Nazaj na seznam

GARNITURA ZA POLNJENJE PNEVMATIK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

S to garnituro lahko popravite pnevmatiko, ki ima na tekalni površini A poškodbo, manjšo od 4 milimetrov. S to garnituro ne morete popraviti vseh vrst predrtij, kot na primer poškodb, večjih od 4 milimetrov, ter zarez na boku B pnevmatike ...

Prepričajte se tudi, da je platišče v dobrem stanju.

Če je tujek, ki je predrl pnevmatiko, še vedno v njej, ga ne smete izvleči.

Garniture za polnjenje ne uporabljajte, če se je zaradi vožnje s predrto pnevmatiko le-ta poškodovala.

Pred kakršnimkoli posegom natančno preglejte boke pnevmatike.

Prav tako je vožnja s slabo napolnjeno ali z izpraznjeno (predrto) pnevmatiko lahko zelo nevarna in ima lahko za posledico nepopravljivo škodo.

To popravilo je zgolj začasno.

Poškodovano pnevmatiko je treba čim prej dati strokovnjaku v pregled (in v popravilo, če je to mogoče).

Ob zamenjavi pnevmatike, popravljene s to garnituro, morate o tem obvestiti strokovnjaka.

Med vožnjo lahko občutite manjše vibracije, do katerih pride zaradi prisotnosti sredstva v pnevmatiki.

Ta garnitura je homologirana izključno za polnjenje pnevmatik na vozilu, ki je z njo tovarniško opremljeno.

V nobenem primeru z njo ne smete polniti pnevmatik drugega vozila ali kateregakoli drugega napihljivega predmeta (blazine, čolna ...).

Med uporabo posode s sredstvom za popravilo pazite, da sredstvo ne pride v stik s kožo. Če vam kapljice sredstva kljub temu brizgnejo na kožo, prizadeto mesto obilno izperite z vodo.

Garnituro za popravilo pnevmatik hranite izven dosega otrok.

Prazne posode ne odvrzite v naravo. Izročite jo predstavniku servisne mreže za vaše vozilo ali posebni organizaciji, ki zbira te izdelke.

Posoda ima omejeno življenjsko dobo, ki je navedena na nalepki. Preverite rok uporabe.

Za zamenjavo cevi za polnjenje in posode s sredstvom za popravilo pnevmatike se obrnite na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

V primeru predrtja pnevmatike uporabite komplet, ki je (odvisno od vozila) pod talno oblogo prtljažnika C ali v odlagalnem predalu D na desni.

Vozilo s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah

V primeru premalo napolnjene pnevmatike (predrta pnevmatika ipd.) se na instrumentni plošči prižge opozorilna lučka ; glejte informacije v razdelku »Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah« v 2. poglavju.

Pri delujočem motorju in zategnjeni parkirni zavori;

- Odklopite vso dodatno opremo iz vtičnice za dodatno opremo vozila;

- glejte informacije o kompletu kompresorja za polnjenje pnevmatik v prtljažniku vozila in upoštevajte navodila;

- pnevmatiko napolnite do predpisanega tlaka (glejte razdelek »Tlak zraka v pnevmatikah«);

- po največ 15 minutah prenehajte s polnjenjem in preverite tlak (na manometru 1).

Opomba: ko se posoda prazni (približno 30 sekund), manometer 1 na kratko prikaže tlak do 6 barov, nato tlak pade.

- Prilagodite tlak: za zvišanje tlaka nadaljujte s polnjenjem s pomočjo garniture. Za znižanje tlaka pritisnite gumb 2.

Pred uporabo garniture parkirajte vozilo tako, da boste dovolj odmaknjeni od prometa, vključite varnostne utripalke, zategnite parkirno zavoro, vsi potniki pa naj zapustijo vozilo in se oddaljijo od cestišča.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost svojega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

Če po 15 minutah ne morete doseči minimalnega tlaka 1,8 bar, pnevmatike ni mogoče popraviti; ne nadaljujte z vožnjo in pokličite predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Ko je pnevmatika pravilno napolnjena, odstranite garnituro: nastavek za polnjenje počasi odvijte s posode 3, da preprečite razlivanje sredstva, nato pa shranite posodo v plastično embalažo, da sredstvo ne bo izteklo.

- Nalepko s priporočili za vožnjo (nameščena je pod posodo) prilepite na vidno mesto na armaturni plošči.

- Pospravite garnituro.

- Če po končanem prvem polnjenju pnevmatike ta še vedno pušča, je potrebna vožnja za zamašitev luknje.

- Takoj se odpeljite in vozite s hitrostjo od 20 do 60 km/h, da se sredstvo enakomerno porazdeli v pnevmatiki; po prevoženih 3 km zaustavite vozilo in preverite tlak.

- Če je tlak višji od 1,3 bara ampak nižji od predpisanega tlaka (glejte nalepko na robu voznikovih vrat), ga nastavite. V nasprotnem primeru se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo: pnevmatike ni mogoče popraviti.

Na podu pred voznikovim sedežem ne sme biti nobenih predmetov, ker lahko v primeru sunkovitega zaviranja zdrsnejo pod pedale in onemogočijo njihovo uporabo.

Previdnostni ukrepi pri uporabi garniture

Garnitura za polnjenje ne sme neprekinjeno delovati več kot 15 minut.

Posodo je po prvi uporabi treba zamenjati, čeprav v njej ostane tekočina.

Po popravilu z uporabo kompleta ne potujte dlje od 200 km. Poleg tega zmanjšajte hitrost in pod nobenim pogojem ne prekoračite hitrosti 80 km/h. Na to vas opozarja nalepka, ki jo morate prilepiti na vidno mesto na armaturni plošči.

V skladu s predpisi v posameznih državah je sicer treba zamenjati pnevmatiko, ki je popravljena z garnituro za polnjenje pnevmatik.

Pri ventilu bodite pozorni na njegov pokrovček, kajti če pokrovčka ni oziroma je slabo privit, lahko pride do puščanja in slabšega tesnjenja pnevmatike.

Vedno uporabljajte pokrovčke ventila, ki so enaki originalnim, in poskrbite, da bodo popolnoma priviti.