Nazaj na seznam

IMENIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Imenik«

V glavnem meniju pritisnite »Telefon« ali izberite bližnjico 1 v katerem koli meniju, nato izberite »Imenik« za dostop do imenika telefona prek multimedijskega sistema.

Po seznamu stikov v imeniku se lahko pomikate z upravljalno enoto na volanu.

Prenos imenika iz telefona

Pri priključitvi telefona se stiki privzeto samodejno sinhronizirajo, če je vklopljena prostoročna povezava (če želite več informacij, glejte »Ročna priključitev« v poglavju »Priklop, odklop telefona«).

Opomba: če želite dostopati do imenika prek multimedijskega sistema, morate dovoliti deljenje podatkov v telefonu. Glejte poglavje »Seznanitev in preklic seznanitve telefona« in navodila za uporabo telefona.

Posodobitev imenika

Stike v telefonu lahko ročno posodobite v imeniku multimedijskega sistema prek povezave Bluetooth®. Pritisnite tipko 2 in nato »Posodobi seznam«.

Iskanje stikov

Če želite prikazati virtualno tipkovnico, pritisnite »Išči«. Stik lahko poiščete z navedbo imena stika.

Zaupnost

Sistem za prostoročno telefoniranje shrani v pomnilnik seznam stikov vsakega telefona.

Zaradi zaupnosti so preneseni imeniki vidni samo, ko je telefon priklopljen.

Vzpostavljanje klica iz imenika

Ko je telefon povezan v multimedijski sistem, v glavnem meniju pritisnite »Telefon« in nato »Imenik«.

Izberite stik, nato pritisnite njegovo številko. Klic se samodejno začne.

Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

Posodabljanje telefonskega imenika prek sistema R-Link 2?