno vključite kontakt.