Nazaj na seznam

OKRASNI POKROV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Okrasni pokrov

Snemite ga s pomočjo ključa za okrasne pokrove 3, tako da ga zataknete v ustrezno odprtino v bližini ventila 1 (da zgrabite kovinski nastavek).

Opomba: v primeru uporabe varnostnih vijakov, glejte podpoglavje “Zamenjava kolesa”.

Pri ponovni namestitvi okrasni pokrov poravnajte s položajem ventila 1 in kolesnih vijakov 2. Okrasni pokrov pritisnite na sredini, da pritrdite osrednji del na kolesne vijake. Pritisnite pritrdilne kaveljčke, ki so na robu okrasnega pokrova. Znova močno potisnite na sredini okrasnega pokrova, da zagotovite, da so osrednje sponke pravilno nameščene nad glavami kolesnih vijakov.

Opomba: če je vaše vozilo opremljeno z varnostnimi vijaki, jih vedno privijte na mesto enega od kolesnih vijakov 2.