Nazaj na seznam

MEDIJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Večpredstavnost«

V glavnem meniju pritisnite »Večpredstavnost«, nato »Predstavnost« ali v katerem koli meniju izberite bližnjico 1 za neposredni dostop do vrste medija, ki je trenutno v uporabi.

»Predstavnost«

Ta meni omogoča, da poslušate glasbo z zunanjega vira (zvočni CD, USB, kartica SD...). Za dostop do zvočnih datotek na spodnjem seznamu izberite enega od virov vnosa, ki so povezani v sistem:

- »USB-1« (vrata USB);

- »USB-2" (vrata USB);

- »Bluetooth«;

- »SD« (kartica SD);

- »CD" (zvočni CD ali MP3);

- »AUX-1" (priključek);

- »AUX-2" (priključek).

Opomba: zgoraj opisani nosilci se lahko razlikujejo.

Opomba: odvisno od izbranega vira zvoka bo dostop do nekaterih funkcij morda onemogočen.

Opomba: nekateri viri zvoka (USB, kartica SD in CD) se zaženejo samodejno, ko so zaznani.

Opomba: ključ USB (ali kartica SD) mora biti formatiran v formatu FAT32 ter mora imeti vsaj 8GB in največ 32GB prostora.

V glavni mapi lahko dostopate do:

- zvočnih datotek;

- map, glasbe, zvrsti, izvajalcev, albumov in seznamov predvajanja;

- map in/ali zvočnih datotek.

Opomba: nekateri viri so na zaslonu prikazani obarvani sivo in jih ni mogoče izbrati.

»Predvajalnik«

Izberete lahko predvajanje vseh zvočnih posnetkov ali pa le enega.

Med predvajanjem skladbe lahko:

- dostopate do trenutnega seznama predvajanja 2;

- Preskočite na naslednji posnetek tako, da pritisnite tipko 3, ali jo pritisnite in držite, da se trenutni posnetek hitro pomika naprej;

- s pritiskom na 5 začasno zaustavite predvajanje;

- s pritiskom 6 dostopate do predhodnega posnetka.

- prikažete drsni trak 7, s katerim izberete vrsto medija.

Opomba: prikaz na multimedijskem zaslonu se razlikuje glede na povezani nosilec.

Kontekstni meni 4

Med predvajanjem lahko uporabite kontekstni meni 4 za:

- spreminjanje nosilca;

- vklop ali izklop ponavljanja predvajanja trenutnega posnetka;

- vklop ali izklop naključnega predvajanja vseh seznamov;

- dostop do zvokov v ozadju;

- dostop do nastavitev zvoka.

»Brskalnik«

Pritisnite tipko »Brskalnik« za dostop do seznamov predvajanja, razvrščenih po kategorijah (»Seznami predvajanja«, »Izvajalci«, »Albumi«, »Podcast«...).

Opomba: Sistem privzeto predvaja vse posnetke.

Opomba: zgoraj opisani seznami predvajanja se razlikujejo glede na povezani nosilec.

Z gumbom na upravljalni enoti na volanu lahko spremenite medij.

Multimedijski sistem

Predvajanje glasbe prek ključa USB

Predvajanje glasbe prek prenosa iz tabličnega računalnik