Nazaj na seznam

POSLUŠANJE RADIA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Večpredstavnost«

V glavnem meniju pritisnite »Večpredstavnost«, nato »Radio« ali izberite bližnjico 1 v katerem koli meniju.

»Radio«

Izbira frekvenčnega območja

Izberite »FM«, »AM« ali »DR« (digitalni radio) tako, da na zaslonu multimedijskega sistema pritisnete »Frekvenčni pas«.

Frekvenčno območje lahko izberete tudi z gumbom upravljalne enote pod volanom.

Shranjeno postajo lahko izberete z gumbom na upravljalni enoti na volanu.

« AM »

Izbira postaje AM

Radijsko postajo lahko izberete na več načinov. Ko izberete »AM«, izberite želeni način tako, da pritisnete zavihek 2 ali 3.

Na voljo sta dva načina iskanja:

- način »Frequencies« (zavihek 3);

- način »Prednastavl. postaje« (zavihek 2).

« FM »

Izbira postaje FM

Radijsko postajo lahko izberete na več načinov. Ko izberete »FM«, izberite želeni način tako, da pritisnete zavihek 23 ali 4. Na voljo so trije načini iskanja:

- način »Frequencies« (zavihek 3);

- način »Postaje« (zavihek 4);

- način »Prednastavl. postaje« (zavihek 2).

način »Frequencies«

V tem načinu lahko ročno ali samodejno poiščete postaje v izbranem frekvenčnem območju.

Če želite izbrati frekvenčno območje, imate dve možnosti:

- ročno iskanje: po frekvencah se pomikajte z zaporednimi pritiski gumba za frekvenčna območja 5 ali s pritiskom gumba 6;

- samodejno iskanje: na naslednjo ali prejšnjo postajo se premaknete s pritiskom gumba 7.

Način »Postaje« (samo FM)

V tem načinu ime postaje poiščete na seznamu, ki je urejen po abecednem redu. Na izbiro imate do 50 radijskih postaj.

Hitro podrsajte po seznamu za prikaz vseh postaj. Predvaja se radijska postaja 8, na kateri ste se ustavili. Pritisnete lahko tudi na radijsko postajo s seznama.

Če radijske postaje ne uporabljajo sistema RDS ali je vozilo na območju, kjer je radijski sprejem slab, se ime postaj ne prikaže na zaslonu. Njihove frekvence so razvrščene na začetku seznama.

»Shrani kot prednastavljeno«

S to funkcijo lahko shranite postajo, ki jo trenutno poslušate. V ta namen:

- Ko je izbran način »Frequencies« ali »Postaje«, pritisnite 10, nato »Shrani kot prednastavljeno« in izberite režo 9.

Ali

- v načinu »Prednastavl. postaje« pritisnite in zadržite enega od gumbov 9, dokler ne zaslišite zvočnega signala in se na vrhu zaslona prikaže sporočilo.

Za vsako frekvenčno območje lahko shranite do 12 postaj.

način »Prednastavl. postaje«

Ta način vam omogoča, da dostopate do predhodno shranjenih radijskih postaj. Za več informacij glejte razdelek »Shranjevanje postaje« v tem poglavju.

Za izbiro postaje, ki jo želite poslušati, pritisnite eno od tipk 9 (s številkami od 1 do 12).

Kontekstni meni 9

Glede na izbrano frekvenčno območje (AM ali FM) in vklopljeni način pritisnite 10 za:

- »Spremeni vir«;

- »Shrani kot prednastavljeno«;

- dostopate do možnosti »Nastavitve« radia;

- dostopate do možnosti »Nastavitve zvoka«.

»Spremeni vir«

S to funkcijo lahko zamenjate vir zvoka (»Radio«, »USB«, »AUX«...).

Z gumbom na upravljalni enoti na volanu lahko spremenite vir zvoka.

Shranjeno postajo lahko izberete z gumbom na upravljalni enoti na volanu.

»Nastavitve«

V tem meniju lahko vklopite ali izklopite naslednje elemente:

- »AM« ;

- »Radijsko besedilo«;

- »ObmoÄje«;

- »TA / „I-Traffic“«.

« AM »

V tem meniju lahko vključite/izključite pas »AM«.

»Radijsko besedilo«

(Besedilne informacije)

Nekatere radijske postaje FM oddajajo besedilne informacije v zvezi s programom, ki ga trenutno poslušate (npr. naslov pesmi).

Opomba: s temi informacijami razpolagajo samo nekatere radijske postaje.

»ObmoÄje«

Ko je vklopljena funkcija »Območje«, radio preklopi na novo frekvenco z enakim programom, če zaradi šibkosti signala ni mogoče slediti frekvenci, ki je trenutno izbrana.

Če je funkcija »ObmoÄje« onemogočena in če zaradi šibkosti signala ni mogoče slediti frekvenci, ki je trenutno izbrana, radio preklopi na novo frekvenco, na kateri se predvaja regionalna različica izbrane vsebine.

»TA / „I-Traffic“»

(Prometne informacije)

Odvisno od države zvočni sistem omogoča samodejno poslušanje prometnih informacij od trenutka, ko jih nekatere radijske postaje FM začnejo oddajati, če je ta funkcija vključena.

Izbrati morate radijsko postajo, ki predvaja prometne informacije.

Opomba: če trenutno uporabljate drug vir zvoka (USB, Bluetooth), se bo ta samodejno prekinil v času predvajanja katerega koli elementa prometnih informacij.

»Nastavitve zvoka«

S to funkcijo lahko nastavite ravnovesje zvoka in povečate ali zmanjšate vrednost nizkih in visokih tonov. Za več informacij glejte poglavje »Nastavitev multimedijskega sistema«.

« DR »

Izbira postaje DR

(prizemni digitalni radio)

Digitalni radio omogoča večjo izbiro radijskih postaj, boljšo kakovost poslušanja in dodatne informacije.

Radijsko postajo lahko izberete na več načinov. Ko izberete »DR«, izberite želeni način tako, da pritisnete enega od treh zavihkov, ki so na voljo:

- način »Kanali« 11;

- način »Postaje« 12;

- način »Prednastavl. postaje« 13.

način »Kanali«

V tem načinu lahko ročno poiščete radijsko postajo s pritiskom enega od gumbov15.

Način »Postaje« in »Prednastavl. postaje«

Glejte informacije o načinu »Postaje« in načinu »Prednastavl. postaje« v tem poglavju.

Kontekstni meni 14

Glede na izbrani način pritisnite 14 za:

- dostopate do možnosti Interaktivna storitev;

- »Spremeni vir« (radio, USB itd.);

- »Shrani kot prednastavljeno«;

- »Posodobi seznam«;

- odprite »Nastavitve« ali »Nastavitve multimedijskega sistema« v načinu »DR«.

»Interaktivna storitev«

Pritisnite 14 in nato »Interaktivna storitev« za:

- dostopate do možnosti EPG;

- dostopate do možnosti Diaprojekcija;

- dostopate do možnosti »Grafična storitev«.

»EPG« (EPG)

Ta meni omogoča vpogled v shemo programov radia DR (prizemni digitalni radio).

»Grafična storitev«

Ta meni vam omogoča ogled spletnega mesta postaje, s katero ste trenutno povezani.

Shranjeno postajo lahko izberete z gumbom na upravljalni enoti na volanu.

Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

»Diaprojekcija«

Ta meni vam omogoča, da slike, ki jih oddaja postaja, vidite kot diaprojekcijo.

Do tega menija lahko dostopate tudi tako, da pritisnete 16.

Opomba: diaprojekcija 16 se prikaže ob izklopu funkcije »Časovni zamik« (neposredno upravljanje).

»Spremeni vir«

S to funkcijo lahko zamenjate vir zvoka (»Radio«, »USB«, »AUX«...).

Shranjevanje postaj

V načinu »Kanali« ali »Postaje« pritisnite »14« in nato »Shrani kot prednastavljeno«.

Lahko tudi držite pritisnjeno eno od prednastavljenih tipk, dokler ne zaslišite zvočnega signala.

Za vsako frekvenčno območje lahko shranite do 12 postaj.

»Posodobi seznam«

Ta meni izberite, če želite posodobiti seznam radijskih postaj.

Z gumbom na upravljalni enoti na volanu lahko spremenite vir zvoka.

»Nastavitve«

Ko je izbran način »Kanali«, »Postaje« ali »Prednastavl. postaje«, pritisnite 14, nato izberite »Nastavitve« za dostop do nastavitev digitalnega radia. V nastavitvah lahko vklopite ali izklopite naslednje elemente:

- »Radijsko besedilo«;

- »Simultano oddajanje/prenos«;

- »Časovni zamik«;

- »TA / „I-Traffic“»;

- »I-obvestilo«.

»Radijsko besedilo«

(besedilne informacije)

Nekatere digitalne radijske postaje oddajajo besedilne informacije v zvezi s programom, ki ga trenutno poslušate (npr. naslov pesmi).

Opomba: s temi informacijami razpolagajo samo nekatere radijske postaje.

»Simultano oddajanje/prenos«

Ko je ta funkcija vklopljena in je sprejem digitalne postaje FM, ki se trenutno predvaja, slab, bo zvočni sistem samodejno preklopil v analogno različico.

Zvočni sistem bo samodejno ponovno vzpostavil povezavo z isto digitalno postajo FM, ko bo sprejem na voljo.

Opomba: ta funkcija je na voljo samo, če ima postaja različici FM in DAB.

»Časovni zamik«

(nadzor neposrednega)

Ta funkcija omogoča poslušanje radijske postaje z uporabo drsnega traku 18.

Pritisnite 17, če želite začasno zaustaviti zvočni sistem in začeti snemati postajo, ki jo poslušate. Pritisnite »«, da se spet predvaja snemana postaja. Po predvajanju jo lahko ponovno poslušate z uporabo drsnega traku 18.

Opomba: pritisnite »Live« ali počakajte, da drsni trak pride do konca, če želite spet poslušati radijsko postajo v živo.

»TA / „I-Traffic“»

(prometne informacije)

Odvisno od države ta funkcija zvočnemu sistemu omogoča samodejni sprejem prometnih informacij, ki jih oddajajo nekatere digitalne radijske postaje.

»I-obvestilo«

Pritisnite »I-obvestilo« in nato vklopite ali izklopite obvestila, navedena v nadaljevanju. Za vsako vklopljeno obvestilo zvočni sistem omogoča samodejni sprejem povezanih informacij od trenutka, ko jih nekatere digitalne radijske postaje začnejo oddajati:

- »Novice o prometu«;

- »Opozorila«;

- »Novice«;

- »Vreme«;

- »Dogodek«;

- »Poseben dogodek«;

- »Radijske informacije«;

- »Šport«;

- »Finance«.

Multimedijski sistem

Uporaba glasovnega upravljanja za izbiro radijske postaje?