Nazaj na seznam

ZEMLJEVID

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Legenda zemljevida

A Ime naslednje glavne ceste ali informacije o naslednjem prometnem znaku, po potrebi.

B Prikazovalnik: preostala razdalja in prikaz naslednjega dejanja pri vožnji.

Pritisnite gumb: bližnjica, ki omogoča dostop do različnih informacij o poti.

C Prikazovalnik: ikona prometnih informacij.

Pritisni: ta bližnjica zagotavlja dostop do seznama izrednih dogodkov v prometu na vaši poti.

D Trenutni položaj.

E Vrstica s prometnimi informacijami za izbrano pot.

F Kontekstni meni

G Vrnitev na prejšnji zaslon ali vrnitev v meni navigacijskega sistema.

H Vklop/izklop navodil za vodenje.

I Povečava: dotaknite se povečevalnega stekla, če želite prikazati gumbe za povečavo in pomanjšavo. Uporabite ta gumb za vklop ali izklop funkcije povečave v samodejnem načinu.

J Znak, ki označuje območje z visoko stopnjo tveganja.

K Informacije o poteku poti, kot so čas prihoda, skupna preostala razdalja in možnost dosega cilja (zelena zastavica ali rdeča zastavica z znakom strele)/povzetek poti.

L Vrnitev v glavni meni navigacijskega sistema.

M Načina 2D/3D in 2D - sever (zemljevid je vedno prikazan tako, da je sever na vrhu zaslona).

N Prikaz omejitve hitrosti (vrednost prikazane hitrosti je odvisna od izbrane enote). Za več informacij o izbiranju vrste enot glejte razdelek »Sistem«.

P Simboli za točke zanimanja (POI), prikazani na zemljevidu za navigacijo.

Q Prikaži/skrij spustna vratca.

Meni »Navigacija«

Na začetnem zaslonu pritisnite »Meni« in nato »Navigacija« za dostop do možnosti »Nastavitve zemljevida«.

»Nastavitve zemljevida«

Kontekstni meni: brez dejanja na zemljevidu

Pritisnite tipko kontekstnega menija za dostop do naslednjih menijev:

- »Prometna karta«;

- »Možnosti poti«

ali »Potovalni načrt«;

- »Nastavitve zemljevida«;

- »Kje sem?« ali »GPS-informacije«;

- »Prekliči pot«.

»Prometna karta«

Izberite »Zemljevid prometa«, da vidite trenutno stanje prometa na zemljevidu.

»Možnosti poti«

Izberite »Možnosti poti« za dostop do naslednjih možnosti:

»Način načrtovanja poti«

Izberete lahko merilo za izračun načrta poti (»Najhitrejša«, »Najkrajša«, »Najcenejša«).

Pri izračunu načrta poti lahko prav tako izberete privzeti način načrtovanja poti. V ta namen v meniju »Nastavitve zemljevida« pritisnite tipko kontekstnega menija, izberite »Možnosti poti« in nato možnost »Vrsta poti«.

Opomba: zgoraj opisane funkcije se lahko razlikujejo.

Na izbiro imate naslednje načine:

- »Najhitrejša«: če izberete to metodo, je prikazana najhitrejša pot na osnovi vaših nastavitev načrta poti. Ta način za izračun se, kolikor je mogoče, izogiba gosto naseljenim območjem in stranskim cestam.

- »Najkrajša«: če izberete to metodo, je prikazana najkrajša možna pot. Tudi ta način se poskuša izogniti gosto naseljenim območjem.

- »Najcenejša«: če izberete to metodo, je prikazana pot, ki združuje prednosti prejšnjih dveh metod. Navigacijski sistem opravi isti izračun kot za hitro pot, pri tem pa izbere še druge ceste zaradi varčevanja z gorivom.

Nastavitve načrta poti

Nastavitve načrta poti so omejitve, ki vplivajo na izračun načrta poti. V meniju »Možnosti poti« lahko vklopite ali izklopite naslednje elemente:

- »Avtoceste«: načrt poti zajema tudi avtoceste ali jih ne zajema.

- »Plačilo cestnine«: načrt poti zajema tudi ceste s cestnino (plačilo na cestninski postaji ali podobne rešitve) ali jih ne zajema.

- »Vinjeta«: načrt poti zajema tudi ceste, za katere se plačuje pristojbina, ki velja za določen čas, ali jih ne zajema.

- »Trajekti«: načrt poti zajema tudi trajekte (vključno z avtovlaki) ali jih ne zajema.

- »Avtovlak«: načrt poti zajema tudi prevoz po cesti/železnicah (prevoz z avtovlaki po železnicah) ali jih ne zajema.

- »Makadamske ceste«: načrt poti zajema tudi netlakovane ceste ali jih ne zajema.

»Nastavitve zemljevida«

Ta meni omogoča nastavitev naslednjih elementov:

- »Povzetek poti«: ko je ta funkcija vklopljena, lahko pomanjšate merilo zemljevida in imate pregled nad okolico ter ugotovite, če je še daleč do naslednjega dejanja pri vožnji. Ko se približujete naslednji spremembi smeri, sistem prikaže običajni pogled.

- »Samodejna povečava«: vklop ali izklop samodejne povečave.

- »Samodejni prikaz za avtocesto«: vklopite ali izklopite prikaz prometnih znakov na avtocesti.

- »Način prikaza«: izberite priljubljeni način prikaza za navigacijski sistem (»Nizko«, »Običajno« ali »Visoko«);

- »Barva zemljevida«: izberite priljubljeni prikaz barve zemljevida (»Samod.«, »Dnevni« ali »Nočni«).

- »Galerija vozil 3D«: spremenite privzeti označevalec položaja. Pomaknite se po različnih označevalcih (vozila 3D) tako, da pritisnete levo in desno puščico.

Če želite izbrati označevalec, pritisnite gumb »Nazaj« pod izbranim označevalcem za vozilo.

- »Točke zanimanja«: ko je ta funkcija vklopljena, se na zemljevidu prikažejo znamenitosti v obliki 3D, kraji, kjer si lahko ogledate umetnine, v obliki 3D ali modeli 3D znamenitih ali znanih krajev.

- »Stavbe«: ko je ta funkcija vklopljena, se na zemljevidu prikažejo prikazi mest v obliki 3D ter kraji, kjer si lahko ogledate umetnine, v obliki 3D ali modeli 3D vseh stavb mesta z njihovo resnično velikostjo in položajem na zemljevidu.

- »Relief«: ko je ta funkcija vklopljena, se na zemljevidu prikaže predstavitev okolice v obliki 3D.

- »Oznake krajev«.

Izberite kraje, ki se med vodenjem prikažejo na zemljevidu. Priporočljivo je, da postavite čim manj označevalcev, da se zemljevid ne prenasiči.

Izberite »Prikaži vse/skrij vse«, da se pokažejo ali skrijejo vse kategorije kraja.

Izberite ime kategorije kraja za dostop do seznama podkategorij.

Obkljukajte ali počistite potrditveno polje ob kategoriji, da jo prikažete ali skrijete.

»Kje sem?«

Ta funkcija prikazuje podrobne informacije o trenutnem položaju: koordinate in naslove.

»GPS-informacije«

Ta funkcija omogoča pridobivanje informacij o stanju signala GPS vašega vozila.

»Prekliči pot«

Pritisnite ta gumb za preklic aktivnega načrta poti.

Kontekstni meni: z dejanjem na zemljevidu

S prstom podrsajte po zaslonu multimedijskega sistema za premikanje po zemljevidu in dostop do drugih funkcij kontekstnega menija:

- »Prometna karta«;

- »Kraji v bližini kazalca«;

- »Dodaj v imenik«;

- »Novice«;

- »Prikaži položaj kazalca«.

»Prometna karta«

Izberite »Prometna karta« za ogled trenutnega stanja prometa na zemljevidu.

»Kraji v bližini kazalca«

Ta funkcija omogoča, da poiščete točke zanimanja v bližini izbranega položaja. Omogočeno je iskanje, filtriranje, razvrščanje in prikaz vseh rezultatov, ki jih je multimedijski sistem našel na zemljevidu.

»Dodaj v imenik«

Ta funkcija omogoča, da shranite izbrani položaj v beležko naslovov.

»Novice«

Ta funkcija omogoča ogled podrobnosti (naslov, zemljepisno širino in dolžino) o izbranem položaju.

»Prikaži položaj kazalca«

Ta funkcija omogoča, da se vrnete v položaj kurzorja, ko se premikate po zemljevidu vodenja.

Zaradi varnostnih razlogov je priporočljivo, da vse te postopke opravite, ko vozilo miruje.

Navigacijski sistem