Nazaj na seznam

PRIKLOP, ODKLOP TELEFONA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Povezovanje telefona

Nobenega telefona ni mogoče priklopiti v sistem za prostoročno telefoniranje, če ni bil predhodno seznanjen. Če želite več informacij, glejte poglavje »Seznanjanje/prekinitev seznanjanja telefona«.

Če želite uporabljati vse funkcije, mora biti telefon povezan s sistemom za prostoročno telefoniranje.

Samodejni priklop

Ko se multimedijski sistem zažene, sistem za prostoročno telefoniranje išče seznanjene telefone z vključeno povezavo Bluetooth® v bližini. Sistem samodejno prenese podatke iz zadnjega povezanega telefona (imenik, sporočila SMS itd.).

Opomba:če med povezavo s telefonom poteka klic, se samodejno prenese na zvočnike vozila.

Opomba: pri samodejni povezavi telefona z multimedijskim sistemom je prenos podatkov (imenika, sporočil SMS itd.) omogočen samo, če ste predhodno dovolili deljenje podatkov pri seznanjenju telefona z multimedijskim sistemom. Za več informacij glejte razdelek »Seznanitev in preklic seznanitve telefona«.

Ročna povezava

Če želite telefon Bluetooth® povezati v multimedijski sistem, izberite bližnjico 1 v katerem koli meniju. Prikaže se seznam telefonov, ki so že seznanjeni s sistemom.

Izberite telefon, ki ga želite povezati, in se prepričajte, da je Bluetooth® vklopljen.

Spreminjanje povezanega telefona

Zamenjava povezanega telefona je mogoča, če ste predhodno seznanili več telefonov.

- V glavnem meniju izberite »Telefon«, »Nastavitve« in nato »Seznam združenih naprav«;

- Pritisnite telefon, ki ga želite povezati.

Na voljo vam je seznam že seznanjenih telefonov.

Seznam združljivih telefonov je na voljo na spletnem mestu https://easyconnect.renault.com.

Dovoljenje za deljenje podatkov

Opomba: za dostop do funkcij telefona in multimedijskega sistema prek multimedijskega sistema R-Link 2 morate odobriti skupno rabo podatkov iz vašega telefona.

V meniju »Telefon« vašega multimedijskega sistema pritisnite »Nastavitve« in nato »Seznam združenih naprav«. Na voljo vam je seznam že seznanjenih telefonov.

- Izberite funkcije, ki jih želite povezati:

- funkcija prostoročnega načina 2: dostop do imenika, klicanje in sprejemanje klicev, dostop do dnevnika klicev itd.;

- funkcija medijev 3: dostop do vaše zbirke glasbe.

Opomba: kontrolna lučka na ikoni funkcije označuje, da je vklopljena.

Opomba: nekateri telefoni lahko dovolijo samodejni prenos podatkov.

Odklop telefona

V meniju »Telefon« pritisnite »Nastavitve« in nato »Seznam združenih naprav«.

Pritisnite gumba 2 in/ali 3 za izklop kontrolnih lučk ter funkcij telefona in multimedijskega sistema. Ko kontrolne lučke ugasnejo, vaš telefon ni več povezan.

Če telefon izklopite, bo prekinjena tudi povezava z multimedijskim sistemom.

Opomba: če se pogovarjate v trenutku, ko se prekine povezava telefona, se bo pogovor samodejno prenesel v vaš telefon.

Prekinitev povezave ali brisanje naprave?