Nazaj na seznam

METLICE BRISALCEV: zamenjava

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Metlice brisalcev vetrobranskega stekla 1

Pri vključenem kontaktu in ustavljenem motorju potisnite ročico za upravljanje brisalcev do konca navzdol: metlice se ustavijo odmaknjene od pokrova motornega prostora.

Privzdignite ročico brisalca 2 in pritisnite gumb 3 za sprostitev metlice.

Montaža

Potisnite metlico na ročici, da se zaskoči. Preverite, ali se je pravilno zaskočil. Previdno spustite ročico metlice brisalca.

Pri vključenem kontaktu namestite ročico brisalca v položaj mirovanja. Metlica na voznikovi strani mora vedno biti nad metlico na sovoznikovi strani. V nasprotnem primeru je treba brisalce hitro premakniti, ko se vozilo premika s hitrostjo, večjo od približno 7 km/h.

Opomba: preden znova zaženete vozilo, preklopite metlice brisalcev na vetrobransko steklo, da preprečite morebitne poškodbe na pokrovu motorja ali brisalcih.

Ne vklopite brisalcev na suhem vetrobranskem steklu. To namreč povzroča obrabo ali dotrajanje metlic.

- Pozimi pazite, da metlice brisalcev niso primrznjene na steklo (zaradi nevarnosti pregretja pogonskega motorčka brisalcev ali poškodbe metlic).

- Redno pregledujte stanje metlic.

Zamenjajte jih, ko brisanje ni več zadovoljivo (približno enkrat letno).

Pazite, da vam ne pade ročica brisalca na steklo, ko odstranite metlico (ob zamenjavi): nevarnost razbitja stekla.

Metlica brisalca zadnjega stekla 4

Pri ročici v položaju mirovanja (izključena):

- Dvignite ročico brisalca 6;

- obračajte metlico 4, dokler ne začutite odpora (gib C);

- pri nekaterih vozilih je treba pritisniti na jeziček 5 in iztakniti metlico z gibom B.

Montaža

Ravnajte v obratnem zaporedju kot pri demontaži. Preverite, ali je metlica dobro zapeta.

Preden zamenjate metlico brisalca na zadnjem steklu, se prepričajte, da je ročica v položaju mirovanja (izključena).

Obstaja nevarnost poškodb.

Brisalec