Nazaj na seznam

NIVOJI TEKOČIN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Hladilna tekočina

Nivo pri zaustavljenem hladnem motorju na ravnih tleh mora biti med oznakama “MINI” in “MAXI” na izravnalni posodi 1.

Tekočino dolijte pri hladnem motorju, preden nivo pade pod oznako “MINI”.

Pogostnost kontrole nivoja

Redno preverjajte nivo hladilne tekočine (kajti zaradi pomanjkanja hladilne tekočine lahko pride do težjih poškodb motorja).

Če jo je treba doliti, uporabite le tekočino, ki so jo homologirale naše tehnične službe. Taka tekočina zagotavlja:

- zaščito proti zmrzovanju;

- protikorozijsko zaščito delov hladilnega sistema.

Pogostnost zamenjave

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

V primeru nenormalnega ali ponavljajočega se zniževanja nivoja se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Na hladilnem krogotoku ne smete izvajati nobenih posegov, dokler je motor vroč.

Obstaja nevarnost opeklin.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Zavorna tekočina

Pogosto kontrolirajte nivo zavorne tekočine, še posebno, če čutite, da je učinkovitost zaviranja slabša kot običajno.

Nivo preverjamo pri zaustavljenem motorju in na ravnih tleh.

Nivo 2

Normalno je, da se nivo znižuje z obrabo zavornih oblog, vendar ne sme biti nikdar nižji od oznake »MINI«.

Če želite sami preverjati stanje obrabe zavornih kolutov in zavornih bobnov, si v servisni mreži ali na proizvajalčevi spletni strani priskrbite navodila za izvajanje kontrole.

Dolivanje:

Posege na hidravličnem zavornem sistemu, ki zahtevajo zamenjavo tekočine, zaupajte strokovnjaku v servisni mreži.

Obvezno uporabljajte zavorno tekočino, ki so jo homologirale naše tehnične službe (iz zapečatene plastenke).

Pogostnost zamenjave

Glejte knjižico za vzdrževanje vašega vozila.

Pri posegih v bližini motorja, je ta lahko še topel. Poleg tega se lahko kadarkoli sproži ventilator za hlajenje motorja. Na to vas opomni opozorilna lučka v motornem prostoru.

Obstaja nevarnost poškodb.

Pred kakršnim koli posegom v motornem prostoru obvezno izključite kontakt (glejte razdelek »Zagon/zaustavitev motorja« v 2. poglavju).

Vetrobransko steklo/posoda s tekočino za pranje stekel in žarometov

Dolivanje:

Pri zaustavljenem motorju odstranite pokrovček 3, dolivajte tekočino, dokler je ne vidite skozi odprtino, in nato ponovno zaprite s pokrovčkom.

Opomba: redno preverjajte nivo rezervoarja in dolijte tekočino, preden greste na pot.

Tekočina

Sredstvo za pranje stekel. Pozimi uporabite sredstvo proti zamrzovanju. Uporabljajte izdelke, ki jih priporoča predstavnik servisne mreže vozila.

Opomba: ne uporabljajte čiste vode (obstaja nevarnost poškodbe napajalne črpalke ter nalaganja vodnega kamna na črpalki in šobah).

Šobe

Za pravilno nastavitev višine šob za pranje vetrobranskega stekla se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.