Nazaj na seznam

PROMET

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prikaz prometa

Navigacijski sistem prikazuje težave v prometu na zemljevidu:

- po barvi: od zelene do rdeče, odvisno od prometnih razmer, in črne za zaprte ceste;

- s prikazom prometnih ikon.

Prometna ikona se pojavi na zaslonu navigacijskega sistema, kadar so sporočeni prometni dogodki. Če se izredni dogodek pojavi na načrtu poti, ikona prikazuje vrsto izrednega dogodka na vaši poti.

Povzetek prometnih dogodkov

Pritisnite ikono »Preberi prometne novice« za prikaz povzetka vseh motenj na načrtovani poti.

Seznam prometnih dogodkov

Pritisnite »Seznam izrednih dogodkov« na zaslonu s povzetkom dogodkov za prikaz vseh izrednih dogodkov, ki vas lahko ovirajo na poti. Izberite kategorijo, ki vas zanima.

Podrobnosti o prometnem dogodku

Pritisnite enega od elementov s seznama za pregled podrobnosti in prikaz zadevnega cestnega odseka na zemljevidu.

Izberite »Več« za prikaz trenutnih prometnih razmer na zemljevidu.

Varnostni ukrepi glede navigacije

Uporaba navigacijskega sistema nikakor ne pomeni, da vozniku ni treba voziti odgovorno in previdno.

Meni »Preberi prometne novice«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Navigacija« in nato »Preberi prometne novice« za dostop do posodobljenih prometnih informacij.

Funkcija »Preberi prometne novice« uporablja storitev prometnih informacij TMC (Traffic Message Channel) na frekvenčnem pasu FM oziroma sprejema informacije prek interneta. Ta storitev zagotavlja informacije o motnjah v prometu z označevanjem točk na zemljevidu in pokriva glavne prometne osi.

Parametri prometa

Pritisnite gumb kontekstnega menija in nato »Prometne nastavitve« za dostop do naslednjih nastavitev:

»Preberi prometne novice«

Izberite naročnino na »TomTom Traffic« in prejemajte prometne informacije s spleta v realnem času. V tej storitvi so posodobitve pogostejše (približno na dve minuti), pri čemer so vključene glavne in stranske ceste.

Ob izteku naročnine se na zaslonu multimedijskega sistema prikaže opozorilno sporočilo. Naročnino lahko podaljšate pozneje.

Če naročnine ne želite podaljšati, lahko uporabljate storitev za prometne informacije TMC (ta storitev zagotavlja redkejše posodobitve prometnih informacij). V ta namen z multimedijskim sistemom prenesite in namestite aplikacijo iz trgovine R-Link Store.

»Obvoz«

To možnost vklopite, da navigacijskemu sistemu omogočite uporabo informacij o prometu v realnem času za ustrezno preračunavanje načrta poti. Če posebni dogodki vplivajo na načrt poti, lahko navigacijski sistem predlaga obvoz. Izberete lahko čas zamude: V primeru, da bi bila zamuda daljša, bo sistem predlagal obvoz. Sistem lahko predlaga obvoz ali ga samodejno izbere, odvisno od vaše nastavitve.

»Vrste dogodkov«

Izberite to možnost, da odprete seznam z vrstami prometnih dogodkov. Za vsako vrsto dogodkov:

- »Upoštevaj dogodek«: vklopite to funkcijo, da bo sistem pri pripravi na morebitni ponovni izračun poti upošteval to motnjo v prometu.

- »Vidno«: vklopite to funkcijo, da bo predhodno izbran izredni dogodek v prometu viden na načrtu poti.

Opomba: druge možnosti zgoraj so na voljo samo, če je vklopljena funkcija »Preberi prometne novice«.

Razpoložljivost storitev »Preberi prometne novice« se lahko razlikuje.