Nazaj na seznam

NAČRT POTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Potovalni načrt«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni« > »Navigacija« > NAV > »Pot« za dostop do naslednjih menijev:

- »Uredi pot«;

- »Prekliči pot«;

- »Promet na poti«;

- »Izogibanje«;

- »Pregled«;

- »Možnosti poti«.

Varnostni ukrepi glede navigacije

Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.

»Uredi pot«

Opomba: ta meni je na voljo, ko je pot shranjena. Če ni shranjenega načrta poti, ga lahko ustvarite z izbiro funkcije »Novi načrt poti«.

Določitev izhodišča

Za določanje izhodišča na poti, pritisnite 1, »Nastavi izhod. točko«, nato »Nastavi novo izhodišče«.

Kraj določite po enakem postopku kot pri vnosu cilja. Izhodišče je privzeto vaš trenutni položaj GPS.

Ko je začetno mesto nastavljeno, lahko simulirate pot, po kateri boste prispeli do cilja. Pritisnite gumb »Pojdi«. Ko je pot načrtovana, v pojavnem meniju pritisnite možnost »Simuliraj pot«.

Dodajanje cilja

Če želite določiti nov cilj, pritisnite 3 in nato vnesite ta cilj. Točko zanimanja (POI) lahko izberete po prej opisanem postopku.

Dodajanje etape

Pritisnite 4 med začetnim mestom in ciljem ter tako vstavite etape vzdolž poti (npr. če želite potovati skozi določeno mesto, da se vam po poti nekdo pridruži). Kraj določite po enakem postopku kot pri vnosu cilja. Vaš sistem bo preračunal nov načrt poti, ki poteka skozi izbrane etape pred prihodom na cilj.

Kontekstni meni 2

Kontekstni meni 2 omogoča dostop do naslednjih funkcij:

- Izberi in izbriši: to funkcijo lahko uporabite za brisanje določenih delov poti ali celotnega načrta poti.

- »Preuredi«: seznam etap lahko ročno preuredite.

Za potrditev načrta poti pritisnite »Pojdi« na dnu zaslona. Sistem preračuna nov potek poti in vodenje se začne.

»Prekini pot«

Izberite to funkcijo, da zaustavite navigacijo v teku.

»Promet na poti«

S to funkcijo lahko prikažete zemljevid prometa med potjo.

»Izogibanje«

Da bi se izognili nekaterim odsekom pri načrtu poti (npr. zastojem, ki jih sistem ni sporočil), v meniju »Potovalni načrt« izberite »Izogibanje«.

Izogibate se lahko naslednjim elementom:

- »Izogib določenim odsekom«: za izogibanje nekaterim vrstam cest v načrtu poti. Lahko se na primer izognete avtocestnemu odseku ali trajektu.

- »Območje za navigacijo«: nastavite lahko želeno razdaljo, na kateri obidete predvideni načrt poti. Na zaslonu so prikazani razdalja, območje, ki se mu je načrt poti izognil, in obvoz na zemljevidu. V zgornjem delu zaslona je prikazana razlika v razdalji in ocenjenem trajanju poti v primerjavi z začetnim načrtom poti.

- »Izogib določenim cestam«: za izogibanje posamezni cesti v načrtu poti. Izognete se lahko na primer cesti, na kateri pričakujete gost promet, ki vam ga prometni sistem ni sporočil.

- »Obnovi prvotno pot«: za brisanje obvozov, ki ste jih predhodno določili.

V vsakem primeru se prikaže zaslon navigacijskega sistema, na katerem si lahko ogledate odsek, ki ste se mu ognili, obvoz in ocenjeno razliko v dolžini in trajanju v primerjavi s sprva izračunanim načrtom poti.

Za potrditev svoje nastavitve pritisnite »Sprejmi«.

»Pregled«

Na zaslonu je mogoče prikazati pregled izračunanega načrta poti, če v meniju »Pot« pritisnete »Pregled« ali po izbiri cilja in izračunu načrta poti. Multimedijski sistem prikazuje informacije o vašem potovanju (razdalja, čas potovanja, vrste ceste, promet itd.).

Ko je pot v teku, uporabite stikalo 5 za natančnejši pogled na cilj.

Kontekstni meni 5

Pritisnite 5, če želite dostopiti do naslednjih funkcij:

- »Druge možne poti«;

- »Potovalni načrt«;

- »Možnosti poti«;

- »Dodaj pot v imenik«;

- »Simulirajte pot«.

Če želite več informacij, glejte poglavje »Vnos cilja«.

»Možnosti poti«

»Tip poti«

Ta funkcija omogoča, da spremenite način za izračun trenutnega načrta poti in da se ta ponovno izračuna. Z izbiro te vrste načrta poti nastavite tudi privzeti način izračuna poti za prihodnje izračune poti.

Če se želite seznaniti z različnimi načini za izračun načrta poti, glejte poglavje »Nastavitve zemljevida«.

Nastavitve načrta poti

Nastavitve načrta poti so omejitve, ki vplivajo na izračun načrta poti. Če želite več informacij, glejte razdelek »Nastavitve zemljevida«.

Nastavitev poti v navigacijskem sistemu?