Nazaj na seznam

ZAZNAVANJE PROMETNIH ZNAKOV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistem zazna znake za omejitev hitrosti na robu ceste in na instrumentni plošči prikaže predpisano omejitev hitrosti.

Uporablja večinoma podatke, ki jih zajema kamera 1, nameščena na vetrobranskem steklu za vzvratnim ogledalom.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Pri vozilih, ki so opremljena z navigacijskim sistemom, sistem uporablja tudi informacije iz navigacijskega sistema.

Če je vključen omejevalnik hitrosti ali regulator hitrosti, lahko nastavljeno omejitev prilagajate hitrosti, ki jo prikaže sistem.

Če je presežena mejna hitrost, se zaslon spremeni tako, da opozori voznika.

Za vozila z naročnino in ko vozilo vozi v državi, v kateri se hitrost meri z drugačnimi merskimi enotami od tistih, ki jih uporablja vozilo, sistem prikaže znak za omejitev hitrosti v enoti države in preračunano omejitev hitrosti na instrumentni plošči vozila.

Opomba: pri vozilih, ki niso opremljena z navigacijskim sistemom, in med vožnjo v državi, kjer se enote za hitrost razlikujejo od tistih v vašem vozilu, lahko ročno izberete ustrezno enoto za hitrost na instrumentni plošči (npr. spremenite iz milj v kilometre), da prikažete ustrezne informacije PRIKAZOVALNIKI IN INDIKATORJI.

Pri vozilih z naročnino v državah, kjer na nekaterih cestah velja strožja omejitev hitrosti ob dežju, lahko sistem spremeni omejeno hitrost po nekaj sekundah brisanja vetrobranskega stekla.

Posebni primeri

Sistem ne upošteva izjemnih omejitev, kot na primer v času povečane onesnaženosti zraka.

Zaznavanje prometnih znakov je povezano z naročnino.

Če naročnina ni sklenjena, bo sistem omejen na upoštevanje prometnih znakov za omejitev hitrosti, ko jih zazna kamera.

Sistem ne bo več upošteval informacij povezanih z zemljevidom navigacijskega sistema.

To lahko vpliva na razpoložljivost omejevanja hitrosti.

Za upravljanje naročnine glejte navodila za multimedijsko opremo.

Operacija

Opozorilne lučke

Funkcija prikaže naslednje opozorilne lučke:

3 Znaki za omejitev hitrosti in dodatni znaki za omejitev hitrosti (hitrost na izstopu s puščico, hitrost s prikolico, omejitev hitrosti z dolžino uporabe itd.).

4 Dodatni prometni znaki (začetek območja brez prehitevanja).

Če je omejitev hitrosti prekoračena, okoli znaka nekaj sekund utripa rdeč krog (3 opozorilna lučka), ki vas opozori.

Na instrumentni plošči sveti, dokler hitrost vozila presega omejitev hitrosti.

Odstopanje od omejene hitrosti ali potovalne hitrosti

Za prilagoditev nastavitve omejevalnika hitrosti, regulatorja ali prilagodljivega regulatorja hitrosti zaznani omejitvi hitrosti pritisnite stikalo 5.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

Motnje delovanja

Sistem ne more zaznati omejitev hitrosti, če:

- vetrobransko steklo ni čisto;

- je kamera preveč obsijana s soncem;

- je vidljivost nezadostna (noč, megla itd.);

- znaki so nečitljivi (sneg...) ali prekriti (zakriva jih drugo vozilo ali drevesa);

- podatki iz navigacijskega sistema niso posodobljeni.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost prometnim razmeram ne glede na navodila sistema.

Sistem zazna znake za omejitev hitrosti in ne zazna drugih znakov (npr. vstop/izstop v/iz urbanih območij itd.).

Sistem morda ne bo zaznal vseh znakov za omejitev hitrosti ali pa jih bo napačno interpretiral.

Voznik ne sme prezreti znakov, ki jih sistem ne zaznava, in mora najprej upoštevati prometne znake in cestnoprometne predpise.

Ob slabi vidljivosti (megla, sneg, slana ...) sistem ne more obveščati voznika o primerni hitrosti.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost prometnim razmeram ne glede na navodila sistema.