Nazaj na seznam

NASTAVITVE NAVIGACIJSKEGA SISTEMA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Nastavitve«

V meniju »Navigacija« pritisnite »Nastavitve«, nato izberite podkategorijo, ki jo želite spremeniti:

- »Zvoki in opozorila«;

- »Možnosti poti«;

- »Prometne nastavitve«,

- «Nastavitve zemljevida»;

- »Nastavitve vodenja«.

»Zvoki in opozorila«

Ta meni vam omogoča, da določite sintetični glas v multimedijskem sistemu, različne zvoke in opozorila navigacijskega sistema.

»Glas navigacijskega sistema«

Ta meni omogoča nastavitev naslednjih parametrov:

- izbira sintetičnega glasu;

- nastavitev sintetičnega glasu;

- izbira jezika sintetičnega glasu,

- podrobnosti o poslanih glasovnih informacijah (minimalne, standardne ali podrobne itd.),

- vrsta uporabljenega glasu (ženski ali moški).

Opomba: vrsta izbrane nastavitve glasu velja za navigacijo, prepoznavanje glasu in aplikacije.

»Nastavitve alarmnih točk«

V tem meniju lahko vklopite ali izklopite različna varnostna opozorila in jih nastavite tako, da se v bližini določenih območij, npr. šol, železniških prehodov, nevarnih območij ipd., sproži zvočni in/ali vidni opozorilni signal.

Navigacijski sistem lahko nastavite tako, da prikaže te točke povečane pozornosti na zemljevidu in vas opozori z zvočnim signalom, ko se približujete tem območjem.

Za nekatera od teh območij obstaja predpisana ali pričakovana omejitev hitrosti. Zvočni signal se lahko razlikuje, če vozite pod omejitvijo hitrosti ali jo prekoračite.

Izberite opozorilo pri približevanju območjem povečane pozornosti ali samo pri preveliki hitrosti.

»Opozorilo ob znakih za nevarnost«

V tem meniju lahko vklopite ali onemogočite različna opozorila o prometnih znakih. Vklopite to funkcijo, če želite, da vas sistem obvesti o približevanju posebnim cestnim odsekom (oviram, ostrim ovinkom, križiščem itd.) s prikazom prometnih znakov na zaslonu z zemljevidom. Za vsako kategorijo opozorilnega signala določite, v kateri obliki (zvočni in/ali vidni) in na kateri razdalji od nevarnosti naj se vključi.

»Opozorilo o poti«

V tem meniju lahko vklopite ali onemogočite opozorila o načrtovani poti, ki vključujejo npr. območja za pešce, nedostopna območja ali območja z omejenim dostopom.

Če želite svoje podatke ponastaviti na privzete vrednosti, pritisnite tipko za kontekstni meni in nato »Ponastavi«.

V nekaterih državah je aktiviranje možnosti radarskih opozoril protipravno in lahko pomeni kršitev zakonodaje.

»Možnosti poti«

»Način načrtovanja poti«

Ta funkcija omogoča, da spremenite način za izračun trenutnega načrta poti in da se ta po potrebi znova izračuna. Z izbiro te vrste načrta poti nastavite tudi privzeti način izračuna poti za prihodnje izračune poti.

Če se želite seznaniti z različnimi načini za izračun načrta poti, glejte poglavje »Nastavitve zemljevida«.

Nastavitve načrta poti

Nastavitve načrta poti so omejitve, ki vplivajo na izračun načrta poti. Če želite več informacij, glejte poglavje »Nastavitve zemljevida«.

»Prometne nastavitve«

V tem meniju lahko:

- vklopite ali izklopite prometne informacije,

- konfigurirate obvoze okoli dogodkov (navigacijski sistem bo izračunal novo pot),

- izberete vrsto dogodka in njegov prikaz na zemljevidu.

Če želite več informacij, glejte poglavje »Promet«.

Opomba: razpoložljivost storitev »Preberi prometne novice« se lahko razlikuje.

«Nastavitve zemljevida»

S to funkcijo lahko nastavite zaslon z zemljevidom, način prikaza zemljevida ipd. Za več informacij glejte poglavje »Nastavitve zemljevida«.

Varnostni ukrepi glede navigacije

Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.

»Nastavitve vodenja«

Ta meni omogoča, da se na zaslonu navigacijskega sistema prikažejo informacije o vašem načrtu poti.

»Podatkovna polja«

Podatkovna polja v kotu zaslona navigacijskega sistema se lahko prilagodijo. Izberite to možnost in določite vrednosti, ki jih želite prikazati. Vrednosti se lahko razlikujejo, če se držite načrta poti ali se vozite brez določenega cilja. Izberete lahko, da se prikaže preostala razdalja do cilja/naslednje etape, preostali čas do cilja/naslednje etape ali predvidena ura prihoda na cilj/naslednjo etapo.

»Pogled v predoru«

Ko vstopite v tunel, lahko ceste in stavbe na površini povzročajo motnje. Ta možnost ponuja splošen pogled predora namesto zemljevida. Prikažeta se tudi pogled na predor od zgoraj in preostala razdalja do izhoda.

»Kažipot«

Vsakič, ko so na voljo relevantne informacije, podobne tistim na resničnih prometnih znakih, so prikazane v zgornjem delu zemljevida. To funkcijo lahko vklopite ali izklopite.

»Prikaz križišča«

Če se približujete avtocestnemu izvozu ali zapletenemu križišču in so na voljo potrebne informacije, se zemljevid nadomesti s 3D pogledom stičišča. To funkcijo lahko vklopite ali celo pot obdržite standardni prikaz.

Če želite svoje podatke ponastaviti na privzete vrednosti, pritisnite tipko za kontekstni meni in nato »Ponastavi«.

Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

Sprememba prikaza 2D-plošče v 3D-način prikaza?