Nazaj na seznam

UPORABA GLASOVNEGA PREPOZNAVANJA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sistem glasovnega prepoznavanja

Vaš multimedijski sistem ima sistem glasovnega prepoznavanja, ki omogoča glasovno upravljanje nekaterih funkcij in aplikacij v multimedijskem sistemu in telefonu. To vam omogoča uporabo multimedijskega sistema ali telefona, ne da bi roke umaknili z volana.

Vklop funkcije glasovnega prepoznavanja v multimedijskem sistemu

Z glasovnim upravljanjem lahko pokličete stik iz svojega imenika, vnesete cilj, preklopite radijsko postajo ipd. brez dotikanja zaslona. Na kratko pritisnite gumb za glasovno prepoznavanje 1 na volanu ali 2 na upravljalni enoti pod volanom vašega vozila. Na zaslonu multimedijskega sistema se prikaže glavni meni za glasovni nadzor.

V glavnem meniju za glasovno upravljanje lahko z glasovnimi ukazi upravljate tri funkcije vašega multimedijskega sistema:

- navigacijskega sistema;

- telefona;

- nameščenih aplikacij.

Opomba: položaj gumba za funkcijo glasovnega prepoznavanja se lahko razlikuje (upravljalna enota na ali pod volanom). Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

Kazalnik glasovnega prepoznavanja 3

Kazalnik glasovnega prepoznavanja 3 sestavljajo barvne oznake in osrednja ikona.

Barvne oznake

Barvne oznake služijo izboljšanju glasovnega prepoznavanja:

- zelena oznaka: optimalno glasovno prepoznavanje;

- oranžna oznaka: dobro glasovno prepoznavanje;

- rdeča oznaka: srednje dobro glasovno prepoznavanje.

Osrednja ikona

Glede na stanje sistema se lahko prikažejo različne osrednje ikone:

- Ikona »Mikrofon«: sistem je pripravljen na glasovne ukaze;

- ikona »Nalaganje«: sistem nalaga podatke;

- ikona »Zvočnik«: sistem vam posreduje informacije prek svojega sintetizatorja glasu.

Upravljanje navigacijskega sistema s funkcijo glasovnega prepoznavanja v multimedijskem sistemu

Z uporabo glasovnega upravljanja, vgrajenega v multimedijski sistem, je mogoče vnesti naslov za navigacijo. To storite tako:

- pritisnite gumb za glasovno upravljanje, da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje;

- ko sistem odda zvočni signal, recite »Cilj«;

- recite »Lokacije«, nato pa narekujte celotni naslov cilja (hišna številka, ime ulice, ciljno mesto);

- ko vam sistem prikaže vneseni naslov, za začetek vodenja potrdite vaš cilj.

Opomba: govorite glasno in razumljivo. Uporabite kazalnik glasovnega prepoznavanja, da izboljšate glasovno prepoznavanje.

Opomba: v glavnem meniju za glasovno upravljanje lahko vnesete tudi naslov ali nedavni cilj. To storite tako, da pritisnete gumb za glasovno upravljanje, rečete »Lokacije« ali »Nedavni cilji« in vnesete naslov ali izberete cilj.

Varnostni ukrepi glede navigacije

Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.

Klicanje stika/številke z uporabo funkcije glasovnega prepoznavanja

Z uporabo glasovnega upravljanja, vgrajenega v multimedijski sistem, lahko pokličete stik iz imenika ali drugo številko. To storite tako:

- prepričajte se, da je vaš telefon povezan z multimedijskim sistemom (glejte poglavje »Priklop, odklop telefona«);

- pritisnite gumb za glasovno upravljanje, da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje;

- ko sistem odda zvočni signal, recite »Telefon«;

- izgovorite ime želenega stika ali narekujte telefonsko številko, ki jo želite poklicati;

Opomba: priporočljivo je, da narekujete številke eno po eno.

- ko vam sistem prikaže vneseno številko, recite »Kliči«, da pokličete narekovano številko, ali »Izbriši«, da narekujete drugo številko.

Opomba: shranjen stik ali telefonsko številko lahko pokličete tudi iz glavnega menija za glasovno upravljanje. To storite tako, da pritisnete gumb za glasovno upravljanje in potem izrečete ime stika ali številko, ki jo želite poklicati.

Opomba: neposredno na glavni strani lahko izgovorite ime stika ali njegovo številko. Pri predvajanju imena ali telefonske številke stika lahko sintetični glas prekinete tako, da pritisnete gumb za utišanje zvoka na upravljalni enoti pod volanom.

Zagon aplikacije v multimedijskem sistemu s funkcijo glasovnega prepoznavanja

S funkcijo glasovnega prepoznavanja, ki je vgrajena v multimedijski sistem, je mogoče zagnati aplikacije v multimedijskem sistemu. To storite tako:

- pritisnite gumb za glasovno upravljanje, da se pojavi glavni meni za glasovno upravljanje;

- ko sistem odda zvočni signal, recite »Programi«;

- izrecite ime aplikacije, ki jo želite zagnati, da jo lahko nemudoma začnete uporabljati.

Opomba: zaženete lahko tudi aplikacijo R-Link Store iz glavnega menija glasovnega upravljanja. To storite tako, da pritisnete gumb za glasovno upravljanje in izgovorite »Run the R-Link Store application« (Zaženi aplikacijo R-Link Store).

Vklop funkcije glasovnega prepoznavanja v telefonu prek multimedijskega sistema

Za uporabo sistema za glasovno prepoznavanje v vašem telefonu prek multimedijskega sistema je treba:

- povezati telefon z multimedijskim sistemom (glejte poglavje »Priklop, odklop telefona«);

- zagotoviti, da ima telefon funkcijo glasovnega prepoznavanja, ki je združljiva z multimedijskim sistemom.

Opomba: če je funkcija glasovnega prepoznavanja v telefonu združljiva z multimedijskim sistemom, se v meniju »Upravljanje naprav« pojavi prikaz 4. Če želite več informacij, glejte poglavja »Priklop, odklop telefona« in/ali »Seznanitev in preklic seznanitve telefona«.

Opomba: če želite uporabiti funkcijo glasovnega prepoznavanja v telefonu prek multimedijskega sistema, se prepričajte, da se nahajate v območju z zagotovljeno pokritostjo z omrežjem.

Za vklop sistema za glasovno prepoznavanje v telefonu prek multimedijskega sistema pritisnite in držite gumb za glasovno prepoznavanje v vozilu. Na zaslonu multimedijskega sistema se prikaže glavni meni za glasovno upravljanje v telefonu.

Za ponovni zagon sistema za glasovno prepoznavanje v telefonu na kratko pritisnite gumb za glasovno prepoznavanje v vozilu.

Za izklop sistema za glasovno prepoznavanje v telefonu prek multimedijskega sistema pritisnite in držite gumb za glasovno prepoznavanje v vozilu.

V glavnem meniju za glasovno upravljanje lahko uporabljate glasovno upravljanje za nekatere funkcije in aplikacije v telefonu.

Funkcija glasovnega prepoznavanja je onemogočena:

- med vzvratno vožnjo;

- med klicem.

Opomba: seja funkcije glasovnega prepoznavanja se samodejno izklopi po nekaj minutah nedejavnosti.

Pri uporabi sistema za glasovno prepoznavanje v telefonu prek multimedijskega sistema lahko zaradi prenosa podatkov, potrebnih za delovanje, nastanejo dodatni stroški, ki niso vključeni v vaš paket mobilnih storitev.