ODPIRANJE IN ZAPIRANJE VRAT

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odpiranje vrat z zunanje strani

Prednja vrata

Sprednja vrata so opremljena z ročaji, ki se samodejno odprejo in zaprejo glede na stanje vozila:

- pri odklepanju vozila se ročaji odprejo, da se omogoči dostop do vozila;

- pri zaklepanju vozila se ročaji zaprejo;

- nad 5 km/h se ročaji zaprejo;

- pri vzvratni vožnji se ročaji zaprejo.

Ko so ročaji aktivirani, se po približno treh minutah samodejno zaprejo, če se na odpiralnih elementih ne izvede nobeno dejanje.

Ročaj se lahko odpre ročno ali s pomočjo elektrike. Če želite to narediti, premaknite pokrov ključavnice 2 in primite za konec A ročaja 1 s prstom.

Zadnja vrata

Pri odklenjenih vratih primite ročico 3 in jo potegnite k sebi.

Iz varnostnih razlogov vrata odpirajte in zapirajte samo, ko je vozilo ustavljeno.

Odpiranje vrat iz notranjosti

Potegnite kljuko 4.

Iz notranjosti vozila je mogoče sprednje zunanje ročaje odpreti:

- z odpiranjem vrat;

- s pritiskom na gumb centralnega zaklepanja enkrat, ko je vozilo zaklenjeno, ali dvakrat, ko je odklenjeno.

Med vožnjo se ročaji samodejno zaprejo:

- takoj, ko vozilo preseže hitrost pribl. 5 km/h;

- pri vzvratni vožnji.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Ob odpiranju voznikovih vrat je slišen zvočni signal, ki vas opozori, da so luči še vedno vklopljene.

Opozorilnik za odprta vrata

Ko je naprava v mirovanju,  7 opozorilna lučka prikazuje, kdaj je odpiralni del (vrata, prtljažnik ali loputa vtičnice za polnjenje) odprt ali ni pravilno zaprt. Opozorilna lučka 5 opozarja na odprta ali neustrezno zaprta vrata ali prtljažnik.

Ko vozilo doseže hitrost približno 20 km/h, se vklopita  7 in 5 ter se prikaže sporočilo 6, ki opozarja da je odpiralni del odprt ali ni pravilno zaprt.

Posebnost

Po zaustavitvi motorja luči in dodatna oprema (avtoradio...) še naprej delujejo do odpiranja voznikovih vrat.

Varovala za otroke

Če premaknete vzvod 8 navzdol, lahko zadnja vrata odprete le z zunanje strani. Iz notranjosti se prepričajte, da vrat dejansko ni mogoče odpreti.

Voznikova odgovornost med parkiranjem ali ob zaustavitvi vozila

Nikoli ne zapuščajte vozila, niti za kratek čas, če v njem ostane otrok, ali odrasla oseba, ki potrebuje pomoč drugih.

Slednji bi namreč lahko nehote zagnali motor, vključili razno opremo, kot je pomik stekel, ali zaklenili vrata, s čimer bi lahko ogrozili sebe in druge.

Poleg tega ne pozabite, da se lahko temperatura v notranjosti vozila zelo hitro poveča, ko je vreme toplo in/ali sončno.

SMRTNA NEVARNOST ALI NEVARNOST HUDIH POŠKODB.