Nazaj na seznam

SEZNANJANJE, PREKINITEV SEZNANJANJA TELEFONA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Telefon«

V glavnem meniju pritisnite »Telefon« ali v katerem koli meniju izberite bližnjico 1. Ta funkcija omogoča, da se telefon seznani z multimedijskim sistemom.

Opomba: če noben telefon ni seznanjen z multimedijskim sistemom, bodo nekateri meniji onemogočeni.

Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

Seznanjanje prvega telefona

Če želite uporabljati sistem za prostoročno telefoniranje, mobilni telefon s povezavo Bluetooth® seznanite z multimedijskim sistemom. Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® v vašem mobilnem telefonu vključena in stanje nastavljeno na »viden«.

Če želite več informacij o vklopu vidnosti telefona, glejte navodila za uporabo telefona.

Odvisno od modela telefona potrdite ali vnesite kodo za povezavo Bluetooth®, da ga seznanite z multimedijskim sistemom.

Vaš telefon lahko prosi za potrditev deljenja stikov, dnevnika klicev in medijev.

Sprejmite deljenje, če želite te podatke prenesti v multimedijski sistem.

»Način odkrivanja«

Ko multimedijski sistem išče telefon, pritisnite tipko »Način odkrivanja«, da multimedijski sistem postane viden za druge naprave Bluetooth® za omejen čas.

Seznam združljivih telefonov je na voljo na spletnem mestu https://easyconnect.renault.com.

V glavnem meniju multimedijskega sistema:

- pritisnite »Telefon«. Na zaslonu se prikaže sporočilo, ki zahteva seznanitev vašega telefona s sistemom.

- pritisnite »Da«. Multimedijski sistem poišče telefone v bližini z vklopljenim Bluetooth®;

- Na seznamu izberite svoj telefon.

- Izberite funkcije, ki jih želite seznaniti:

- funkcija prostoročnega načina 2: dostop do imenika, klicanje in sprejemanje klicev, dostop do dnevnika klicev itd.;

- funkcija medijev 3: dostop do vaše zbirke glasbe.

- Tapnite »Da«.

Opomba: opozorilna lučka na ikoni funkcije označuje, da je funkcija vklopljena.

Vaš telefon je zdaj seznanjen z multimedijskim sistemom.

Seznanjanje novega telefona

Če želite seznaniti nov telefon s sistemom:

- vključite povezavo Bluetooth® v telefonu in nastavite njegovo stanje na »viden«;

- V glavnem meniju multimedijskega sistema pritisnite »Telefon«, »Nastavitve«, »Seznam združenih naprav« in nato »Dodaj napravo« na spodnjem delu zaslona.

Na zaslonu se prikaže sporočilo s pozivom, da potrdite iskanje naprav.

- Izbiro potrdite tako, da pritisnete »Da«.

Multimedijski sistem poišče telefone v bližini z vklopljenim Bluetooth®;

- Na seznamu izberite svoj telefon.

- izberite funkcije, ki jih želite seznaniti:

- Funkcija prostoročnega telefoniranja 2: dostop do imenika, klicanje in sprejemanje klicev, dostop do dnevnika klicev itd.

- Funkcija medijev 3: dostop do vaše zbirke glasbe.

- Tapnite »Da«.

Opomba: opozorilna lučka na ikoni funkcije označuje, da je funkcija vklopljena.

Vaš telefon je zdaj seznanjen z multimedijskim sistemom.

Odvisno od modela telefona potrdite ali vnesite kodo za povezavo Bluetooth®, da ga seznanite z multimedijskim sistemom.

Vaš telefon lahko prosi za potrditev deljenja stikov, dnevnika klicev in medijev.

Sprejmite deljenje, če želite te podatke prenesti v multimedijski sistem.

Opomba: multimedijski sistem lahko shrani do šest telefonov.

Lahko seznanite dva telefona istočasno: enega za multimedijski sistem, drugega pa za telefonijo.

Prekinitev seznanjanja telefona

Če želite prekiniti seznanjanje telefona z multimedijskim sistemom:

- V glavnem meniju izberite »Telefon«, »Nastavitve« in nato »Seznam naprav«.

- Na seznamu seznanjenih telefonov v meniju »Seznam združenih naprav« pritisnite tipko za kontekstni meni in izberite »Izbriši naprave«.

- Na seznamu telefonov izberite napravo ali naprave, ki jih želite odstraniti, in nato pritisnite tipko »Izbriši«.

Opomba: če želite izbrisati vse seznanjene naprave, pritisnite gumb kontekstnega menija, nato izberite »Izberi vse« in »Izbriši«.

Telefon

Postopek seznanjanja s pametnim telefonom Android?

Postopek seznanjanja s pametnim telefonom iPhone?

Postopek seznanjanja s telefonom Windows?

Seznanjanje druge naprave?

Izvajanje postopka seznanjanja na telefonu Android?

Prekinitev povezave ali brisanje naprave?