NAPREDNA VARNOST

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistem tvorijo »Napredna varnost«:

- aktivno zaviranje v sili;

in

- preprečevanje spremembe voznega pasu v nujnih primerih.

Sistem »Napredna varnost« uporablja informacije kamere 1, sprednjega radarja 2 in, odvisno od vozila, bočnih radarjev 3.

Lokacija kamere 1

Prepričajte se, da vetrobransko steklo ni zakrito (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Lokacija sprednjega radarja 2

Prepričajte se, da območje radarja ni ovirano (umazanija, blato, sneg, slabo nameščena/pritrjena sprednja registrska tablica), udarjeno, spremenjeno (vključno z barvo) ali prekrito z drugo opremo, nameščeno na sprednjem delu vozila (na sprednjem odbijaču ali logotipu itd.).

Lokacija bočnih radarjev 3

Zagotovite, da na območju radarja ni nobenih ovir (umazanija, blato, sneg itd.), da ni udarjen, ali modificiran (vključno ličenje itd.).

Glede na izbrano nastavitev občutljivosti lahko funkcija »Preprečevanje zapustitve voznega pasu« deluje pred sistemom »preprečevanja spremembe voznega pasu v nujnih primerih«.

Ta sistem zagotavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta sistem v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohranjati nadzor nad vozilom.

Vklop, izklop sistema na zaslonu multimedijskega sistema 4

V sistemu »Vozilo« Svet na zaslonu multimedijskega sistema 4, pritisnite meni »Asistent vožnje«, nato meni »Napredna varnost«, da pridobite dostop za vklop/izklop funkcije.

Pri izklopu sistema se prižge rumena opozorilna lučka na instrumentni plošči.

Ko je sistem aktiviran, opozorilna lučka izgine.

Sistem se ponovno vključi vsakič, ko se vključi kontakt pri vozilu.

Aktivno zaviranje v sili

Sistem uporablja informacije radarja 2 in kamere, 1 za določitev razdalje od vašega vozila:

- do vozila, ki vozi pred vami na istem pasu;

ali

- do katerega koli prihajajočega vozila v okviru manevriranja spremembe smeri;

ali

- okoliškimi pešci in kolesarji.

Sistem opozori voznika, če obstaja nevarnost čelnega trčenja, da omogoči ustrezno manevriranje v sili (pritisk zavornega pedala in/ali vrtenje volana).

Odvisno od odzivnosti voznika lahko sistem pomaga pri zaviranju, da se zmanjšajo poškodbe ali prepreči trk.

Ta sistem lahko izvede maksimalno zaviranje vozila, da se vozilo popolnoma zaustavi, če je to potrebno.

Zaradi varnostnih razlogov bodite med vožnjo z vozilom vedno pripeti z varnostnim pasom, tovor pa naj bo naložen tako, da se noben element ne more premakniti in poškodovati potnikov.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohranjati nadzor nad vozilom.

Aktivno zaviranje v sili

(nadaljevanje)

Zaznavanje vozil

Ko vozite s hitrostjo, ki je višja od približno 8  km/h, če obstaja nevarnost trčenja z vozilom pred vami ali z vozilom, ki se giblje v nasprotni smeri ob menjavi smeri ali z mirujočim vozilom, vas bo sistem opozoril na nevarnost trka ali pa lahko sproži zaviranje.

Opozorilo o nevarnosti trčenja

Rdeča opozorilna lučka ali, odvisno od vozila, se na instrumentni plošči prikaže zaslon 5 in sporočilo »Zavirajte«, zasliši se zvočni signal in haptično opozorilo (mikro zaviranje glede na stopnjo občutljivosti in hitrost).

Če voznik pritisne na zavorni pedal in sistem še vedno zaznava nevarnost trka, se lahko poveča zavorna sila, če trenutna za preprečitev trka ne zadostuje.

Sprožitev zaviranja

Če se voznik po opozorilu ne odzove in je trčenje neizbežno.

Če se zaradi aktivnega zaviranja v sili vozilo ustavi, vozilo ostane krajši čas v mirovanju.

Po tem časovno omejenem roku, mora voznik držati nogo na pedalu zavore, da obdrži vozilo v mirujočem stanju.

Opomba: če voznik upravlja vozilo (z volanom, pedali itd.), lahko sistem zakasni nekatere postopke ali jih ne vklopi.

V primeru manevriranja v sili lahko vedno prenehate zavirati tako:

- pritisnete pedal plina;

ali

- zasukate volan, da bi se izognili trku.

Aktivno zaviranje v sili

(nadaljevanje)

Posebnosti prihajajočih vozil pri spreminjanju smeri

Ko želite spremeniti smer vožnje (npr. A), sistem zazna nasproti vozeča vozila, ki vozijo s približno 30 km/h do 55 km/h, ko:

- vaše vozilo vozi s hitrostjo približno med 8 km/h in 20 km/h;

- aktivirali ste smerni kazalec.

Sistem je sicer neaktiven in ne sproži opozorila.

Posebnosti zaustavljenih vozil

Sistem zazna stoječa vozila, ko vozite s hitrostjo med približno 8 km/h in 80 km/h.

Sistem ni vklopljen in ne oddaja opozorila za stoječa vozila, ko presežete hitrost približno 80 km/h.

Posebnosti opozoril

Odvisno od hitrosti vožnje se lahko opozorilo in zaviranje vklopita hkrati.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohranjati nadzor nad vozilom.

Aktivno zaviranje v sili

(nadaljevanje)

Zaznavanje pešcev in kolesarjev

Če se med vožnjo s hitrostjo med 8 km/h in 85 km/h pojavi nevarnost trka s kolesarjem ali pešcem, sistem:

- opozori na nevarnost trčenja:

rdeča kontrolna lučka ali, odvisno od vozila, zaslon 5 in sporočilo »Zavirajte« se prikažeta na instrumentni plošči, spremlja ju zvočni signal.

Če voznik pritisne na zavorni pedal in sistem še vedno zaznava nevarnost trka, se lahko poveča zavorna sila, če trenutna za preprečitev trka ne zadostuje;

- lahko sproži zaviranje:

če se voznik po opozorilu ne odzove in je trčenje neizbežno.

Če se zaradi aktivnega zaviranja v sili vozilo ustavi, vozilo ostane krajši čas v mirovanju.

Po tem časovno omejenem roku, mora voznik držati nogo na pedalu zavore, da obdrži vozilo v mirujočem stanju.

Opomba: če voznik upravlja vozilo (z volanom, pedali itd.), lahko sistem zakasni nekatere postopke ali jih ne vklopi.

V primeru manevriranja v sili lahko vedno prenehate zavirati tako:

- pritisnete pedal plina;

ali

- zasukate volan, da bi se izognili trku.

Aktivno zaviranje v sili

(nadaljevanje)

Nastavitve

V sistemu »Vozilo« Svet na zaslonu multimedijskega sistema 4, pritisnite meni »Asistent vožnje«, nato meni »Napredna varnost«, da pridobite dostop do naslednjih nastavitev:

»Pričakujte opozorilo«: prilagodite nivo občutljivosti opozorila. Za to izberite:

- »Pozno«;

- »Standard«;

- »Zgodaj«.

Začasno ni na voljo

Če sistem zazna začasno okvaro, zasveti opozorilna lučka ali, odvisno od vozila, opozorilna lučka zasveti rumeno na instrumentni plošči.

Možni vzroki so:

- sistem je začasno blokiran (bleščanje zaradi sonca, zasenčene luči, slabe vremenske razmere itd.). Sistem bo ponovno deloval, ko se izboljšajo pogoji vidljivosti;

- sistem je začasno prekinjen (npr. vetrobransko steklo, prednji ali zadnji odbijač ali logotip je zakrit z umazanijo, blatom, snegom, kondenzacijo itd.)- V tem primeru parkirajte vozilo in izklopite motor. Očistite vetrobransko steklo in sprednji odbijač. Pri naslednjem zagonu motorja po petih ali desetih minutah vožnje opozorilna lučka in sporočilo izgineta.

če se to ne zgodi, je lahko vzrok za napako drugačen; obrnite se na predstavnika servisne mreže.

Motnje delovanja

Ko funkcija zazna napako pri delovanju, se na instrumentni plošči prikaže opozorilna lučka in, odvisno od vrste okvare, se prikaže naslednje sporočilo:

- »Sprednja kamera preverite«;

ali

- »Sprednji radar preverite«;

ali

- »Preverite Pomoč v vožnji«.

Odvisno od vozila lahko sporočilo spremlja opozorilna lučka © na instrumentni plošči.

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Aktivno zaviranje v sili

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom. Sprožitev te funkcije je zapoznela ali preprečena, ko sistem zazna jasne znake, da voznik upravlja vozilo (premikanje volana, pritiskanje pedal itd.).

Sistem se ne more vključiti:

- če je upravljalnik hitrosti v nevtralnem položaju;

- ko je vključena parkirna zavora;

- ko se sproži sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESC).

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se lahko poravnava radarja in/ali kamere spremeni, kar lahko vpliva na njuno delovanje. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju radarja in/ali kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- kompleksno okolje (kovinski most, tunel itd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, dež, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- majhen kontrast med predmetom (vozilo, pešec itd.) in njegovo okolico (npr. pešec, oblečen v belo, v zasneženem območju ipd.);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- prekrito vetrobransko steklo (umazanija, led, sneg, zarositev itd.);

- ...

V teh pogojih sistem morda ne bo reagiral, lahko opozori voznika, ali pa bo nehote zaviral.

Omejitve delovanja sistema

- Sistem ob vsakem zagonu vozila izvede kalibriranje glede na okolico vozila, ter je lahko neaktiven približno od dveh do pet minut vožnje;

- nasproti vozeče vozilo ne bo sprožilo opozorila ali sistemskega ukrepanja, če pogoji iz odstavka »Posebne funkcije nasproti vozečih vozil v okviru manevriranja za spremembo smeri« niso izpolnjeni (glejte prejšnje strani);

- Območija radarja in kamere morajo biti čista in brez kakršnih koli sprememb, da se zagotovi pravilno delovanje sistema;

- sistem se na manjša vozila, kot so motorji, lahko odzove manj učinkovito kot na druga vozila;

- sistem morda ne bo deloval ustrezno, če je cestišče spolzko (dež, sneg, poledica itd.);

- za zagotavljanje pravilnega delovanja mora sistem zaznati celoten obris pešca. Tako sistem ne more zaznati:

- pešcev v temi ali pri šibki svetlobi;

- pešcev, ki so le delno vidni;

- pešcev, ki so manjši od 80 cm;

- pešcev, ki nosijo velike predmete;

- ...

V teh pogojih sistem morda ne bo reagiral, lahko opozori voznika, ali pa bo nehote zaviral.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- območje kamere je poškodovano (npr. na notranji ali zunanji strani vetrobranskega stekla);

- sprednji del vozila je poškodovan (udarec, izkrivljenje, praska na radarju itd.);

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari);

- vetrobransko steklo je počeno ali poškodovano (ne izvajajte popravil vetrobranskega stekla na tem območju; zamenja naj ga predstavnik servisne mreže za vaše vozilo);

- ne vozite po asfaltirani cesti;

- vozilo je na preizkusni napravi z valji v delavnici.

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Prekinitev funkcije

Aktivno zaviranje lahko kadar koli prekinete s kratkim pritiskom pedala za plin ali zasukom volana pri izogibanju trku.

Preprečevanje spremembe voznega pasu v nujnih primerih

Funkcija z uporabo podatkov kamere 1 v krmilnem sistemu vozila sproži popravek smeri, če se vozilo približa robu ceste (pregrada, ograja, pločnik, nasip itd.), ne da bi se pri tem aktiviral smerni kazalec.

Uporaba informacij radarja 2 in kamere 1, funkcija sproži korektivne ukrepe na krmilnem sistemu vozila v primeru nevarnosti trka z vozilom, ki prihaja iz nasprotne smeri na sosednjem pasu, ne da bi bil vključen smerni kazalec.

Odvisno od vozila, funkcija z uporabo podatkov radarjev 3 in kamere 1 v krmilnem sistemu vozila sproži popravek smeri.

V primeru nevarnosti trčenja z vozilom, ki se giblje z enako ali višjo hitrostjo, ki se nahaja v območju zaznavanja zadnjih radarjev (preprečevanje spremembe voznega pasu v nujnih primerih v primeru prehitevanja).

Kadar koli lahko ponovno prevzamete nadzor nad vozilom tako, da obrnete volan.

Ta sistem zagotavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta sistem v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohranjati nadzor nad vozilom.

Preprečevanje spremembe voznega pasu v nujnih primerih

(nadaljevanje)

Zaznavanje roba ceste

Ko vozite s hitrostjo med približno 65 km/h in 180 km/h, ko se približujete robu ceste (na tleh, pregradi, pločniku, nasipu itd.), brez vključenega smernega kazalca, sistem:

- opozori na nevarnost trčenja:

prikaz 6 na instrumentni plošči zasveti zaslon skupaj s sporočilom »Blizu ceste«;

in

- sproži korektivne ukrepe na krmilnem sistemu.

Posebnost

V primeru, da funkcija ponavljajoče deluje, ko se približuje robu cestišča in sistem ne zazna rok na volanu, se opozorilne lučke na instrumentni plošči prikažejo rumeno , skupaj s sporočilom »Obdržite nadzor«.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohranjati nadzor nad vozilom.

Preprečevanje spremembe voznega pasu v nujnih primerih

(nadaljevanje)

Zaznavanje prihajajočega vozila

Ko vozite s hitrostjo med približno 65 km/h in 110 km/h, če obstaja nevarnost trka z vozilom, ki prihaja iz nasprotne smeri na sosednjem pasu in znotraj območja zaznavanja B, brez vključenega smernega kazalca, sistem:

- opozori na nevarnost trčenja:

na instrumentni plošči zasvetita rdeča opozorilna lučka in prikazovalnik 6, ki ju spremljata sporočilo »Tveganje za trk« in pisk;

in

- sproži korektivne ukrepe na krmilnem sistemu.

Popravek smeri vožnje lahko kadar koli prekinete tako, da premaknete volan.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohranjati nadzor nad vozilom.

Preprečevanje spremembe voznega pasu v nujnih primerih (neprekinjeno)

V primeru prehitevanja

(odvisno od vozila)

Med vožnjo s hitrostjo, ki je višja od približno 8 km/h, ko se približate črti (neprekinjeni ali prekinjeni) in obstaja nevarnost trka z vozilom, ki se nahaja v mrtvem kotu C ter se premika v isti smeri kot vaše vozilo, ali z vozilom, ki se hitro približuje od zadaj ali na sosednjem pasu, ki je v območju zaznavanja D, sistem:

- opozori na nevarnost trčenja:

opozorilna lučka 7 utripa, rdeča opozorilna lučka in zaslon 6 se prikažeta na instrumentni plošči skupaj s sporočilom »Bočna ovira zaznana« in piskom;

in

- sproži korektivne ukrepe na krmilnem sistemu.

Preprečevanje spremembe voznega pasu v nujnih primerih

(nadaljevanje)

Začasno ni na voljo

Sistem ne bo več na voljo, če:

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjena vožnja po črti;

- približno štiri sekunde po menjavi voznega pasu;

- v ostrih ovinkih;

- pri slabi vidljivosti;

- aktiviranje smernika (v primeru zaznavanja roba ceste in zaznavanja vozila, ki prihaja iz nasprotne smeri);

- pri hitrem pospeševanju;

- pri zaviranju v sili;

- spreminjanje širine pasu;

- delovanje aktivnega zavornega sistema v sili;

-...

Odvisno od vozila, če je eden od bočnih radarjev zakrit, se bo na instrumentni plošči prikazalo sporočilo »Stranski radarji«.

Ko je sprednji radar zakrit, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Sprednji radar brez vidnosti«.

Ko je sprednja kamera zakrita, se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Sprednja kamera brez vidnosti«.

Pogoji neaktiviranja sistema

Sistema ni mogoče vklopiti v naslednjih primerih:

- ko se uporablja vzvratna prestava;

- vidno polje kamere je ovirano;

- sprednji radar je zakrit;

- odvisno od vozila, če so zadnji radarji prekriti;

- prikaže se opozorilna lučka û.

Če je ena od bočnih kamer za hitrost zakrita, se prikaže rumena opozorilna lučka , skupaj s sporočilom »Bočni radarji brez vidnosti«.

Če je prednji radar zakrit, se prikaže rumena opozorilna lučka , skupaj s sporočilom »Sprednji radar brez vidnosti«.

Če je prednja kamera zakrita, se prikaže rumena opozorilna lučka , skupaj s sporočilom »Sprednja kamera brez vidnosti«.

Očistite območje kjer so nameščeni senzorji.

Če je vozilo opremljeno z vlečno kljuko, ki jo sistem prepozna, se prižge opozorilna lučka rumene barve, ki jo spremlja sporočilo »Prikolica: bočni senzorji niso na voljo«, da vas obvesti, da funkcija za preprečevanje spremembe voznega pasu v nujnih primerih ne deluje.

Če vozilo vleče prikolico ali avtodom, lahko pride do nepričakovanih ali nepotrebnih popravkov.

Funkcijo »Napredna varnost« lahko izklopite, da se izognete nepričakovanim ali nepotrebnim korekcijam.

Motnje delovanja

Ko funkcija zazna napako pri delovanju, se na instrumentni plošči prikaže opozorilna lučka in, odvisno od vrste okvare, se prikaže naslednje sporočilo:

- »Sprednja kamera preverite«;

ali

- »Sprednji radar preverite«;

ali

- »Preverite Pomoč v vožnji«;

ali, odvisno od vozila,

- »Stranski radarji«.

Odvisno od vozila lahko sporočilo spremlja opozorilna lučka © na instrumentni plošči.

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava kamere ali radarja(-jev) lahko spremeni, kar lahko vpliva na njihovo delovanje. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

- Vse posege v območju, kjer se nahajajo kamera ali radarji (zamenjave, popravila, prilagoditev vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak v pooblaščeni servisni mreži.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- prekrito vetrobransko steklo (umazanija, led, sneg, zarositev itd.);

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, dež, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- talne oznake so neenakomerne ali pa jih je težko zaznati (npr. delno izbrisane ali medsebojno zelo oddaljene oznake, poškodovano cestišče);

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

- vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

V tem primeru funkcija »Napredna varnost« lahko ne deluje pravilno, ali sploh ne deluje.

Tveganje neželenih, nepravilnih popravkov smeri ali brez popravkov smeri vožnje.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- območje(-ja) kamere (na strani vetrobranskega stekla, ali na strani notranjega vzvratnega ogledala), ali radarja je bilo poškodovano;

- vetrobransko steklo je počeno ali poškodovano (ne izvajajte popravil vetrobranskega stekla na tem območju; zamenja naj ga predstavnik servisne mreže za vaše vozilo);

- vleka vozila (okvare);

- ne vozite po asfaltirani cesti.