Nazaj na seznam

PREDRTA PNEVMATIKA, REZERVNO KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

V primeru predrtja

Glede na vozilo imate na voljo garnituro za polnjenje pnevmatik ali rezervno kolo (glejte naslednje strani).

Posebnost

Funkcija “sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah” ne nadzira rezervnega kolesa (kolo, ki ste ga zamenjali z rezervnim kolesom, izgine s prikazovalnika na instrumentni plošči).

V 2. poglavju glejte podpoglavje “Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah”.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost svojega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

Če je bilo rezervno kolo hranjeno več let, ga dajte v pregled vašemu serviserju, ki bo preveril, ali je še ustrezno in se lahko varno uporablja.

Vozila z rezervnim kolesom manjših dimenzij od ostalih štirih koles na vozilu:

- Na isto vozilo ne montirajte nikoli več kot eno rezervno kolo.

- Glede na to, da je predrto kolo večje kot rezervno kolo, bo višina podvozja manjša.

- Čimprej zamenjajte rezervno kolo s kolesom enakih dimenzij, kot je bilo originalno.

- Pri vožnji z rezervnim kolesom, ki mora biti zgolj začasna rešitev, ne smete preseči hitrosti, označene na nalepki na kolesu.

- Zaradi montaže tega kolesa se lahko vozilo drugače obnaša. Izogibajte se naglemu pospeševanju ali upočasnjevanju ter zmanjšajte hitrost pri vožnji v ovinek.

- Če morate uporabiti snežne verige, namestite rezervno kolo na zadnjo premo ter preverite tlak v pnevmatikah.

Rezervno kolo A

Nameščeno je v prtljažniku:

- odprete prtljažna vrata;

- glede na vozilo dvignite premični pod in talno oblogo prtljažnika 1;

- odvijete osrednjo pritrditev 2;

- pri vozilih, ki so opremljena z njo, odklopite konektor 3 pod talno oblogo prtljažnika, nato odstranite ojačevalnik zvoka. Ojačevalnika zvoka ne priključujte nazaj brez rezervnega kolesa;

- odstranite rezervno kolo;

- pospravite predrto pnevmatiko v torbo (glejte razdelek »Orodje« v 5. poglavju) in jo položite v prtljažnik.

Rezervno kolo C

Nameščeno je pod vozilom.

V prtljažniku:

- pri vozilih, opremljenih z ojačevalnikom 5, odvijte vse tri pritrdilne vijake 4 in nato odmaknite ojačevalnik za dostop do pokrova 7;

- dvignite pokrov 7;

- odstranite čep;

- za odvijanje pritrdilne žične potege uporabljajte le ključ za kolesne vijake 6 (z uporabo drugih orodij lahko poškodujete mehanizem); odvijte matico v nasprotni smeri urnega kazalca (premik B) in kolo se bo spustilo na tla.

Ne dotikajte se izpušnega sistema.

Obstaja nevarnost opeklin.

Z zunanje strani vozila postavite kolo pokonci, potisnite kabel in element 8 skozi platišče in tako sprostite kolo.

Za ponovno namestitev rezervnega kolesa C

Za izvedbo tega postopka mora biti žična potega odvita.

Namestite kolo pokonci, tako da je ventil obrnjen proti vam. Potisnite kabel in element 8 skozi platišče. Položite kolo na tla tako, da bo ventil obrnjen proti tlom.

V prtljažnem prostoru do konca zategnite matico v smeri urnega kazalca (obratno kot pri premiku B), da navijete pritrdilno žično potego, pri čemer pazite, da kolo ostane v vodoravnem položaju in da je žična potega ustrezno napeta.

Namestite nazaj čep in nato pokrov 7.

Pri vozilih, opremljenih z ojačevalnikom, namestite nazaj ojačevalnik 5. Privijte vse tri vijake 4.

Ko namestite poškodovano kolo na mesto rezervnega kolesa, se zniža višina podvozja vozila, ker je predrto kolo večje kot rezervno kolo. Da bi preprečili kakršnokoli poškodbo, vozite previdno na dvignjenih prehodih za pešce in pri speljevanju s pločnikov na cesto. Pri vožnji z rezervnim kolesom, ki mora biti zgolj začasna rešitev, ne smete preseči hitrosti, označene na nalepki na kolesu. Čimprej zamenjajte rezervno kolo s kolesom enakih dimenzij, kot je bilo originalno.

Rezervno kolo D

Nahaja se na nosilcu rezervnega kolesa pod vozilom.

V prtljažniku:

- pri vozilih, opremljenih z ojačevalnikom 5, odvijte vse tri pritrdilne vijake 4 in nato odmaknite ojačevalnik za dostop do pokrova 7;

- dvignite pokrov 7;

- odstranite čep;

- Uporabljajte samo ključ za kolesne vijake 6, da sprostite in spustite rezervno kolo D (z drugimi orodji lahko mehanizem poškodujete). Odvijte matico v nasprotni smeri urnega kazalca (premik B) - nosilec rezervnega kolesa se spusti na tla;

- pod vozilom dvignite in nato potisnite (premik E) ročico 9, da spustite nosilec rezervnega kolesa na tla;

- potegnite kolo D proti sebi, plastično vodilo pod kolesom olajša premikanje;

- odstranite plastično vodilo s kolesa preden ga namestite na vozilo.

Ponovna namestitev nosilca rezervnega kolesa:

- uporabite ključ za kolesne vijake 6, da popolnoma privijete matico v smeri vrtenja urinih kazalcev (obratno od premika B);

- poskrbite, da nosilec rezervnega kolesa čvrsto pritrdite:

- ponovno namestite čep in nato pokrov 7.

Prepričajte se, da je nosilec rezervnega kolesa vedno čvrsto pritrjen, z ali brez rezervnega kolesa.

Obstaja nevarnost nesreče.

Če je rezervno kolo pod vozilom, je pred dvigom vozila nujno treba odstraniti rezervno kolo.

Obstaja nevarnost poškodb.

VZDRŽEVANJE ZA STRANKO : REZERVNO KOLO/KOMPLET ZA POLNJENJE/VAROVALKE