Nazaj na seznam

SISTEMI ZA POMOČ PRI VOŽNJI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Pomoč pri vožnji«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Vozilo« in nato »Pomoč pri vožnji« za dostop do naslednjih elementov:

- »Opozorilo za zapustitev voznega pasu«;

- »Pomoč za ostajanje na pasu«;

- »Nastavitev opozorila za zapustitev voznega pasu«;

- »Nastavitve pomoči za ostajanje na pasu«;

- »Opozorilo za razdaljo«;

- »Aktivno zaviranje«;

- »Opozorilo o mrtvem kotu«;

- »Nastavitve opozorila za hitrost«;

- »Upravljanje vleke«;

- »Samodejne dolge luči«.

»Opozorilo za zapustitev voznega pasu«

Ta sistem voznika opozori na nenameren premik avta čez neprekinjeno ali prekinjeno črto. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo vozila.

Če ga želite vklopiti, izberite ali »On«.

»Pomoč za ostajanje na pasu«

Ta sistem voznika opozori na nenameren premik vozila čez neprekinjeno ali prekinjeno črto ter sproži popravek smeri v krmilnem sistemu in popravek smeri vožnje vozila. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo vozila.

Če ga želite vključiti, izberite »«.

Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

»Nastavitev opozorila za zapustitev voznega pasu«

Pritisnite ta meni, če želite nastaviti glasnost zvoka in občutljivost opozorila za skrenitev z voznega pasu.

- »Glasnost«: pritisnite gumb »+« ali »-« za nastavitev ravni zvoka (pet ravni).

- »Občutljivost«: izberite »Nizka«, »Sredina« ali »Visoka« in tako prilagodite občutljivost opozorila.

Opomba: če je možnost »Opozorilo za zapustitev voznega pasu« preklopljena na »OFF«, je funkcija »Nastavitev opozorila za zapustitev voznega pasu« obarvana sivo in do nje ni mogoče dostopati.

»Nastavitve pomoči za ostajanje na pasu«

Izberite ta meni za nastavitev jakosti vibracij volana in občutljivosti opozorila na spremembo voznega pasu.

- »Vibriranje«: izberite »Nizka«, »Sredina« ali »Visoka« za nastavitev jakosti vibracij.

- »Citlivosť«: izberite »Nizka«, »Sredina« ali »Visoka« in tako prilagodite občutljivost opozorila.

Opomba: če je funkcija »Pomoč za ostajanje na pasu« izklopljena, je meni »Nastavitve pomoči za ostajanje na pasu« obarvan sivo in do njega ni mogoče dostopati.

»Opozorilo za razdaljo«

Ta sistem opozori voznika, če vozi preblizu drugega vozila. Če želite ta sistem vklopiti, izberite »On«. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

»Aktivno zaviranje«

Ta sistem opozori voznika ob nevarnosti trčenja. Če želite ta sistem vklopiti, izberite »On«. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo vozila.

»Opozorilo o mrtvem kotu«

Ta sistem opozori voznika, da je v mrtvem kotu vozilo. Če želite ta sistem vklopiti, izberite »On«. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo vozila.

Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

»Nastavitve opozorila za hitrost«

»Opozorilo za hitrost«

Sistem zazna vse prekoračitve hitrosti in o tem obvesti voznika prek instrumentne plošče. Če želite ta sistem vklopiti, izberite »On«. Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo vozila.

»Zvočno opozorilo za preveliko hitrost«

Sistem z zvočnim signalom voznika opozori, če je omejitev hitrosti presežena. Če želite ta sistem vklopiti, izberite »On«.

Opomba: opozorila in zvočnega opozorila za prekoračeno hitrost ni mogoče vklopiti, če je opozorilo za omejitev hitrosti izklopljeno.

»Območje tveganja«

Ta sistem voznika prek instrumentne plošče opozori o vstopu v območje meritve hitrosti ali območje z visoko stopnjo tveganja. Če želite ta sistem vklopiti, izberite »On«.

Opomba: če je možnost »Opozorilo ob prekoračitvi hitrosti« izklopljena, se samodejno izklopi tudi funkcija »Območje tveganja«.

»Upravljanje vleke«

Ta sistem pomaga omejiti zdrsavanje pogonskih koles in obvladovati vozilo pri pospeševanju ali upočasnjevanju. Izberete lahko naslednje načine:

- »Samod.«;

- »Strokov.«.

Če želite več informacij, glejte navodila za uporabo vozila.

»Samodejne dolge luči«

Ta sistem samodejno vklaplja in izklaplja dolge luči. Za več informacij glejte navodila za uporabo vozila.

Reinicializacija (vračanje na začetno vrednost)

Če želite izbiro ponastaviti, pritisnite »1« in nato »Ponastavi«.