Nazaj na seznam

VIDEOPOSNETKI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Meni »Večpredstavnost«

Za dostop do videoposnetkov v glavnem meniju pritisnite »Večpredstavnost«, »Video«, nato z naslednjega seznama izberite pomnilnik, ki je povezan s sistemom:

- »USB-1« (vrata USB);

- »USB-2« (vrata USB);

- »SD« (kartica SD).

Posebnost:

- sistem ne more prebrati nekaterih oblik zapisa in zgoraj opisani vhodni viri se lahko razlikujejo,

- uporabljeni ključ USB (ali kartica SD) mora biti formatiran v obliki zapisa FAT32 ter mora imeti vsaj 8GB in največ 32GB prostora,

- če želite več informacij o združljivih oblikah videoposnetkov, se obrnite na predstavnika servisne mreže.

»Video«

Prikaz

Med predvajanjem videoposnetka lahko:

- s pritiskom na 1 dostopate do prejšnjega videoposnetka. Med predvajanjem videoposnetka pritisnite tipko 1, da se znova predvaja od začetka, ali jo pridržite, da se hitro pomika nazaj;

- s pritiskom na 3 začasno zaustavite predvajanje;

- preskočite na naslednji videoposnetek tako, da pritisnete 4, ali dolgo pritisnete 4, da se trenutni videoposnetek hitro pomika naprej;

- nastavite celozaslonski prikaz videoposnetka s pritiskom na 5;

- upravljate drsni trak 2.

Predvajanje videoposnetkov je mogoče samo pri zaustavljenem vozilu.

»Nastavitve«

V meniju »Nastavitve« lahko izberete vrsto prikaza: običajni (prilagojen po meri) ali celozaslonski. Pritisnite 6 za potrditev in vrnitev na prejšnji zaslon.

»Osvetlitev«

Med predvajanjem videoposnetka pritisnite »Osvetlitev« za nastavitev svetlosti zaslona. Prikaže se kontrolna vrstica, s katero lahko določite nastavitve. Dotaknite se zaslona zunaj vrstice, da ta izgine in se vrnete k predvajanju videoposnetka.

Kontekstni meni 7

Med predvajanjem videoposnetka pritisnite »7« za:

- pridobite podrobne podatke o videoposnetku (naslov, vrsta, datum itd.),

- dostopate do nastavitev.

Vsak nov vstavljen ključ USB se analizira in njegova slika se shrani v multimedijski sistem. Odvisno od velikosti ključa USB se zaslon multimedijskega sistem lahko preklopi v stanje pripravljenosti. Počakajte nekaj sekund. Uporabljajte samo ključe USB, ki so v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.

Pregledovanje fotografij in videoposnetkov prek kartice SD