Nazaj na seznam

VIDEOPOSNETKI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Večpredstavnost«

Za dostop do videoposnetkov v glavnem meniju pritisnite »Večpredstavnost«, »Video«, nato z naslednjega seznama izberite pomnilnik, ki je povezan s sistemom:

- »USB-1« (vrata USB);

- »USB-2« (vrata USB);

- »SD« (kartica SD).

Opomba: sistem ne more prebrati nekaterih oblik zapisa videoposnetkov.

Opomba: ključ USB (ali kartica SD) mora biti formatiran v formatu FAT32 ter mora imeti vsaj 8GB in največ 32GB prostora.

Opomba: zgoraj opisani nosilci se lahko razlikujejo.

»Video«

Prikaz

Med predvajanjem videoposnetka lahko:

- s pritiskom na 1 dostopate do prejšnjega videoposnetka. Med predvajanjem videoposnetka pritisnite tipko 1, da se znova predvaja od začetka, ali jo pridržite, da se hitro pomika nazaj;

- s pritiskom na 3 začasno zaustavite predvajanje;

- preskočite na naslednji videoposnetek tako, da pritisnete 4, ali dolgo pritisnete 4, da se trenutni videoposnetek hitro pomika naprej;

- nastavite celozaslonski prikaz videoposnetka s pritiskom na 5;

- upravljate drsni trak 2.

Predvajanje videoposnetkov je mogoče samo pri zaustavljenem vozilu.

Kontekstni meni 7

Med predvajanjem videoposnetka pritisnite »7« za:

- pridobite podrobne podatke o videoposnetku (naslov, zvrst, datum...);

- dostopate do nastavitev.

Opomba: za več informacij o združljivih oblikah zapisa videoposnetkov se obrnite na predstavnika servisne mreže.

»Nastavitve«

V meniju »Nastavitve« lahko izberete vrsto prikaza: običajni (prilagojen po meri) ali celozaslonski. Pritisnite 6 za potrditev in vrnitev na prejšnji zaslon.

»Osvetlitev«

Med predvajanjem videoposnetka pritisnite »Osvetlitev« za nastavitev svetlosti zaslona. Prikaže se kontrolna vrstica, s katero lahko določite nastavitve. Dotaknite se zaslona zunaj vrstice, da ta izgine in se vrnete k predvajanju videoposnetka.

Pregledovanje fotografij in videoposnetkov prek kartice SD