Nazaj na seznam

MOJE APLIKACIJE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Moje aplikacije«

Za dostop do aplikacij multimedijskega sistema na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Aplikacije« in nato »Moje aplikacije«.

Prikažejo se nameščene aplikacije navigacijskega sistema. S pritiskom na ikono želene aplikacije jo zaženete.

Opomba: če seznam aplikacij vsebuje več strani, se lahko s podrsanjem po zaslonu premaknete na prejšnjo ali naslednjo stran.

Urejanje aplikacij

Aplikacije uredite tako, da pritisnete tipko za kontekstni meni in nato »Urejanje aplikacij«.

Aplikacije lahko neposredno preurejate s tehniko povleci in spusti.

Aplikacije lahko odstranite, če pritisnete tipko za izbris »X«. Če aplikacije ni mogoče odstraniti, se tipka za izbris ne prikaže.

Opomba: tipka »Urejanje aplikacij« je med vožnjo izklopljena.