Nazaj na seznam

TELEFONSKI KLIC

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Telefon«

Klicanje

V meniju »Telefon« ali prek bližnjice 1 lahko kličete, če izberete:

- stika v možnostih;

- številke iz zgodovine klicev;

- tipkovnice za vnos številke.

Opomba: na začetni strani pritisnite pripomoček "Priljubljene" za dostop do stikov, ki ste jih označili kot priljubljene. Če želite več informacij, glejte poglavje »Dodajanje in upravljanje pripomočkov«.

Sprejem klica

Pri sprejemu klica se na zaslonu prikažejo naslednje informacije:

- ime stika (če je klicateljeva številka v vašem imeniku ali na seznamu priljubljenih številk);

- številka klicatelja (če številke ni v vašem imeniku);

- "Zasebna številka" (če številke ni mogoče prikazati).

"Sprejmi"

Za sprejem klica pritisnite »Sprejmi«.

Pritisnite »Končaj klic« za prekinitev klica.

»Zavrni« klica

Dohodni klic zavrnete tako, da pritisnete tipko »Zavrni«. Oseba, ki vas kliče, je preusmerjena v vaš zvočni telefonski predal.

»Zadržano« klica

Pritisnite gumb »Zadržano« ali gumb kontekstnega menija, nato pa »Zadržano«, da multimedijskemu sistemu omogočite sprejem dohodnih klicev in njihovo samodejno preusmeritev na čakanje. Klicatelji so prek sintetizatorja glasu obveščeni, da je njihov klic na čakanju.

Prenos klica

Če želite prenesti klic na svoj telefon, pritisnite "Prenesi v telefon" ali pa pritisnite gumb za kontekstni meni in nato "Prenesi v telefon".

Glasnost je mogoče prilagoditi prek upravljalne enote na volanu.

Klic lahko sprejmete ali ga končate neposredno s pritiskom gumba 2 upravljalne enote na volanu.

Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

Med pogovorom

Med pogovorom lahko:

- nastavite glasnost s pritiskom gumbov upravljalne enote pod volanom vozila ali s pritiskom na 5 in nato "Nastavitve zvoka";

- klic končate tako, da pritisnete »Končaj klic« ali gumb 2 na volanu;

- klic uvrstite na čakanje tako, da pritisnete gumb 7 ali pa pritisnite 5 in nato »Zadržano«. Če želite odgovoriti na klic na čakanju, pritisnite gumb 7 ali pa pritisnite 5 in nato »Pridobi klic«;

- prenesite klic na povezani telefon tako, da pritisnete gumb 8 ali pa pritisnete 5 in nato "Prenesi v telefon";

- odgovorite na drugi klic tako, da pritisnete prikazano obvestilo na dnu zaslona, ki označuje nov dohodni klic;

- številsko tipkovnico prikažite tako, da pritisnete gumb 4.

Opomba: nekateri telefoni se lahko med prenosom klica odklopijo iz multimedijskega sistema.

Med pogovorom se lahko vrnete na druge funkcije multimedijskega sistema (navigacija itd.) tako, da pritisnete tipko 3 ali 6.

Sprejemanje telefonskih klicev med vožnjo s pomočjo vmesnika R-Link 2?