Nazaj na seznam

NASTAVITVE TELEFONA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dostop do nastavitev telefona

V meniju »Telefon« pritisnite »Nastavitve«.

Na voljo so naslednje možnosti:

- »Upravljanje naprav«;

- »Glasnost«;

- »Glasovna pošta«;

- »Aktiviraj Bluetooth«;

- »Samodejno prenesi podatke telefona«.

»Upravljanje naprav«

Glejte razdelek »Seznanjanje in prekinitev seznanjanja telefona«.

»Glasnost«

Ta možnost vam omogoča, da nastavite jakost zvoka sistema za prostoročno telefoniranje in jakost zvonjenja.

»Glasovna pošta«

Glejte razdelek »Nastavitev zvočnega telefonskega predala« v poglavju »Vzpostavljanje, sprejemanje klica«.

»Aktiviraj Bluetooth«

Označite to možnost, da vklopite ali izklopite Bluetooth® v sistemu za prostoročno telefoniranje.

»Samodejno prenesi podatke telefona«

Označite to možnost, da vklopite ali izklopite samodejni prenos podatkov s telefona v multimedijski sistem.