Nazaj na seznam

NASTAVITVE SISTEMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dostopanje do nastavitev sistema

V glavnem meniju pritisnite »Sistem«.

Meni »Nastavitve sistema« omogoča nastavitev naslednjih elementov:

- »Jezik«;

- »Zaslon«;

- »Zvok«;

- »Ura«;

- »Varnostna opozorila«;

- »Domači zaslon«;

- »Tipkovnica«;

- »Nastavi enote«;

- »Stanje in informacije«;

- »Odstranite SD kartico«;

- »Tovarniška ponastavitev«;

- »Nastavitve programa Android Auto™«.

»Jezik«

V tem meniju lahko izberete jezik, ki ga boste uporabljali v sistemu. Izberite želeni jezik in nato glas.

»Zaslon«

Ta meni omogoča nastavitev naslednjih parametrov:

- »Dnevni način«;

- »Nočni način«;

- »Samodejno nastavljanje dnevnega/nočnega načina«: izberite to možnost, če želite, da zaslon samodejno preklaplja med nočnim in dnevnim načinom. Sistem preklopi v nočni način, ko je zunanja svetloba šibka ali ko so luči vklopljene;

- »Vsili nočni način«: izberite to možnost, če želite zaslon preklopiti v nočni način.

»Zvok«

Ta meni omogoča nastavitev naslednjih parametrov:

»Glasnost«

Ta funkcija omogoča nastavitev različnih glasnosti glavnih zvokov:

- prometne informacije;

- sistem za prostoročno telefoniranje;

- zvonjenje telefona;

- navodila navigacijskega sistema;

- sintetični glas;

- opozorila aplikacije.

»Od hitrosti odvisna glasnost«

Ta funkcija omogoča samodejno povečanje glasnosti glede na hitrost vozila.

»Nastavitve glas. izhoda«

S to možnostjo lahko izberete vrsto informacij, ki jih narekuje glas navigacijskega sistema.

»Glas«

Ta funkcija omogoča izbiro glasu sistema. Če želite več informacij, glejte poglavje »Glasnost in glas«.

»Ura«

V tem meniju lahko nastavite parametre ure sistema in obliko zapisa časa. Priporočljivo je, da ohranite samodejno nastavitev.

»Varnostna opozorila«

V tem meniju lahko aktivirate ali deaktivirate opozorila, ki jih sporoča sistem. Označite polja opozoril, ki jih želite omogočiti.

»Domači zaslon«

V tem meniju lahko konfigurirate začetni zaslon.

Na seznamu na levi izberite eno od konfiguracij; na desni strani zaslona je naveden predogled sprememb. Glede na opremo v vozilu se lahko zmanjša število konfiguracij.

Ko izberete konfiguracijo, pritisnite gumb »Končano« za potrditev svojega izbora.

»Tipkovnica«

V tem meniju lahko izberete vrsto virtualne tipkovnice, ki jo sistem uporablja:

- izberite vrsto abecede (latinica, grška abeceda, cirilica) in nato pritisnite naslednjo možnost:

- med predlaganimi možnostmi izberite vrsto tipkovnice in nato pritisnite »Končano« za potrditev svojega izbora.

»Nastavi enote«

V tem meniju lahko izberete vrsto enote za uporabo pri različnih elementih:

- »Prikaz razdalje v«;

- »Prikaz koordinat«;

- »Temperaturne enote«;

- »Enote barometra«.

»Stanje in informacije«

V tem meniju so na voljo različne informacije o sistemu:

- informacije o različici;

- stanje za GPS;

- stanje omrežja;

- licence;

- avtorske pravice.

»Odstranite SD kartico«

V tem meniju lahko povsem varno izvržete kartico SD.

Če želite odstraniti kartico SD iz vhoda SD, glejte poglavje »Kartica SD: uporaba, inicializacija«.

»Tovarniška ponastavitev«

S pomočjo tega menija lahko izbrišete vse informacije sistema.

Opomba: po ponovni vzpostavitvi delovanja se sistem ponovno zažene v angleščini. Če želite spremeniti jezik, glejte odstavek »Jezik« v tem poglavju.

Nastavitve programa Android Auto™

V tem meniju lahko določite nastavitve za aplikacijo »Android Auto™« in dostopate do navodil za uporabo multimedijskega sistema vozila.