Nazaj na seznam

VZPOSTAVLJANJE, SPREJEMANJE KLICA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

V meniju »Telefon« je mogoče opraviti klic z izbiro:

- stika v možnostih;

- številke iz zgodovine klicev;

- tipkovnice za vnos številke.

Opomba: na začetni strani pritisnite »Priljubljene« za dostop do priljubljenih številk.

Opomba: zaradi varnostnih razlogov uporabljajte sistem za glasovno prepoznavanje . Glejte poglavje »Uporaba glasovnega prepoznavanja«.

Vzpostavljanje klica iz imenika

Ko je telefon povezan s sistemom, v meniju »Telefon« pritisnite »Telefonski imenik«.

Izberite stik (če ima stik več številk, bo sistem zahteval, da izberete tisto, ki jo želite poklicati), klic se vzpostavi samodejno po pritisku številke stika.

Vzpostavljanje klica iz zgodovine

Ko je telefon povezan s sistemom, v meniju »Telefon« pritisnite »Dnevnik klicev«.

Za vzpostavitev klica pritisnite enega od štirih zavihkov in nato izberite stik/številko, ki jo želite poklicati.

Vzpostavljanje klica z vnosom številke

Ko je telefon povezan s sistemom, v meniju »Telefon« pritisnite »Kliči številko«.

S številsko tipkovnico vnesite številko in pritisnite »Kliči«.

Sprejem klica

Ob sprejemu klica se na zaslonu prikažejo razpoložljive informacije o klicatelju:

- ime stika (če je klicateljeva številka v vašem imeniku ali na seznamu priljubljenih številk);

- številka klicatelja (če številke ni v vašem imeniku);

- »zasebna številka« (če številke ni mogoče prikazati).

Sprejem

Za sprejem klica pritisnite »Sprejmi klic«.

Pritisnite »Končaj klic« za konec klica.

klic lahko sprejmete ali prekinete tudi z upravljalno enoto pod volanom.

Zavrnitev klica

Dohodni klic zavrnete tako, da pritisnete »Zavrni«, ki klic preusmeri v vaš telefonski predal.

Uvrstitev klica na čakanje

Glejte poglavje »Med klicem«.

Uporaba zvočnega telefonskega predala

Ko je telefon povezan s sistemom, v meniju »Telefon« pritisnite »Glasovna pošta«.

Nastavitev zvočnega telefonskega predala

Če zvočni telefonski predal ni nastavljen, se prikaže zaslon za nastavitev. Vnesite številko telefonskega predala vašega telefonskega operaterja.

Klicanje zvočnega telefonskega predala

Ko je telefon povezan s sistemom, v meniju »Telefon« pritisnite »Glasovna pošta«. Sistem pokliče nastavljen zvočni telefonski predal.

Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.