Nazaj na seznam

UPORABNIŠKE NASTAVITVE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Uporabniške nastavitve«

V meniju »Vozilo« izberite »Uporabniške nastavitve«.

Ta meni omogoča, da vklopite/izklopite naslednje možnosti:

- »Sam. zaklepanje vrat med vo…«;

- »Uporaba kartice za prostoročno upravljanje: odpri/zapri«: omogoča prostoročno odpiranje ali zapiranje vrat. Za dodatne informacije o prostoročnem načinu glejte navodila za uporabo;

- »Kontekstne nastavitve«: pritisnite »+" ali "-" za nastavitev;

- »Notranji pozdravni zvok«;

- »Zunanji pozdrav«;

- »Sam.osvetlitev potniš.prostora«;

- »Vklop zadnjega brisalca, ko je vozilo v vzvratni prestavi«: brisalec zadnjega stekla se vklopi, ko prestavite v vzvratno prestavo.

Opomba: ta možnost deluje samo, če so vključeni prednji brisalci.

- »Indikator sloga vožnje«.

Če želite ponastaviti vse kontekstne nastavitve, pritisnite 1 in nato »Ponastavi«.

APPS

Sistem

Spreminjanje fotografije profila?

Uporaba priročnega menija "Nastavitve" v razdelku "Vozilo"?