Nazaj na seznam

POTOVALNI RAČUNALNIK / NASTAVITVE VOZILA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Računalnik v vozilu

V meniju »Vozilo« izberite »Računalnik v vozilu«, da dostopite do naslednjih informacij po zadnji ponovni nastavitvi privzetih nastavitev:

- datum začetka izračuna;

- skupna razdalja;

- povprečna hitrost;

- povprečna poraba goriva;

- skupna poraba goriva ali energije.

Če želite informacije potovalnega računalnika ali instrumentne plošče ponovno nastaviti na privzete, pritisnite »Ponastavi« in potrdite s pritiskom na »Da«.

Nastavitve

V meniju »Vozilo« izberite »Nastavitve«. Glede na nivo opremljenosti so na voljo naslednje nastavitve:

- pomoči pri parkiranju;

- vklop/izklop opozorilnika za mrtvi kot na zunanjih ogledalih;

- opozorilo na spremembo voznega pasu;

- samodejno zapiranje vzvratnih ogledal ob zaklepanju vozila;

- samodejno zaklepanje/odklepanje med vožnjo;

- vklop/izklop brisalca zadnjega stekla pri preklopu v vzvratno prestavo;

- vklop/izklop dnevnih luči;

- odklepanje voznikovih vrat ob odpiranju vrat;

- vklop/izklop funkcije za enostaven dostop pri vstopanju v vozilo ali izstopanju iz vozila;

- nastavitev parametrov za indikator načina vožnje na instrumentni plošči;

- izklop instrumentne plošče med polnjenjem;

- vklop/izklop načrta vožnje Driving Eco;

- vklop/izklop samodejnega načina delovanja dolgih luči.