Nazaj na seznam

UPRAVITELJ APLIKACIJ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Upravitelj aplikacij«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni«, »Aplikacije« in nato »Upravitelj aplikacij« za dostop do zaslona za upravljanje aplikacij.

Sistemski pomnilnik

Prikaže se obseg uporabljenega 1 in preostalega 2 pomnilnika.

Informacije

1: uporabljeni polnilnik;

2: prost pomnilnik;

3: navedba, da se aplikacija izvaja;

4: velikost shranjene aplikacije;

5: ime aplikacije;

6: ikona aplikacije.

Informacije o aplikacijah

Za ogled informacij o aplikaciji na seznamu pritisnite želeno aplikacijo.

»Vizitka«

Pritisnite tipko »Vizitka«, če želite dostopati do naslednjih informacij:

- različica aplikacije;

- datum namestitve aplikacije;

- avtor aplikacije;

- opis aplikacije;

- pomnilnik, ki ga zaseda aplikacija.

»Pravno obvestilo«

Pritisnite zavihek »Pravno obvestilo« za ogled podrobnosti o dovoljenjih, če so na voljo.

Opomba: če aplikacija deluje, pritisnite »Ustavi«, da jo zaprete. Pri nekaterih aplikacijah je lahko ukaz »Ustavi« obarvan sivo, čeprav se aplikacija izvaja.

APPS