Nazaj na seznam

NASTAVITVE TELEFONA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Nastavitve«

Ko je telefon povezan s sistemom, na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Telefon« ali izberite bližnjico 1 v katerem koli meniju, nato izberite »Nastavitve« za dostop do naslednjih nastavitev:

- "Bluetooth" ("On"/"OFF");

- "Seznam naprav";

- "Sprememba kode za dostop";

- "Prilagajanje glasnosti zvoka";

- "Nastavitve odzivnika";

- "Samodejna uvrstitev klica na čakanje"

("On"/"OFF");

- "Zvonjenje telefona"

("On"/"OFF");

- "Pomoč za pametni telefon"

- »SMS« (»On«/»OFF«).

"Bluetooth"

Ta možnost omogoča, da vklopite ali izklopite Bluetooth® v multimedijskem sistemu.

»Seznam naprav«

Ta možnost omogoča:

- ogled seznama seznanjenih naprav;

- vklop/izklop funkcije telefona, ki je trenutno povezan;

- dodajanje naprave Bluetooth®;

- odstranitev ene ali več seznanjenih naprav.

Če želite več informacij, glejte razdelek »Seznanitev in preklic seznanitve telefona«.

»Sprememba kode za dostop«

Ta možnost omogoča spremembo gesla Bluetooth®.

Opomba: prikaže se trenutno geslo, privzeto geslo je 0000.

"Ravni zvoka"

Ta možnost omogoča nastavitev glasnosti za:

- »Zvonjenje telefona«;

- »Komunikacija«

Opomba: za ponastavitev nastavitev pritisnite gumb kontekstnega menija in nato izberite »Ponastavi«.

»Nastavitve telefonskega predala«

Če želite več informacij, glejte razdelek »Vnos številke«.

»Samodejna uvrstitev klica na čakanje«

Ta možnost omogoča, da vklopite ali izklopite samodejno uvrstitev dohodnih klicev na čakanje.

»Zvonjenje telefona«

To možnost uporabite za vklop ali izklop zvonjenja telefona za dohodne klice.

»Pomoč za pametni telefon«

Ta možnost vam omogoča dostop do vodnika o uporabi glasovnega prepoznavanja v telefonu skupaj z multimedijskim sistemom.

« SMS »

SMS lahko vklopite ali izklopite.

Seznam združljivih telefonov je na voljo na spletnem mestu https://easyconnect.renault.com.

Nekatere funkcije morda ne bodo delovale, odvisno od znamke in modela vašega telefona.

Telefon