Nazaj na seznam

UPRAVLJANJE MOŽNOSTI TELEFONA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prenos imenika iz telefona

Pri seznanjanju in povezovanju telefona je sinhroniziranje stikov samodejno. Multimedijski sistem vas bo opozoril, da se bodo podatki mobilne naprave posodobili, ko bo sinhronizacija zaključena.

Če želite izključiti samodejno sinhronizacijo, glejte poglavje »Nastavitve telefona« tega dokumenta.

Pomnilnik sistema je omejen, zato je možno, da ne bodo uvoženi vsi stiki iz telefona.

Opomba: stiki, shranjeni na kartici SIM v telefonu, niso vidni. Vidni so samo stiki, shranjeni v telefonu.

Opomba: če želite dostopiti do telefonskega imenika v multimedijskem sistemu, morate dovoliti deljenje podatkov v telefonu. Glejte poglavje »Seznanjanje, prekinitev seznanjanja telefona« in navodila za uporabo telefona.

Posodobitev imenika

Stike iz svojega telefona lahko ročno posodobite v telefonskem imeniku v sistemu za prostoročno telefoniranje prek tehnologije Bluetooth® (če jo vaš telefon podpira).

V meniju »Telefon« izberite »Telefonski imenik«, nato meni »+« in pritisnite »Posodabljanje podatkov telefona«.

Dodajanje stika na stran priljubljenih

V meniju »Telefon« izberite »Telefonski imenik« in nato prek multimedijskega zaslona izberite stik, ki ga želite dodati. V meniju »+« pritisnite »Dodaj med priljubljene«.

Opomba: na začetni strani pritisnite gumb »Priljubljene« za dostop do priljubljenih številk.

Zaupnost

Sistem za prostoročno telefoniranje shrani v pomnilnik seznam stikov vsakega telefona.

Zaradi zaupnosti so preneseni imeniki vidni samo, ko je telefon priklopljen.