Nazaj na seznam

SISTEM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Sistem«

Dostopanje do nastavitev sistema

V glavnem meniju pritisnite »Sistem«. Meni »Sistem« omogoča dostop do nekaterih naslednjih elementov in njihovo nastavitev:

- »Domače strani«;

- »Profil uporabnika«;

- »Zaslon«;

- »Osvetlitev«;

- »Glasnost«;

- »Jezik«;

- »Tipkovnica«;

- »Datum in čas«;

- »Enote«;

- »Glasovno upravljanje«;

- "Sistemske informacije";

- »Vrstica s predlogi«;

- »Splošna ponastavitev«;

- »Integracija pametnega telefona«.

»Domače strani«

V tem meniju lahko nastavite konfiguracijo začetnih strani. V zgornjem delu zaslona se za predogled vaše izbire prikažejo tri začetne strani, ki so na voljo.

Pripomočki, ki so na voljo, so na spodnjem delu zaslona in so lahko prikazani na več straneh.

Pritisnite želeni pripomoček, ga povlecite in spustite na eno od treh začetnih strani, ki jo želite prikazati.

Če želite odstraniti izbrano aplikacijo z začetnih strani, pritisnite tipko »X« 1 v aplikaciji znotraj območja predogleda.

Če želite več informacij, glejte poglavje »Dodajanje in upravljanje pripomočkov«.

»Profil uporabnika«

V tem meniju lahko izberete uporabniški profil za sistem. Izberite želeni uporabniški profil.

Spreminjanje imena uporabniškega profila

Če želite spremeniti ime uporabniškega profila s številsko tipkovnico, pritisnite 2 in nato »Preimenuj«.

Spreminjanje fotografije v uporabniškem profilu

Pritisnite 2 in nato »Zamenjava fotografije«. Izberete lahko sliko s seznama shranjenih slik ali z zunanjega nosilca podatkov (ključ USB, kartica SD...) V ta namen pritisnite 3 in nato »Slika po meri« ter izberite zunanji pomnilnik podatkov.

Podvojitev in ponastavitev profila

Pritisnite pojavni meni 2 > »Podvoji« in izberite drug profil, ki ga želite izbrisati. Izbrani profil se odstrani in nadomesti s kopiranim profilom.

Če želite ponastaviti izbrani profil, pritisnite pojavni meni 2 > »Ponastavi trenuten profil«.

Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo miruje.

Funkcije, povezane z uporabniškim profilom

Naslednji parametri se zabeležijo v uporabniški profil:

- jezik sistema;

- enota razdalje (če je na voljo);

- konfiguracija začetne strani;

- nastavitve prikazovalnika;

- Nastavitve Multi-Sense;

- nastavitve prostorske osvetlitve;

- nastavitev položaja voznikovega sedeža;

- nastavitve zunanjih vzvratnih ogledal;

- nastavitve masaže;

- prednastavljeno;

- nastavitve radia;

- nastavitve navigacije;

- zgodovina navigacije;

- priljubljene navigacije;

- Nastavitve zaupnosti.

»Zaslon«

V tem meniju lahko dostopate do naslednjih informacij:

- "Osrednji zaslon";

- "Zaslon v potniškem prostoru";

- "Prosojen zaslon".

"Osrednji zaslon"

Izberite »Negativna tema« ali »Pozitivna tema« za spreminjanje videza zaslona multimedijskega sistema.

Če želite nastaviti jakost osvetlitve dnevnega/nočnega zaslona, pritisnite »+« ali »-«.

Opomba: nastavitve "Način dnevne zatemnitve" so onemogočene ponoči, nastavitve "Modo noche de atenuación" pa so onemogočene podnevi.

"Zaslon v potniškem prostoru"

V tem meniju prilagodite »Modo noche de atenuación«.

Osvetlitev lahko nastavite s pritiskom na »+« ali »-«.

Opomba: funkcija "Modo noche de atenuación" se aktivira samo, če so luči vklopljene.

Če želite nastaviti jakost (osvetlitve, glasnosti ...), pritisnite »+«, »-« ali pomikajte vrednosti.

"Prosojen zaslon"

Ta meni omogoča nastavitev naslednjih parametrov:

- Vklop, izklop: izberite "On" ali "OFF" za vklop ali onemogočanje funkcije "Prosojen zaslon".

- "Samodejna zatemnitev": izberite "On" za samodejno nastavitev svetlosti.

- "Način dnevne zatemnitve": nastavite jakost tako, da pritisnete gumb "+" ali "-".

- "Modo noche de atenuación": nastavite jakost tako, da pritisnete gumb "+" ali "-".

Posebnost:

- Ta možnost je izklopljena, če je vklopljena funkcija »Samodejna zatemnitev«.

- Nastavitve »Način dnevne zatemnitve« so onemogočene ponoči, nastavitve »Modo noche de atenuación« pa so onemogočene podnevi.

- Višina: pritisnite puščico navzgor ali navzdol za nastavitev višine prikazovalnika na vetrobranskem steklu.

Opomba: te nastavitve so na voljo le, če je prikazovalnik na vetrobranskem steklu vklopljen.

»Osvetlitev«

S tem menijem lahko nastavite osvetlitev:

- instrumentne plošče;

- zaslona multimedijskega sistema;

- prikazovalnika na vetrobranskem steklu.

Jakost nastavite tako, da pritisnete »+« ali »-«.

»Glasnost«

V tem meniju lahko s pritiskom na »+« ali »-« nastavite naslednje parametre:

- glavni zvok;

- zvonjenje telefona;

- telefonski pogovor;

- navigacijski sistem,

- opozorila;

- zvok tipk;

- indikator glasnosti:

- zaznava ovire;

- opozorilo na spremembo voznega pasu;

- glasovno upravljanje.

Če želite ponastaviti svoje izbire, pritisnite tipko za kontekstni meni in nato »Ponastavi«.

Posebnost:

- 0 = izklop zvoka.

- Nastavitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.

»Jezik«

V tem meniju lahko izberete jezik, ki ga bo uporabljalo vozilo. Izberite želeni jezik.

»Tipkovnica«

V tem meniju lahko izberete vrsto virtualne tipkovnice med tipkovnicami, ki jih predlaga sistem:

- »Črkovna«;

- »Azerty«;

- »Qwerty«;

- »Qwertz«;

- »Cirilična«;

- »Grška«;

- »Arabščina«;

- »Hebrejščina«;

- »Hindujščina«;

- »Perzijščina«.

Reinicializacija (vračanje na začetno vrednost)

Če želite povrniti privzete vrednosti, pritisnite tipko za kontekstni meni in nato «Ponastavi«.

»Datum in čas«

V tem meniju lahko nastavite parametre ure sistema in obliko zapisa časa. Priporočljivo je, da ohranite samodejno nastavitev.

»Enote«

V tem meniju lahko izberete enoto za razdalje: »km« ali »milje«.

»Glasovno upravljanje«

V tem meniju lahko izbirate med moškim in ženskim glasom.

"Sistemske informacije"

S tem menijem lahko prikažete različne informacije o sistemu:

- različica programske opreme;

- zagonska različica;

- stanje omrežja;

- informacije HUID;

- licenca;

- informacije o navigaciji;

- trenutni jezik;

- posodobitev sistema.

»Vrstica s predlogi«

Ta meni dovoljuje prikaz obvestil med vožnjo. Vklopite/izklopite prikaz obvestil iz naslednjih kategorij:

- »Obvestila«;

- "Navigacija";

- »Večpredstavnost«;

- »Telefon«;

- »Vozilo«

- »Aplikacije«;

- »Sistem«;

- "Ostalo".

Opomba: ko je funkcija "Obvestila" izklopljena, so vse zgornje kategorije samodejno izklopljene.

»Splošna ponastavitev«

Ta funkcija vam omogoča, da povrnete vse sisteme na tovarniške nastavitve. Vsi podatki in konfiguracija se izbrišejo.

Splošno ponastavitev zaženete tako, da v meniju »Sistem« pritisnete gumb kontekstnega menija, nato pa izberete možnost »Splošna ponastavitev«.

Ko se na zaslonu prikaže potrditveno sporočilo, pritisnite »Da« za potrditev.

Posebnost:

- po ponastavitvi se sistem zažene v tovarniško nastavljenem jeziku. Če želite spremeniti jezik, glejte ustrezni razdelek tega poglavja.

- Če sistem ponastavite tako, da pritisnete in držite gumb za vklop/izklop na sprednji plošči, ne boste izgubili podatkov kot pri ponastavitvi prek funkcije »Splošna ponastavitev«.

»Integracija pametnega telefona«

V tem meniju lahko dostopate do naslednjih funkcij:

- »Samodejno zaženi«: samodejno zažene »Android Auto™« ali »CarPlay™« v multimedijskem sistemu.

- »Vadnica«: prikaže vodnik o uporabi aplikacij »Android Auto™« in »CarPlay™« skupaj z multimedijskim sistemom.

Če želite več informacij, si oglejte navodila za uporabo v multimedijskem sistemu tako, da na zaslonu menija »Sistem« pritisnete gumb pojavnega menija in nato izberete možnost »Uporabniški priročnik«.

Sistem