Nazaj na seznam

VODENJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prikaz poti v slikah

Ko se približate menjavi ceste (na večjih cestnih oseh), sistem lahko preklopi v način »Prikaz slik voznega pasu«: slika 3D omogoča približan pogled križišča s puščico vodenja in prometnimi znaki.

Če želite izklopiti slike voznega pasu, glejte razdelek »Napredne nastavitve« v poglavju »Nastavitve navigacijskega sistema«.

Zasloni za vodenje

Zemljevid križišča

Pred vsako spremembo smeri sistem med vodenjem postopno povečuje križišče.

Če želite izklopiti samodejno povečavo, glejte razdelek »Napredno« v poglavju »Nastavitve navigacijskega sistema«.

Glasovno vodenje

Sistem med vodenjem, pred vsako spremembo smeri, posreduje glasovna navodila.

Če želite izklopiti ali vklopiti glasovno vodenje, glejte poglavje »Nastavitve navigacijskega sistema«.

Varnostni ukrepi glede navigacije

Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.

Podrobnosti načrtovane poti

Ta funkcija omogoča vizualizacijo vašega itinerarja pred vodenjem. Po vnosu cilja pritisnite gumb »+« in nato »Podrobnosti načrtovane poti«.

Predlagane so naslednje možnosti:

- »Prikaz navodil«;

- »Prikaz karte poti«;

- »Prikaz poti«;

- »Povzetek poti«;

- »Prikaz cilja«;

- »Prikaz prometa na poti«.

»Prikaz navodil«

Ta funkcija omogoča vizualizacijo načrta poti.

Prikaže se več podrobnosti poti:

- puščica spremembe smeri;

- vrste cest;

- imena cest;

- število kilometrov do razcepa.

»Prikaz karte poti«

S to funkcijo si lahko ogledate karto poti.

»Prikaz poti«

S to funkcijo lahko vizualizirate pot.

»Povzetek poti«

S pomočjo te funkcije se lahko vrnete na prejšnji zaslon. Prikažejo se podrobnosti o trajanju poti, kilometrih in tipu poti (“IQ Routes™” vključen/izključen).

Opomba: če želite z navigacijske karte dostopiti neposredno do te strani, pritisnite skupino informacij vaše poti.

»Prikaz cilja«

S to funkcijo lahko prikažete spremembe smeri v obliki slike.

»Prikaz prometa na izbrani poti«

Ta funkcija omogoča pregled vseh dogodkov v prometu na vaši poti.

Spremeni pot

Če želite spremeniti svojo pot, v meniju »Navigacija« izberite »Spremeni pot« in nato eno od predlaganih možnosti.

Sistem izračuna pot z upoštevanjem obvoza.

Opomba: na svoji poti lahko dodate več etap.

»Izračunaj nadom. pot«

Izberite ta meni, če želite, da sistem prekine vodenje v teku.

Če želite ponovno omogočiti vodenje, izberite »Pelji do...« in nato »Nedavni cilji«.

»Prekliči načrtovano pot«

Izberite ta meni, če želite, da sistem prekine vodenje v teku.

Če želite ponovno omogočiti vodenje, izberite »Pelji do...« in nato »Nedavni cilji«.

»Potovanje prek«

Izberite ta meni, če želite spremeniti svoj načrt poti, tako da bo pot potekala preko določenega kraja, če želite na primer koga pobrati na poti. Kraj, skozi katerega želite, lahko izberete na enak način kot cilj.

Na izbiro imate naslednje možnosti: »Lokacije«, »Shranjene lokacije«, »Destinacija« in »Točka na zemljevidu«.

Vaš sistem preračunava novo pot, ki pelje skozi kraj, ki ste ga izbrali pred prihodom na cilj.

Varnostni ukrepi glede navigacije

Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.

»Izogni se zapori ceste«

Izberite ta meni, če pred sabo opazite cestno zaporo ali zastoj, o katerem niste bili obveščeni prek storitve »Prometne informacije«.

Nato morate izbrati dolžino poti, ki jo želite zaobiti.

Na izbiro imate različne možnosti: »100 metrov«, »500 metrov«, »2000 metrov«, »5000 metrov«.

Sistem bo izračunal vašo pot brez izbranega dela, ki ga želite zaobiti.

»Izogni se delu načrtovane poti«

Izberite ta meni, če želite zaobiti en del načrta poti. To možnost uporabite, če ugotovite, da vaš načrt poti vključuje cesto ali križišče, ki se ji/mu želite izogniti. Nato izberite cesto, ki se ji želite izogniti, na seznamu cest vašega načrta poti.

»Skrajšaj zamude«

Izberite ta meni, da vaš sistem izračuna vašo pot na podlagi najnovejših prometnih informacij.