Nazaj na seznam

POMOČI PRI PARKIRANJU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Pomoč pri parkiranju«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Vozilo« in nato »Pomoč pri parkiranju« za dostop do naslednjih elementov:

- "Zaznavanje ovir";

- "Vzvratna kamera";

- "Pomoč pri parkiranju".

Opomba: za ponastavitev na privzete nastavitve za tri zgornje elemente pritisnite 1, nato izberite »Ponastavi«.

Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

"Zaznavanje ovir";

Pritisnite »On« ali »OFF« za vklop ali izklop pomoči pri parkiranju spredaj, ob strani in/ali zadaj.

"Zvočno opozorilo"

Izberite »On« ali »OFF« za vklop ali izklop zvočnih opozoril pomoči pri parkiranju.

Opomba: če je funkcija »Zvočno opozorilo« nastavljena na »OFF«, sta funkciji »Vrsta zvoka« in »Glasnost« onemogočeni.

"Vrsta zvoka"

Izberite vrsto zvočnega opozorila med tremi, ki so na voljo.

»Glasnost«

Nastavite glasnost zaznave ovire tako, da pritisnete »+« ali »-«.

"Vzvratna kamera"

Če želite vklopiti ali izklopiti sistem, izberite »On« ali »OFF« pri kameri za vzvratno vožnjo.

"Vodila"

Indikatorji oddaljenosti so dodatna pomoč ob pomoči pri parkiranju.

V meniju »Vzvratna kamera« pritisnite »Vodila« in nato izberite »On« ali »OFF« za vklop ali izklop indikatorjev oddaljenosti.

"Nastavitev slike"

V meniju »Vzvratna kamera« pritisnite »Nastavitev slike«, da nastavite naslednje parametre:

- "Kontrast", 2;

- "Osvetlitev", 3;

- "Barve", 4.

Vsak parameter nastavite s pritiskom tipke »+« ali »-«.

Opomba: ta nastavitev je na voljo, ko je vklopljena kamera za vzvratno vožnjo.

Opomba: med vožnjo nastavitve kamere za vzvratno vožnjo niso na voljo. Sporočilo: »Med vožnjo ni na voljo« je prikazano na zaslonu multimedijskega sistema, meni je obarvan sivo in prečrtan.

Pomoč pri parkiranju

Sistem za pomoč pri parkiranju zaznava ovire pred vozilom, za njim in ob straneh. Ko se vozilo približuje oviri se sproži opozorilni signal.

Sistem se vklopi le, ko je hitrost vozila nižja od 12 km/h. Ko je ta funkcija vklopljena, se na zaslonu multimedijskega sistema prikaže zaslon A. Zaslon sistema za pomoč pri parkiranju lahko zaprete s pritiskom gumba 5 na zaslonu multimedijskega sistema.

Za več informacij o sistemu za pomoč pri parkiranju glejte navodila za uporabo vozila.

Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

"Pomoč pri parkiranju"

Izberite eno od naslednjih možnosti, da določite privzeto parkiranje:

- "Vzporedno";

- "Pravokotno";

- "Parkiranje pod kotom".

Če želite več informacij o funkciji »Pomoč pri parkiranju«, glejte navodila za uporabo vozila.

Dostopanje do videoposnetka izobraževalne programske opreme o sistemih za pomoc pri parkiranju??????