Nazaj na seznam

NASTAVITVE MULTIMEDIJSKEGA SISTEMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Nastavitve«

V meniju »Večpredstavnost« pritisnite »Nastavitve« in nato izberite nastavitev, ki jo želite spremeniti:

- »Radio«;

- »Predstavnost«;

- »Fotografije«;

- »Video«;

- »Zvok«.

»Radio«

Ta meni omogoča nastavitev naslednjih parametrov:

- vklop/izklop pasu »AM «;

- vklop/izklop možnosti »Radijsko besedilo«.

- vklop/izklop možnosti »Območje«.

- vklop/izklop možnosti »TA/I-Traffic«.

»Predstavnost«

V tem meniju lahko nastavite parametre:

- glasnost glavnega zvoka;

- občutljivost vtičnice za dodatne naprave (»Nizka«, »Povprečno« ali »Visoka«);

- vir zvoka Bluetooth®.

»Fotografije«

Ta meni omogoča, da spremenite naslednje nastavitve fotografij:

- spremeniti čas prikaza vsake fotografije v diaprojekciji;

- vklop/izklop animiranih učinkov med posameznimi fotografijami v diaprojekciji.

»Video«

Ta meni omogoča, da nastavite vrsto prikaza videoposnetkov (»Prileganje« ali »Cel zaslon«).

Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

»Zvok«

Ta meni omogoča, da nastavite različne možnosti zvoka.

»Okolje zvoka«

Ta funkcija omogoča, da izberete način predvajanja glasbe med naslednjimi prednastavljenimi načini:

- »Naravno«;

- »V živo«;

- »Klub«;

- »Salon«.

Opomba: zaženete lahko način predstavitve za poslušanje zvočnega vzorca brez ojačitve zvoka Arkamys.

»Bass Boost«

Ta funkcija omogoča poudarjanje nizkih tonov.

»Ravnovesje/pojemanje«

Ta funkcija omogoča nastavitev porazdelitve zvoka. Pritisnite »Na sredini« ali »Spredaj«, da izboljšate porazdelitev zvoka za vse potnike v vozilu ali poskrbite za udobje potnikov v zadnjem delu vozila (utišan zvok zadaj in zmerna glasnost spredaj).

Če se dotaknete zaslona ali je izbran način »Ročno«, lahko spreminjate nastavitve s premikanjem točke 1.

»Basi/srednji toni/visoki toni«

Ta funkcija omogoča zvišanje ali znižanje vrednosti nizkih, srednjih ali visokih tonov.

»Glasnost pri vožnji«

Če je ta funkcija vklopljena, se glasnost zvočnega sistema spreminja glede na hitrost vozila.

Če želite to funkcijo vklopiti ali izklopiti, pritisnite »Glasnost pri vožnji« in nato izberite »ON« ali »OFF«.

S tipkama »+« in »-« zvišajte/znižajte vrednost in s tem nastavite jakost.

Opomba: glasnost zvočnega sistema se z opremo Bose spreminja samodejno, v skladu s hitrostjo vozila.

»Loudness«

Ojačitev nizkih tonov lahko vklopite/izklopite s pritiskom na »ON« ali »OFF«.

»Stabilizator frekvenc«

Ta funkcija ojača nizke in visoke frekvence pri zmanjšani glasnosti.

Če želite to funkcijo vklopiti/izklopiti, izberite »ON« ali »OFF«.

»Glasnost pri mirovanju«

Če želite to funkcijo vklopiti/izklopiti, izberite »ON« ali »OFF«.

Opomba: za ponastavitev privzetih vrednosti za vsako funkcijo pritisnite gumb kontekstnega menija in nato izberite »Ponastavi«.

Predvajanje glasbe prek prenosa iz tabličnega računalnik