Nazaj na seznam

POSLUŠANJE RADIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Dostop do radia

Multimedijska ploščica

V glavnem meniju pritisnite »Multimedija« in nato »Radio«.

Radijska ploščica/multimedijska ploščica

Za izbiro vira radio pritisnite gumb »Radio« na ploščici.

Izbira frekvenčnega območja

Izberite želeno frekvenčno območje (AM, FM ali DR) tako, da pritisnete gumb 1:

- AM;

- FM;

- DR.

frekvenčno območje lahko izberete tudi z uporabo upravljalne enote pod volanom (glej podrobnosti gumbov).

Izbira radijske postaje FM ali AM

Radijsko postajo lahko izberete na več načinov.

Ko izberete frekvenčno območje, izberite način tako, da pritisnete zavihek 34 ali 5.

Na voljo so trije načini iskanja:

- način »Frekvenca« (zavihek 3);

- način »Seznam« (zavihek 4);

- način »Prednastavitev« (zavihek 5).

Načine lahko zamenjate z uporabo upravljalne enote pod volanom.

način »Prednastavitev«

S tem načinom delovanja lahko prikličete postaje, ki ste jih predhodno shranili (glejte razdelek »Shranjevanje postaj« v tem poglavju).

Če želite izbrati svoje shranjene postaje, pritisnite tipke 2 (oštevilčene od 1 do 6).

Shranjeno postajo lahko zamenjate tudi z upravljalno enoto pod volanom.

način »Seznam«

Ta način prikaže seznam radijskih postaj, ki so na voljo. Te so razvrščene po abecednem redu (samo za frekvenčno območje FM).

Pritisnite 6 ali 7 za premikanje po vseh postajah ali podrsajte s prstom po zaslonu multimedijskega sistema.

Če želite ta seznam posodobiti, glejte naslednje strani.

Imena radijskih postaj, katerih frekvence ne uporabljajo sistema RDS, se ne prikažejo na zaslonu. Njihove frekvence so razvrščene na začetku seznama.

način »Frekvenca«

V tem načinu lahko ročno ali samodejno poiščete postaje v izbranem frekvenčnem območju.

Če želite izbrati frekvenčno območje:

- z zaporednimi pritiski gumba 9 ali 11 se v ročnem načinu pomikajte naprej ali nazaj po frekvencah;

- s pritiskom gumba 8 ali 12 se v samodejnem načinu (iskanje) premikajte naprej ali nazaj do naslednje radijske postaje.

- želeno frekvenco poiščite tako, da drsnik 10 pomikate naprej ali nazaj.

Izbira radijske postaje DR (digitalni zemeljski radio)

Radijsko postajo lahko izberete na več načinov.

Ko izberete frekvenčno območje, izberite način tako, da pritisnete zavihek 15 ali 16.

Na voljo sta dva načina iskanja:

- način »Seznam« (zavihek 15);

- način »Prednastavitev« (zavihek 16).

Načine lahko zamenjate z uporabo upravljalne enote pod volanom.

način »Seznam«

Ta način prikaže seznam radijskih postaj, ki so na voljo.

Pritisnite 13 ali 14 za premikanje po vseh postajah ali podrsajte s prstom po zaslonu multimedijskega sistema.

Če želite ta seznam posodobiti, glejte naslednje strani.

način »Prednastavitev«

V tem načinu delovanja lahko prikličete postaje, ki ste jih predhodno shranili. Za več informacij glejte razdelek »Shranjevanje postaje« v tem poglavju.

Če želite izbrati svoje shranjene postaje, pritisnite tipke, oštevilčene od 1 do 6.

Shranjeno postajo lahko zamenjate tudi z upravljalno enoto pod volanom.

Kontekstni meni »+«

FM ali AM

V enem od treh načinov pritisnite »+« za naslednje možnosti:

- spreminjanje vira (radio, USB, SD itd.);

- dodajanje postaje med priljubljene;

- shranjevanje postaje kot prednastavljene;

- prikaz besedilnih informacij;

- dostop do nastavitev radia.

Shranjevanje postaj

V načinu »Frekvenca« ali »Seznam« pritisnite »+« in nato »Shrani kot prednastavitev«.

Lahko tudi pritiskate eno od prednastavljenih tipk, dokler ne zaslišite zvočnega signala.

Za vsako frekvenčno območje lahko shranite do 6 postaj.

Besedilne informacije (radijsko besedilo)

Nekatere radijske postaje FM oddajajo besedilne informacije v zvezi s programom, ki ga trenutno poslušate (npr. naslov pesmi).

Opomba: s temi informacijami razpolagajo samo nekatere radijske postaje.

DR (digitalni zemeljski radio)

V enem od dveh načinov pritisnite »+« za naslednje možnosti:

- zamenjajte vir (radio, USB, SD itd.);

- Shrani kot prednastavitev ;

- prikaz radijskega besedila;

- Dostop do storitev digitalnega radia;

- dostopate do nastavitev.

Shranjevanje postaj

V načinu »Seznam« pritisnite »+« in nato »Shrani kot prednastavitev«.

Lahko pa tudi pritisnete in držite enega od prednastavljenih gumbov dokler ne zaslišite zvočnega signala.

Shranite lahko do 6 radijskih postaj.

Besedilne informacije (radijsko besedilo)

Nekatere radijske postaje DR oddajajo besedilne informacije v zvezi s programom, ki ga trenutno poslušate (npr. naslov pesmi).

Opomba: s temi informacijami razpolagajo samo nekatere radijske postaje.

Digitalne radijske storitve

V kontekstnem meniju pritisnite možnost »Digitalne radijske storitve«, da dostopate do naslednjih storitev:

- »EPG«;

- »Intellitext«;

- »Diaprojekcija«.

Vodič po programih EPG (DR)

Če je ta funkcija vključena, zvočni sistem omogoča prikaz programa prihodnjih oddaj postaje.

Opomba: te informacije so na voljo samo za naslednje tri časovne termine izbrane postaje.

Funkcija Intellitext (DR)

Ta funkcija omogoča dostop do radijskih besedilnih informacij, shranjenih na nekaterih postajah. Po besedilu se lahko pomikate in tako prikažete nove novice (gospodarstvo, politika, zdravstvo, vreme, športni rezultati).

Diaprojekcija

Ta funkcija omogoča prikaz vseh fotografij v diaprojekciji.

Nastavitve radia

FM

V enem od treh načinov pritisnite »+« in nato »Radio« za dostop do menija nastavitev radia. V nastavitvah radia lahko nastavite parametre za naslednje elemente:

- spremljanje postaje FM;

- vklop/izklop prometnih informacij;

- vklop/izklop tematskega iskanja programov;

- posodobitev seznama radijskih postaj.

Spremljanje postaje FM (RDS-AF)

Frekvenca radijske postaje »FM« se lahko spreminja glede na zemljepisni položaj.

Če želite med vožnjo poslušati vedno isto radijsko postajo, vklopite funkcijo »RDS-AF«, da bo lahko zvočni sistem samodejno ponovno poiskal frekvenco.

Opomba: tega spremljanja ne omogočajo vse radijske postaje.

Slabi pogoji sprejemanja lahko včasih povzročijo nepričakovane in neprijetne spremembe frekvenc. Spremljanje postaje torej izklopite.

Če želite funkcijo vključiti ali izključiti, glejte poglavje »Zvočne nastavitve«.

Prometne informacije (i Traffic)

Če je ta funkcija vklopljena, zvočni sistem začasno prekine vir in omogoča samodejno poslušanje prometnih informacij od trenutka, ko jih določene radijske postaje FM začnejo oddajati.

Tematsko iskanje programov (PTY)

Če je ta funkcija vklopljena, zvočni sistem omogoča prikaz vrste programa (novice, šport itd.) ki se trenutno oddaja.

Posodobitev radijskega seznama

Ta meni izberite, če želite posodobiti seznam radijskih postaj.

DR (digitalni zemeljski radio)

V enem od dveh načinov pritisnite »+« za dostop do nastavitev radia. V nastavitvah radia lahko nastavite parametre za naslednje elemente:

- »AF« (alternativna frekvenca);

- »i-Traffic« (program s podatki o prometu);

- »PTY« (vrsta programa);

- «Simulcast»

- «i-Announcement»

- «Posodobitev seznama» (DR).

Spremljanje radijske postaje DR (AF)

Radijska postaja DR se lahko spreminja glede na zemljepisni položaj. Če želite poslušati isto postajo, kljub temu da se vozite, aktivirajte funkcijo AF, da bo lahko vaš zvočni sistem samodejno spremljal spremembe postaje.

Opomba: tega spremljanja ne omogočajo vse radijske postaje.

Slabi pogoji sprejemanja lahko včasih povzročijo nepričakovane in neprijetne spremembe. Spremljanje postaje torej izklopite.

Prometne informacije (i Traffic)

Če je ta funkcija vklopljena, zvočni sistem začasno prekine vir in omogoča samodejno poslušanje prometnih informacij radijskih postaj DR.

Tematsko iskanje programov (PTY)

Ko je ta funkcija vklopljena, zvočni sistem omogoča prikaz vrste programa (novice, šport itd.), ki se trenutno oddaja.

Simulcast

Ta funkcija omogoča preklop postaje DR na isto postajo FM v primeru izgube signala.

i-Announcement

S to funkcijo lahko prikažete informacije (vreme itd.).

Posodobitev seznama (DR)

S to funkcijo lahko posodobite vse postaje na območju, kjer ste.