Nazaj na seznam

SEDEŽI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Sedeži«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Vozilo« in nato »Sedeži« za dostop do naslednjih treh podmenijev:

- »Masaža«;

- »Zlaganje One-touch«;

- »Nastavitve«.

Opomba: če želite shraniti izbrane nastavitve v svojem uporabniškem profilu, jih prilagodite prek menija »Multi-Sense". Če želite več informacij, glejte poglavje "Multi-Sense".

»Masaža«

Izberite ta meni za nastavitev masažnega sedeža.

- »Voznik« ali »Sovoznik«.

Če želite nastaviti delovanje masažnega sedeža, izberite »Voznik« 1 ali »Sovoznik« 2.

- »On«/«OFF«.

Pritisnite »Masaža«, nato pa »On« ali »OFF« za vklop ali izklop masažnega sedeža voznika ali sovoznika glede na predhodno izbrani zavihek.

- 4 Trenutno izbrani program.

Izberete lahko enega od naslednjih treh programov:

- »Krepilna«;

- »Sproščujoča«;

- »Ledvena«.

Za prilagajanje možnosti Intenzivnost in Hitrost masaže pritisnite + ali -.

Opomba: le način »Perso« v meniju »Multi-Sense« lahko uporabite za shranjevanje nastavitev masaže na voznikovem sedežu. Nastavitev masaže na voznikovem sedežu ni mogoče shraniti.

Kontekstni meni

Če želite izbire ponastaviti, pritisnite 3 in nato »Ponastavi«.

»Zlaganje One-touch«

Ta funkcija omogoča preklop zadnjih sedežev. Število sedežev se lahko razlikuje.

- Pritisnite tipke, ki ustrezajo sedežem, ki jih želite preklopiti, in nato »Zloži«. Na zaslonu se prikaže sporočilo.

- Pritisnite »Da« za potrditev.

Za preklop vseh sedežev pritisnite »Vse« in nato »Zloži«.

»Nastavitve«

V meniju »Sedeži« pritisnite »Nastavitve«, nato med naslednjimi elementi izberite tistega, ki ga želite spremeniti:

- »Preprost dostop za voznika«;

- »Udobje za sovoznika«;

- »Položaj«.

»Preprost dostop za voznika«

Če želite to funkcijo vklopiti ali izklopiti, pritisnite On ali OFF. Če je funkcija vklopljena, se sedež samodejno premakne nazaj, ko voznik zapusti vozilo in se vrne v prvotni položaj, ko se voznik vrne v vozilo.

Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo vozila.

Funkcija »Zlaganje One-touch« je na voljo le, ko je vozilo zaustavljeno.

Pri premikanju zadnjih sedežev pazite, da ni ničesar v bližini sedežnih pritrdišč (deli telesa, žival, kamenčki, krpa, igrače ...).

»Udobje za sovoznika«

Če želite to funkcijo vklopiti ali izklopiti, pritisnite On ali OFF. Če je ta funkcija vklopljena, lahko voznik nastavi sopotnikov sedež s stikali ob strani voznikovega sedeža. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo vozila.

»Položaj«

Položaj voznikovega sedeža in zunanjih vzvratnih ogledal za vožnjo lahko shranite v svoj uporabniški profil. Za dodatne informacije glejte razdelek »Sistem«.

V meniju »Sedeži« pritisnite »Nastavitve« in nato »Položaj«.

»Vizualne povratne informacije«

Če je ta funkcija vklopljena, se na zaslonu prikaže kontekstno okno za nastavitve, ko voznik ali sopotnik nastavlja položaj sedeža.

Za dodatne informacije o prilagajanju nastavitev sedeža glejte navodila za uporabo.

»Shrani«

Ta funkcija omogoča shranjevanje položaja prednjih sedežev:

- Prilagodite položaj sedeža s stikali na sedežu.

- Pritisnite stikalo na sedežu za dostop do menija »Sedeži« na večfunkcijskem zaslonu.

- shranite trenutni položaj.

Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo vozila.

Priklic shranjene nastavitve položaja

Pri zaustavljenem vozilu pritisnite »Pokliči nazaj«, da prikličete shranjeni položaj. Na zaslonu se prikaže potrditveno sporočilo. Pritisnite »Da«, da prikličete shranjene nastavitve položaja.

»Ponastavi«

Če želite svoje izbire v meniju »Nastavitve« ponastaviti na prvotne, pritisnite 2 in nato »Ponastavi«.

Vozilo

Uporaba bližnjice menija "Sedeži"?