Nazaj na seznam

ZEMLJEVID

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Legenda zemljevida

A Ime naslednje glavne ceste ali informacije o naslednjem prometnem znaku, po potrebi.

B Prikazovalnik: preostala razdalja in prikaz naslednjega dejanja pri vožnji.

Pritisnite gumb: bližnjica, ki omogoča dostop do različnih informacij o poti.

C Prikaz: ponudnik storitve prometnih informacij.

Pritisni: ta bližnjica zagotavlja dostop do seznama izrednih dogodkov v prometu na vaši poti.

D Bližnjica do »Cilj«.

E Prikaz trenutnega položaja.

F Vrstica s prometnimi informacijami za izbrano pot.

G Vrnite se na trenutni položaj ali nazaj na prejšnji zaslon.

H Vklop/izklop navodil za vodenje.

I Povečava: dotaknite se povečevalnega stekla, če želite prikazati gumbe za povečavo in pomanjšavo. Uporabite ta gumb za vklop ali izklop funkcije povečave v samodejnem načinu.

J Znak, ki označuje območje z visoko stopnjo tveganja.

K Informacije o poteku poti, kot so čas prihoda, skupna preostala razdalja in možnost dosega cilja (zelena zastavica ali rdeča zastavica z znakom strele)/povzetek poti.

L Kontekstni meni

M Vrnitev v glavni meni navigacijskega sistema.

N Načina 2D/3D in 2D - sever (zemljevid je vedno prikazan tako, da je sever na vrhu zaslona).

P Prikaz omejitve hitrosti (vrednost prikazane hitrosti je odvisna od izbrane enote). Za več informacij o izbiranju vrste enot glejte razdelek »Sistem«.

Q Simboli za točke zanimanja (POI), prikazani na zemljevidu za navigacijo.

R Prikaži/skrij pojavno okno.

Meni »Navigacija«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni« in nato »Navigacija« za dostop do možnosti »Nastavitve zemljevida«.

»Nastavitve zemljevida«

Pojavni meni: brez poti v teku

Pritisnite tipko kontekstnega menija za dostop do naslednjih menijev:

- »Prometna karta«;

- »Možnosti poti«

ali »Potovalni načrt«;

- »Nastavitve zemljevida«;

- »Kje sem?« ali »GPS-informacije«;

- »Prekliči pot«.

»Prometna karta«

Izberite »Zemljevid prometa« za ogled trenutnega stanja prometa na zemljevidu.

»Možnosti poti«

Izberite »Možnosti poti« za dostop do naslednjih možnosti:

- »Tip poti«:

Spremenite lahko merilo za izračun načrta poti (»Hitra«, »Kratka«, »Varčno«).

Pri izračunu načrta poti lahko prav tako izberete privzeti način načrtovanja poti. To storite tako, da v meniju »Zemljevid« pritisnete gumb pojavnega menija in nato izberete »Možnosti poti« > »Tip poti«.

Opomba: zgoraj opisane funkcije se lahko razlikujejo.

Na izbiro imate naslednje načine:

- »Hitra«: če izberete ta način, je prikazana najhitrejša pot glede na vaše nastavitve načrta poti. Ta način za izračun se, kolikor je mogoče, izogiba gosto naseljenim območjem in stranskim cestam.

- »Kratka«: če izberete ta način, je prikazana najkrajša možna pot. Tudi ta način se poskuša izogniti gosto naseljenim območjem.

- »Najcenejša«: če izberete to metodo, je prikazana pot, ki združuje prednosti prejšnjih dveh metod. Navigacijski sistem opravi isti izračun kot za hitro pot, pri tem pa izbere še druge ceste zaradi varčevanja z gorivom.

Nastavitve načrta poti

Nastavitve načrta poti so omejitve, ki vplivajo na izračun načrta poti. V meniju »Možnosti poti« lahko vklopite ali izklopite naslednje elemente:

- »Avtoceste«: načrt poti zajema tudi avtoceste ali jih ne zajema.

- »Vinjeta«: načrt poti zajema tudi ceste, za katere se plačuje pristojbina, ki velja za določen čas, ali jih ne zajema.

- »Plačilo cestnine«: načrt poti zajema tudi ceste s cestnino (plačilo na cestninski postaji ali podobne rešitve) ali jih ne zajema.

- »Trajekti«: načrt poti zajema tudi trajekte (vključno z avtovlaki) ali jih ne zajema.

- »Avtovlak«: načrt poti zajema tudi prevoz po cesti/železnicah (prevoz z avtovlaki po železnicah) ali jih ne zajema.

- »Makadamske ceste«: načrt poti zajema tudi netlakovane ceste ali jih ne zajema.

- Potrebno je dovoljenje: vključevanje ali izključevanje cest z oteženim dostopom.

»Nastavitve zemljevida«

Ta meni omogoča nastavitev naslednjih elementov:

- »Samodejna povečava«: vklop ali izklop samodejne povečave.

- »Samodejni prikaz za avtocesto«: vklopite ali izklopite prikaz prometnih znakov na avtocesti.

- »Način prikaza«: izberite priljubljeni način prikaza za navigacijski sistem (»Nizko«, »Običajno« ali »Visoko«);

- Barva zemljevida: izberite želeni način prikaza zemljevida (»Samod.«, »Dan« ali »Noč«).

- Galerija vozil 3D: spremenite privzeti označevalec položaja. Pomaknite se po različnih označevalcih (vozila 3D) tako, da pritisnete levo in desno puščico.

Če želite izbrati označevalec, pritisnite gumb »Nazaj« pod izbranim označevalcem za vozilo.

- »Točke zanimanja«: ko je ta funkcija vklopljena, se na zemljevidu prikažejo znamenitosti v obliki 3D, kraji, kjer si lahko ogledate umetnine, v obliki 3D ali modeli 3D znamenitih ali znanih krajev.

- »Stavbe«: ko je ta funkcija vklopljena, se na zemljevidu prikažejo prikazi mest v obliki 3D ter kraji, kjer si lahko ogledate umetnine, v obliki 3D ali modeli 3D vseh stavb mesta z njihovo resnično velikostjo in položajem na zemljevidu.

- Relief: ko je vklopljena ta funkcija, se na zemljevidu prikaže predstavitev okolice v obliki 3D.

- »Oznake krajev«: izberite kraje ali POI, ki se med vodenjem prikažejo na zemljevidu. Priporočljivo je, da postavite čim manj označevalcev, da zemljevid ne postane nepregleden.

Izberite »Prikaži vse/skrij vse«, da se pokažejo ali skrijejo vse kategorije kraja in POI:

- izberite kategorijo kraja ali POI za dostop do seznama podkategorij,

- označite ali počistite polje ob kategoriji, da jo prikažete ali skrijete.

»Kje sem?«

Ta funkcija prikazuje podrobne informacije o trenutnem položaju: koordinate in naslove.

»GPS-informacije«

Ta funkcija omogoča pridobivanje informacij o stanju signala GPS vašega vozila.

»Prekliči pot«

Pritisnite ta gumb za preklic aktivnega načrta poti.

Pojavni meni: z izbranim območjem

S prstom podrsajte po zaslonu multimedijskega sistema za premikanje po zemljevidu in dostop do drugih funkcij kontekstnega menija:

- »Kraji v bližini kazalca«;

- »Dodaj v imenik«;

- »Novice«;

- »Prikaži položaj kazalca«.

»Kraji v bližini kazalca«

Ta funkcija omogoča, da poiščete točke zanimanja v bližini izbranega položaja. Omogočeno je iskanje, filtriranje, razvrščanje in prikaz vseh rezultatov, ki jih je multimedijski sistem našel na zemljevidu.

»Dodaj v imenik«

Ta funkcija omogoča, da shranite izbrani položaj v beležko naslovov.

»Novice«

Ta funkcija omogoča ogled podrobnosti (naslov, zemljepisno širino in dolžino) o izbranem položaju.

»Prikaži položaj kazalca«

Ta funkcija omogoča, da se vrnete v položaj kurzorja, ko se premikate po zemljevidu vodenja.

Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

Navigacijski sistem