Nazaj na seznam

OPOZORILO NA SPREMEMBO VOZNEGA PASU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcija uporablja informacije iz kamere 1 in opozori voznika, če prečka (prekinjeno ali neprekinjeno) črto na cestišču, ob tem pa ne vklopi smerokazov.

Mesto kamere 1

Prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Funkcija opozarjanja na spremembo voznega pasu ne spremeni smeri vožnje vozila.

Vklop/izklop

Pred aktiviranjem funkcije iz načina »Vozilo« na zaslonu multimedijskega sistema 2, pritisnite meni »Asistent vožnje«, nato meni »Sistem za ohranjanje voznega pasu« in izberite »Opozorilo o zapustitvi voznega pasu«.

Pritisnite stikalo 3, da aktivirate funkcijo.

Sporočilo »Sistem za ohranjanje pasu aktiviran« in opozorilna lučka »« sta prikazana na instrumentni plošči in zasveti opozorilna lučka stikala 3.

Če v meniju »Sistem za ohranjanje voznega pasu«, ne izberete dodatne funkcije, ko pritisnete stikalo 3, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Sistem za ohranjanje pasu ni konfiguriran«.

Za izključitev funkcije pritisnite stikalo 3 ali prekličite izbiro »Opozorilo o zapustitvi voznega pasu« v meniju »Sistem za ohranjanje voznega pasu«.

Opozorilna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Če je opozorilo na spremembo voznega pasu edina izbrana bočna funkcija, se opozorilna lučka stikala 3 izklopi in prikazano je sporočilo »Sistem za ohranjanje pasu deaktiviran«.

Če je aktivirana funkcije »Preprečevanje zapustitve voznega pasu«, preklic izbire opozorila na spremembo voznega pasu ne bo vplivalo na delovanje sistema.

Ob vsakem zagonu vozila se funkcija vklopi v načinu, ki je bil v uporabi ob zadnji zaustavitvi.

Delovanje

Ko se funkcija vklopi, se na instrumentni plošči prikažejo sivo obarvane opozorilna lučka ter leva in desna črta 4.

Funkcija je pripravljena na opozarjanje, če:

- hitrost je med 65 km/h in 150 km/h (ali 160 km/h, odvisno od vozila);

in

- opozorilna lučka in indikator leve/desne črte 4 sta obarvana belo.

Funkcija sproži opozorilo, če prekoračite črto brez uporabe smerokazov.

Funkcija opozori voznika:

- z vibracijami v volanu;

in

- opozorilna lučka in indikator za prečkano črto 4 se obarvata rdeče.

Začasno ni na voljo

Sistem ne bo več na voljo, če:

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjena vožnja po črti;

- približno štiri sekunde po menjavi voznega pasu;

- v ostrih ovinkih;

- pri slabi vidljivosti;

- pri vklopu enega od smernih kazalcev;

- pri hitrem pospeševanju;

- se spremeni širina voznega pasu;

- sproži se aktivni zavorni sistem v sili.

Ko funkcija ni na voljo, se opozorilna lučka in levi/desni indikator na instrumentni plošči obarvata sivo.

Pogoji neaktiviranja sistema

Sistema ni mogoče vklopiti v naslednjih primerih:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- vidno polje kamere je ovirano;

- prikaže se opozorilna lučka û.

Opozorilna lučka in indikator leve/desne črte se na instrumentni plošči obarvata sivo.

Nastavitve

Za dostop do nastavitev funkcije zaslona multimedijskega sistema 2 glejte navodila za multimedijsko opremo:

- »Opozorilne vibracije«: nastavitev nivoja jakosti vibracij volana:

- »Nizka«;

- »Srednja«;

- »Visoka«;

- »Opozorilo za prehod voznega pasu«: prilagodite nivo občutljivosti zaznavanja črt. Za to izberite:

- »Pozno«: črta je zaznana ob prekoračitvi;

- »Standard«: črta je zaznana ob približevanju;

- »Zgodaj«: črta je zaznana v bližini.

Za dodatne informacije glejte navodila za multimedijski sistem.

Motnje delovanja

Ko sistem zazna napako v delovanju, indikatorja leve in desne črte in opozorilna lučka na instrumentni plošči ostanejo sive barve.

V nekaterih primerih jih spremlja naslednje sporočilo:

- »Pomoč v vožnji ni na voljo«;

ali

- »Sprednja kamera preverite«;

ali

- »Pomoč v vožnji ni na voljo«.

Odvisno od vozila lahko sporočilo spremlja opozorilna lučka © na instrumentni plošči.

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava kamere lahko spremeni in to lahko vpliva na delovanje kamere. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- prekrito vetrobransko steklo (umazanija, led, sneg, zarositev itd.);

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, dež, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- talne oznake so neenakomerne ali pa jih je težko zaznati (npr. delno izbrisane ali medsebojno zelo oddaljene oznake, poškodovano cestišče itd.);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

- vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

Tveganje lažnih alarmov ali odsotnosti opozoril