Nazaj na seznam

ZUNANJA OSVETLITEV IN SIGNALIZACIJA NA VOZILU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dnevne luči

Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 2.

Dnevne luči se samodejno vklopijo brez uporabe ročice 1, ko se motor zažene in izklopijo ob zaustavitvi motorja.

Bočne luči

Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol poravnan z oznako 2.

Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

k Zasenčene luči

Ročni način delovanja

Zasukajte obroček 3 tako, da bo simbol poravnan z oznako 2.

Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Samodejno delovanje

Obrnite obroček 3 tako, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 2: pri delujočem motorju se zasenčene luči samodejno vklopijo ali izklopijo glede na zunanjo svetlobo, vozniku ni treba premakniti ročice 1.

Pri nekaterih izvedenkah se po nekaj zaporednih pomikih brisalcev vetrobranskega stekla zasenčene luči samodejno vklopijo.

Če z vozilom z volanom na levi strani vozite po levem voznem pasu (ali obratno), morate ustrezno prilagoditi luči NASTAVITEV ŽAROMETOV.

Pred nočno vožnjo: preverite delovanje svetlobnih teles in nastavite pravilno višino svetlobnega snopa žarometov (v primeru neobičajne obremenitve vozila).

Vedno pazite, da luči niso zastrte (umazanija, blato, sneg, tovor, ki ga prevažate).

Prilagodljiv sistem sprednje osvetlitve

(odvisno od vozila)

Ta funkcija samodejno prilagodi širino in doseg žarometov za kratki svetlobni pramen glede na hitrost in vremenske razmere.

Zasukajte obroček stikala 3 tako, da bo simbol AUTO nasproti oznake 2: motor deluje.

To funkcijo je mogoče izklopiti, glejte navodila za multimedijsko opremo.

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Samodejni prižig luči preverite«, je sistem izklopljen.

Obrnite se na predstavnika pooblaščene servisne mreže.

Funkcija za »slabo vreme«

(odvisno od vozila)

Ta funkcija je del prilagodljivega sistema sprednje osvetlitve. Nadomešča uporabo sprednjih meglenk. Lahko se jo vklopi v meglenem ali snežnem vremenu ali v katerem koli drugem primeru, ko je slaba vidljivost.

Če želite aktivirati to funkcijo, obračajte obroč 3 dokler simbol AUTO ne izgine nasproti oznake 2, nato pritisnite vrtljivo stikalo, da poravnate oznako 4 s simbolom 5.

Na instrumentni plošči se prižge opozorilna lučka .

Izklop

Za izklop funkcije znova pritisnite vrtljivo stikalo, da poravnate oznako 4 s simbolom 5.

Opozorilna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Luči za slabo vreme se ugasnejo, ko se ugasnejo zunanje luči.

Dodatna luč za osvetlitev pri zavijanju

(odvisno od vozila)

V prestavi za vožnjo naprej, pri vklopljenih zasenčenih ali dolgih lučeh in odvisno od kota volana, ta funkcija prilagodi širino svetlobnega pramena za izboljšanje vidljivosti v ovinku ali križišču.

á Dolge luči:

Pri delujočem motorju in prižganih zasenčenih lučeh potisnite ročico 1 (dejanje A).

Na instrumentni plošči se prižge ta kontrolna lučka.

Za prižig zasenčenih luči ponovno potisnite ročico 1.

Samodejne dolge luči

Ta sistem samodejno vklaplja in izklaplja dolge luči.

Uporablja kamero, ki je nameščena za notranjim vzvratnim ogledalom, za zaznavanje vozil pred vami in vozil, ki vam vozijo naproti.

Opomba: ponoči se na mestnih območjih u ulično razsvetljavo samodejne dolge luči samodejno izklopijo.

Dolge luči se samodejno prižgejo, če:

- je zunanja osvetljenost šibka;

- ni zaznano nobeno drugo vozilo ali osvetlitev;

- hitrost vozila je večja od približno 40 km/h.

Če kateri od zgoraj navedenih pogojev ni izpolnjen, sistem preklopi v zasenčene luči.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Samodejne dolge luči (nadaljevanje)

Vklop/izklop

Za vklop samodejnih dolgih luči

Obrnite obroček 3, da bo simbol AUTO poravnan z oznako 2, nato pritisnite stikalo 6.

Kontrolna lučka na instrumentni plošči zasveti, če so prižgani kratki luči.

Za izklop samodejnih dolgih luči:

Pritisnite stikalo 6, opozorilna lučka na instrumentni plošči se izklopi.

Opomba: s pritiskom ročice 1 se funkcija samodejnih dolgih luči izklopi, opozorilna lučka na instrumentni plošči ugasne in na vozilu se vklopijo dolge luči.

Motnje delovanja

Če se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Samodejni prižig luči preverite«, je sistem izklopljen.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Sistem je lahko v nekaterih okoliščinah oviran, zlasti v naslednjih:

- v neugodnih vremenskih razmerah (dež, sneg, megla itd.);

- slaba vidljivost skozi vetrobransko steklo ali prek kamere;

- slabo vidna ali šibka osvetlitev vozila pred vami ali vozila, ki vam prihaja naproti;

- slaba nastavitev prednjih luči;

- odsevajoči sistemi;

- ...

Uporaba prenosnega navigacijskega sistema na predelu vetrobranskega stekla pod kamero ponoči lahko ovira delovanje sistema »samodejne dolge luči« (možnost odsevanja na vetrobranskem steklu).

Sistem »samodejne dolge luči« v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, kar zadeva osvetlitev vozila in njegovo prilagoditev na pogoje osvetljenosti, vidljivosti in okoliščine v prometu.

Izklop luči

Luči se bodo samodejno ugasnile pri odpiranju voznikovih vrat, ali po zaklepanju vozila, ali eno minuto po izklopu motorja.

V tem primeru se bodo luči pri prihodnjem zagonu motorja ponovno prižgale, če bo obroček v položaju 3.

Opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči

Če pozabite ugasniti luči po izključitvi kontakta, vas ob odpiranju voznikovih vrat na to opozori zvočni signal.

Motnje delovanja

Odvisno od vozila, ko se prikaže sporočilo »Preverite osvetlitev« skupaj z opozorilno lučko © in/ali opozorilna lučka k na instrumentni plošči utripa, to opozarja na napako pri osvetlitvi.

Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Funkcija dobrodošlice in pozdrava

(pri nekaterih izvedenkah)

Ko je funkcija vklopljena, se dnevne luči in zadnje pozicijske luči samodejno vklopijo, ko vozilo zazna kartico ali ga odklenete.

Samodejno ugasnejo:

- približno petnajst sekund po vklopu;

- ob zagonu motorja glede na položaj ročice za osvetlitev;

ali

- ob zaklepanju vozila.

Vključitev/Izključitev funkcije

Za vklop ali izklop zunanjega sprejema signalov glejte navodila za uporabo multimedijskega sistema.

Funkcija »zunanje spremljevalne osvetlitve«

Ta funkcija vam omogoča, da za kratek čas vklopite pozicijske in zasenčene luči (npr. za osvetlitev pri odpiranju dvoriščnih ali garažnih vrat).

Pri zaustavljenem motorju in izklopljenih lučeh, po tem, ko se odprejo voznikova vrata, ko je obroček 3 v položaju AUTO, povlecite ročico 1 k sebi: pozicijske in zasenčene luči se bodo vklopile za približno 30 sekund, skupaj z opozorilnima lučkama š in k na instrumentni plošči.

Čas vklopa luči lahko podaljšate tako, da še enkrat povlečete ročico. To lahko ponovite samo štirikrat, tako da osvetlitev skupaj traja največ približno dve minuti.

Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo » _ _ _« in kako dolgo bodo vklopljene luči, da lahko potrdite to dejanje.

Nato lahko zaklenete vaše vozilo.

Izklop funkcije »zunanja spremljevalna osvetlitev«

Za izklop osvetlitve pred samodejnim izklopom zasukajte obroček 3 v kateri koli položaj in nato v položaj AUTO.

Opomba: če je funkcija dobrodošlice in pozdrava aktivirana, morate po izklopu motorja, preden povlečete ročico, izvesti postopek za izključitev funkcije »Zunanja spremljevalna osvetlitev« (v nasprotnem primeru luči s strani funkcije dobrodošlice in pozdrava ostanejo prižgane).

Zadnja meglenka

Če želite aktivirati to funkcijo, obračajte obroč 3 dokler simbol AUTO ne izgine nasproti oznake 2, nato pritisnite vrtljivo stikalo, da poravnate oznako 4 s simbolom 7.

Na instrumentni plošči se prižge opozorilna lučka .

Delovanje je odvisno od vključene zunanje osvetlitve na vozilu. Ob vklopu sveti tudi kontrolna lučka na instrumentni plošči.

Ugasnite zadnjo meglenko, ko ni več potrebna, ker je lahko neprijetna za ostale udeležence v prometu.

Izklop

Za izklop funkcije znova pritisnite vrtljivo stikalo, da poravnate oznako 4 s simbolom 7.

Opozorilna lučka na instrumentni plošči ugasne.

Po izključitvi zunanje osvetlitve ugasnejo tudi zadnje meglenke.

V megli, snegu ali pri prevozu tovora, ki sega prek strehe, se luči ne prižgejo samodejno, zato jih morate sami prižgati.

Meglenke nadzoruje voznik: kontrolne lučke na instrumentni plošči vas opozorijo o vklopu (prižgana lučka) ali izklopu (ugasnjena lučka).