Nazaj na seznam

DRIVING ECO2

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni « Driving eco2 »

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Vozilo« in nato »Driving eco2« za dostop do naslednjih menijev:

- »Standardno«;

- »Napredno«;

- »Eko izobraževanje«.

»Standardno«

Na tem zaslonu lahko vidite podatke o trenutni poti:

- gibanje rezultata;

- »Skupni rezultat«;

- »Razdalja brez porabe«.

Gibanje rezultata

Ta vrstični graf prikazuje gibanje vašega rezultata.

- rezultat nad zeleno črto (75 %): ekološka vožnja;

- rezultat pod oranžno mejo (45 %): neekološka vožnja.

»Skupni rezultat«

Ti podatki prikazujejo skupni rezultat.

List se sproti posodablja glede na rezultat, od 0 do 100.

»Razdalja brez porabe«

Ti podatki prikazujejo razdaljo, ki ste jo na svoji poti prevozili brez porabe goriva.

»Napredno«

Na tem zaslonu lahko vidite informacije o trenutni poti:

- podatke;

- podrobnosti o rezultatih;

- splošni rezultat;

- razdalja brez porabe.

Podatki o poti

Prikazani so naslednji podatki v potovalnem računalniku:

- skupna prevožena razdalja;

- povprečna hitrost;

- povprečna poraba goriva.

Usmeritev rezultata 1

Položaji puščice pomenijo:

- novi rezultat je boljši od rezultata pri prejšnji poti: puščica navzgor;

- novi rezultat je slabši od rezultata pri prejšnji poti: puščica navzdol;

- novi rezultat je enak rezultatu pri prejšnji poti: vodoravna puščica.

Zgodovina rezultatov 2

Število dodeljenih zvezdic (5 stopenj) se izračuna iz rezultatov (od 0 do 10) glede na:

- pospeševanja;

- spreminjanje prestave;

- predvidevanje.

Splošni rezultat in razdalja brez porabe

Če želite več informacij, glejte prejšnjo stran.

»Eko izobraževanje«

Ta meni omogoča spremljanje vašega načina vožnje in daje splošne nasvete za ekološko vožnjo (učinkovito ravnanje in energetsko zahtevno ravnanje, kako naložiti vozilo, raven tlaka v pnevmatikah, kako načrtovati potovanje...).

Če želite dostopiti do tega menija, pritisnite »Eko izobraževanje« in natančno preberite nasvete. Po straneh se pomikajte s pritiskanjem gumbov »Splošno«, »Pospeševan.«, »Prestavljan.« in »Predvidevan.«.

Opomba: možnost »Eko izobraževanje« je onemogočena v naslednjih primerih:

- če je hitrost vozila pod pragom za »Eko izobraževanje«;

Opomba: privzeta mejna vrednost hitrosti za možnost »Eko izobraževanje« je okrog 10 km/h.

- če prevožena razdalja ne presega 400 metrov od zadnje ponastavitve.

Zagon nove poti

Če želite poti ponastaviti, pritisnite 3 in nato »Začni novo potovanje«. Prikaže se sporočilo s pozivom za potrditev ponastavitve podatkov. Pritisnite »Da« za potrditev ali »Ne« za preklic.

Opomba: podatki o poteh v potovalnem računalniku se ponastavijo istočasno.

Brisanje gibanja rezultata

Če želite ponastaviti rezultat, pritisnite 3, nato »Počisti zgodovino rezultatov«. Na zaslonu se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite »Da«, da izbrišete zgodovino, ali »Ne«, da prekličete brisanje.

»Moja priljubljena potovanja«

V meniju »Driving eco2« pritisnite »3« in nato »Moja priljubljena potovanja«.

»Po potovanju pokaži poročilo«

Za prikaz pregleda poti v meniju »Driving eco2« pritisnite 3, nato »Po potovanju pokaži poročilo«. Pritisnite »Po potovanju skrij poročilo«, da skrijete pregled poti.

»Dodaj potovanje«

Če želite shraniti trenutno pot, v meniju »Moja priljubljena potovanja« pritisnite eno od vrst poti in nato »Dodaj potovanje«. Prikaže se sporočilo s pozivom k potrditvi. Različne vrste poti se delijo na naslednji način:

- »Dom-služba«;

- »Konec ted.«;

- »Počitnice«;

- »Zasebno«.

Če želite ponastaviti podatke, v meniju »Moja priljubljena potovanja« pritisnite vrsto poti, ki jo želite ponastaviti, nato pritisnite 4 in »Počisti vsa potovanja«. Na zaslonu se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite »Da«, da izbrišete vse poti, ali »Ne«, da prekličete brisanje.

Opomba: izbrišejo se le podatki o izbrani vrsti poti.