Nazaj na seznam

SAMODEJNO PARKIRANJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ta funkcija vam pomaga pri parkiranju vozila tako, da prevzame nadzor nad volanom, zavorami, motorjem in upravljanjem hitrosti.

Med manevriranjem morate pritiskati pedal za plin (za delovanje funkcije) in roke odstraniti z volana.

Nadzor nad vozilom lahko kadar koli znova prevzamete tako, da:

- vrtenje volana;

- sprostite pedal za plin;

- ali pritisnete zavorni pedal.

Posebnosti

Pazite, da ultrazvočna tipala in kamere, ki jih kažejo puščice 1, niso prekrita (z umazanijo, blatom, snegom, slabo nameščeno/pritrjeno registrsko tablico itd.), spremenjena zaradi trka ali drugih razlogov (vključno z barvanjem ipd.), ali da jih ne ovira kakršna koli dodatna oprema, nameščena na sprednji ali zadnji del vozila.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove previdnosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

Vklop

Ko vozilo miruje ali vozi s hitrostjo manj kot približno 30 km/h, obstaja več načinov za dostop do funkcije:

- v sistemu »Vozilo« Svet 2, pritisnite meni »Avtomatska pomoč pri parkiranju« 3;

- s pripomočkom »Avtomatska pomoč pri parkiranju« (če ga stranka konfigurira);

- z gumbom »Priljubljene« na volanu (če ga stranka konfigurira);

- z bližnjico »Avtomatska pomoč pri parkiranju« v kameri s prikazom 360°.

Izbira manevra

Sistem lahko izvede tri vrste manevrov:

- bočno parkiranje vozila 4;

- pravokotno parkiranje vozila 5;

- bočno speljevanje s parkirnega mesta 6.

Na zaslonu multimedijskega sistema izberite želeni manever.

Opomba: drugih vrst parkiranja sistem ne podpira.

Delovanje

Parkiranje vozila

Dokler je hitrost vozila pod približno 30 km/h, sistem išče prazna parkirna mesta na obeh straneh vozila.

Ko sistem zazna prazno mesto, se to prikaže na zaslonu multimedijskega sistema, označeno s črko »P«. Vozite počasi, dokler se ne prikaže sporočilo »STOP«, ki ga spremlja pisk. Če je zaznanih več prostih mest, morate želeni prostor izbrati tako, da se dotaknete zaslona.

Mesto se na zaslonu multimedijskega sistema obarva zeleno in je označeno s črko »P«.

- Ustavite vozilo;

- pritisnite gumb »START«.

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka in zasliši se zvočni signal.

- Spustite volan;

- rahlo pritisnite pedal za plin;

- sledite navodilom sistema na zaslonu multimedijskega sistema.

Vzdržujte pritisk pedala za plin med manevriranjem tudi, ko se spreminjajo prestave.

Vozilo se bo začelo premikati. Sistem nato nadzoruje volan, motor, zavore in spreminjanje prestav.

Odvisno od pritiska pedala za plin se hitrost spreminja med 0 in največ 7 km/h.

Sporočilo »Manever končan« se prikaže na zaslonu multimedijskega sistema, da oznani konec manevriranja. Samodejna parkirna zavora se aktivira in aktivira se položaj P.

Nogo lahko odmaknete s pedala za plin.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove previdnosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

Pri manevriranju se volan lahko hitro obrača: rok ne stegujte v notranjost volanskega obroča in se prepričajte, da v notranjosti ni ničesar.

Izvoz s parkirnega mesta

- Aktivirajte funkcijo »Avtomatska pomoč pri parkiranju«;

- Izberite način »Speljevanje z bočnega parkirnega mesta«;

- vklopite smerokaze na strani, na katero želite speljati vozilo,

- pritisnite gumb »START«;

Na instrumentni plošči se prižge kontrolna lučka in zasliši se zvočni signal.

- Spustite volan;

- rahlo pritisnite pedal za plin;

- sledite navodilom sistema na zaslonu multimedijskega sistema.

Vzdržujte pritisk pedala za plin med manevriranjem tudi, ko se spreminjajo prestave.

Vozilo se bo začelo premikati. Sistem nato nadzoruje volan, motor, zavore in spreminjanje prestav.

Sporočilo »Manever končan« se prikaže na zaslonu multimedijskega sistema, da oznani konec manevriranja. Nadzor nad vozilom lahko prevzamete tako, da spustite pedal za plin ali zavirate.

Opomba: ko je manevriranje končano, če voznik po sprostitvi pedala za plin v določenem časovnem obdobju ne ukrepa, se aktivira samodejna parkirna zavora in aktivira se položaj P.

Posebnosti

- Sistem se ne more povzpeti na visoke robove pločnikov.

- Manevriranje ni mogoče, če je naklon prestrm.

Prekinitev manevra

Manever se prekine v naslednjih primerih:

- pritisnete pedal za plin prek trde točke;

- odprejo se sovoznikova vrata ali prtljažnik;

- vozilo je zaustavljeno več kot približno eno minuto.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči se izklopi, kar spremlja zvočno opozorilo. Vozilo je zdaj blokirano.

Sporočilo vas obvesti, da je manevriranje začasno zaustavljeno, in vam sporoči, kaj morate storiti, da ga nadaljujete.

Sprostite pedal za plin in ga znova pritisnite, da nadaljujete z manevrom.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji.

Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikove previdnosti in odgovornosti pri manevriranju (voznik mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

Pri manevriranju se volan lahko hitro obrača: rok ne stegujte v notranjost volanskega obroča in se prepričajte, da v notranjosti ni ničesar.

Preklic manevra

Manever se prekliče v naslednjih primerih:

- pritisnite gumb »STOP«;

- odprete vrata na voznikovi strani;

- odpnete varnostni pas na voznikovi strani;

- zategnete samodejno parkirno zavoro;

- vozilo se je preveč odmaknilo od načrtovane poti;

- pri manevriranju ste opravili več kot 10 premikov naprej/nazaj;

- zavrtite volan;

- prestavite prestavno ročico;

- kolesa vozila so zdrsavala;

- elektronski regulator navora motorja se je zagnal.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči se izklopi, kar spremlja zvočno opozorilo.

Vozilo se zaustavi.

Opomba: če je prišlo do napake funkcije, vozilo ni blokirano. Znova prevzemite nadzor nad vozilom. Sporočilo »Prevzemite nadzor« se prikaže na instrumentni plošči skupaj z zvočnim opozorilom.

Funkcija ni na voljo

Ko pritisnete na enega od načinov aktivacije sistema, če pogoji delovanja niso izpolnjeni, se na zaslonu multimedijskega sistema prikaže sporočilo »Samodejno parkiranje ni na voljo« in vas obvesti, da funkcija ni na voljo.

Motnje delovanja

Ko funkcija zazna napako pri delovanju, se na instrumentni plošči prikažejo naslednja sporočila:

- »Preverite Park Assist« s prižigom opozorilne lučke ;

ali

- »Preverite park. senzorje« spremlja, odvisno od vozila, opozorilna lučka ©;

ali

- »Preverite pomoči pri parkiranju«, odvisno od vozila, spremlja opozorilna lučka ©.

Očistite ultrazvočna tipala. Če težave ne morete odpraviti, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Opomba: če je prišlo do napake funkcije, vozilo ni blokirano.

Takoj znova prevzemite nadzor nad vozilom.

Na instrumentni plošči se pojavi sporočilo »Prevzemite nadzor« in vklopi se opozorilna lučka in oglasi pisk, ki vas opozarjata na izklopljen sistem.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom. Poskrbite, da je manevriranje skladno z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi na vaši lokaciji.

Voznik mora biti vedno pripravljen na nenadne nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo med vožnjo: med manevriranjem se zato vedno prepričajte, da v mrtvem kotu ni majhnih, ozkih ovir, ki se premikajo, na primer otrok, živali, otroških vozičkov, koles, večjih kamnov, stebričkov, opreme za vleko itd.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja je lahko delovanje tipal moteno. Izklopite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege na območju s tipali (popravila, zamenjave, spreminjanje zunanjih oblog itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekateri pogoji lahko motijo ali ovirajo delovanje sistema, na primer slabe vremenske razmere (sneg, toča, led itd.).

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Tveganje napačnih lažnih alarmov.

Omejitve delovanja sistema

- Sistem ne more zaznati predmetov, ki so v mrtvih kotih tipal.

- Vedno s pogledom preverite, ali je parkirno mesto, ki ga je sistem predlagal, dejansko na voljo in na njem ni ovir pred ali med celotnim postopkom manevriranja.

- Sistema ne smete uporabljati pri vleki prikolice ali v primeru nameščenega sistema za vleko ali dodatni tovor na vozilu ali na sosednjih vozilih.