AVTOMATSKA PARKIRNA ZAVORA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pomoč pri delovanju

Zategovanje samodejne parkirne zavore

Ko vozilo miruje, je samodejno parkirno zavoro mogoče uporabiti za imobilizacijo vozila:

- s pritiskom gumba za zagon/zaustavitev motorja 1;

ali

- ko se odpne voznikov varnostni pas;

ali

- ko se odprejo voznikova vrata;

ali

- ko je položaj P vklopljen.

V vseh drugih primerih se samodejna parkirna zavora ne vklopi samodejno. Treba je uporabiti ročni način.

V nekaterih različicah modelov za določene države funkcija samodejne zategnitve zavore ni aktivirana. Glejte razdelek »Ročni način delovanja«.

Za potrditev, da je elektronska parkirna zavora zategnjena, se prižgeta opozorilna lučka } na instrumentni plošči in opozorilna lučka 2 na stikalu 3.

Po zaustavitvi motorja lučka 2 ugasne nekaj minut po zategnitvi samodejne parkirne zavore, lučka } pa ugasne ob zaklepanju vozila.

Elektronsko parkirno zavoro lahko uporabite za imobilizacijo vozila. Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Na vklopljeno parkirno zavoro opozarjata opozorilna lučka 2 na stikalu 3 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata. Glede na vozilo je na zgornjem delu vetrobranskega stekla nameščena nalepka, ki vas opominja na to.

Pomoč pri delovanju (nadaljevanje)

Opomba: v nekaterih situacijah (napaka samodejne parkirne zavore, ročno sproščanje parkirne zavore itd.), slišati je pisk in sporočilo »Zategnitev parkirne zavore« se prikaže na instrumentni plošči, da vas opozori na sprostitev samodejne parkirne zavore.

- pri delujočem motorju: ob odpiranju voznikovih vrat;

- pri izklopljenem motorju: ob odprtju sprednjih vrat.

V tem primeru dvignite in nato spustite stikalo 3, da zategnete samodejno parkirno zavoro.

Sprostitev samodejne zategnitve parkirne zavore

Parkirna zavora se sprosti:

- ko vozilo začne pospeševati;

ali

- pri prestavljanju s položaja P.

Ročni način delovanja

Samodejno parkirno zavoro lahko aktivirate ročno.

Ročna zategnitev samodejne parkirne zavore

Potegnite stikalo 3. Prižgeta se kontrolna lučka 2 in kontrolna lučka } na instrumentni plošči.

Ročna sprostitev samodejne parkirne zavore

Pritisnite stikalo 1 brez pritiskanja pedalov, da vklopite kontakt. Pritisnite zavorni pedal in nato pritisnite stikalo 3: opozorilna lučka 2 na stikalu in opozorilna lučka } prikazana na instrumentni plošči se izklopita.

Elektronsko parkirno zavoro lahko uporabite za imobilizacijo vozila. Preden zapustite vozilo, preverite, ali je samodejna parkirna zavora dejansko zategnjena. Na vklopljeno parkirno zavoro opozarjata opozorilna lučka 2 na stikalu 3 in opozorilna lučka } na instrumentni plošči, ki svetita, dokler se ne zaklenejo vrata. Glede na vozilo je na zgornjem delu vetrobranskega stekla nameščena nalepka, ki vas opominja na to.

Kratek postanek

Za ročno zategnitev samodejne parkirne zavore (postanek pred semaforjem ali ko vozilo miruje z delujočim motorjem itd.): dvignite in nato spustite stikalo 3. Zavora se samodejno sprosti takoj, ko speljete.

Posebni primeri

Ko parkirate na nagnjenem cestišču ali s priključeno prikolico, povlecite stikalo 3 za nekaj sekund za maksimalno zategnitev zavor.

Parkiranje s sproščeno samodejno parkirno zavoro (na primer, ko obstaja nevarnost zmrzali):

- prestavite v položaj P: pogonska gred bo samodejno blokirala pogonska kolesa;

- ugasnite motor s pritiskom na gumb za zagon/zaustavitev motorja 1;

- sprostite varnostni pas voznika;

- odprite voznikova vrata;

- ročno sprostite samodejno parkirno zavoro (glejte podatke iz razdelka »Ročna sprostitev samodejne parkirne zavore« na prejšnji strani);

- odvisno od vozila se parkirna zavora zategne samodejno. Sprostiti jo boste morali ročno.

Kadar motor deluje in so voznikova vrata odprta ali slabo zaprta, se samodejna sprostitev zavore iz varnostnih razlogov izključi (da se vozilo ne premika brez voznika). Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Popustite Ročno Zavoro«, ko voznik pritisne pedal plina.

Motnje delovanja

- V primeru napake na instrumentni plošči zasveti opozorilna lučka © skupaj s sporočilom »Preverite parkirno zavoro«, v nekaterih primerih pa zasveti tudi opozorilna lučka }. Čim prej se posvetujte s predstavnikom pooblaščene servisne mreže.

- V primeru okvare samodejne parkirne zavore zasveti opozorilna lučka ®, prikaže se sporočilo »Okvara zavornega sistema« in zasliši se zvočni signal, v nekaterih primerih pa zasveti tudi opozorilna lučka }.

To sporočilo narekuje takojšnjo zaustavi- tev v skladu z razmerami v prometu.

Če se prikaže sporočilo »Električna napaka« ali »Preverite akumulator« »Okvara zavornega sistema« morate imobilizirati vozilo tako, da vklopite položaj P ali tako, da povlečete stikalo 3 za približno 10 sekund.

Če to zahtevajo razmere in naklon, zagozdite kolesa vozila.

Nevarnost premikanja vozila.

Pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Nikoli ne zapustite vozila, ne da bi prestavili izbirno ročico v položaj P, vklopili parkirno zavoro in izklopili motor. Vozilo se namreč lahko začne premikati ob pritisku na pedal za plin, če miruje in motor teče z vključeno prestavo.

Obstaja nevarnost nesreče.

Odsotnost vizualnih ali zvočnih informacij opozarja na okvaro instrumentne plošče. Takoj ustavite vozilo na varnem mestu. Prepričajte se, da je vozilo ustrezno zaustavljeno, in pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.