Nazaj na seznam

DRIVING ECO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dostop do menija Driving Eco

V glavnem meniju pritisnite »Vozilo« in nato »Driving Eco«.

V meniju »Driving Eco« lahko dostopate do naslednjih informacij:

- »Poročilo o potovanju«;

- »Moja priljubljena potovanja«;

- »Svetovalec eko vožnje«.

»Poročilo o potovanju«

V tem meniju lahko vidite podatke, ki so bili pridobljeni med zadnjo vožnjo:

- »Povprečna poraba«;

- »Povprečna hitrost«;

- »Skupna poraba«;

- »Prihranjena energija« ali število prevoženih kilometrov;

- »Povprečna učinkovitost eko vožnje«;

- »Funkcija predvidevanja zaviranja«;

- »Zmogljivost upravljanja hitrosti vozila«.

Če želite shraniti svoje podatke, pritisnite »Shrani« in nato izberite privzeto vrsto poti na naslednjem seznamu:

- »Dom-služba«;

- »Počitnice«;

- »Konci tedna«;

- »Potovanje«;

- »Osebno«.

Če želite svoje podatke ponovno nastaviti na privzete, pritisnite »Ponastavi«. Prikaže se sporočilo s pozivom za potrditev ponastavitve podatkov. Pritisnite »Da« za potrditev ali »Ne« za preklic.

»Moja priljubljena potovanja«

Ko shranite določeno potovanje (glejte razdelek »Poročilo o potovanju«), bodo v tem meniju prikazane razlike v vašem slogu vožnje v naslednjih kategorijah:

- »Zadnje shranjeno potovanje«;

- »Dom-služba«;

- »Počitnice«;

- »Konci tedna«;

- »Potovanje«;

- »Osebno«.

»Svetovalec eko vožnje«

Ta meni oceni vaš način vožnje in vam glede na potrebe ponudi prilagojene nasvete za zmanjšanje porabe.

Če želite dostopiti do tega menija, pritisnite »Svetovalec eko vožnje« in natančno preberite nasvete, s pritiskanjem puščic za drsenje se premaknite čez strani.