Nazaj na seznam

OKRASNI POKROV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Okrasni pokrov

Snemite ga s pomočjo ključa za okrasne pokrove 6 tako, da ga vstavite v ustrezno odprtino v bližini ventila 8 (da pričvrstite kovinski nastavek).

Pri ponovnem nameščanju okrasnega pokrova pazite na položaj ventila 8. Zataknite pritrdilne kaveljčke tako, da začnete na strani ventila A, nadaljujete z B in C ter končate na strani nasproti ventila D.

Opomba: v primeru uporabe varnostnih vijakov, glejte podpoglavje “Zamenjava kolesa”.

Orodja nikdar ne pustite nepospravljenega, ker lahko pri močnem zaviranju nevarno odleti. Po uporabi poskrbite, da boste orodje ponovno namestili v nosilec ter ga pravilno pospravili v njegovo ležišče: obstaja nevarnost poškodb.

Če so z garnituro orodja dobavljeni vijaki za kolo, uporabljajte izključno te vijake za rezervno kolo: glejte nalepko na rezervnem kolesu.

Dvigalka je namenjena izključno zamenjavi kolesa. Zato je ne uporabljajte za dviganje avtomobila z namenom, da bi pod njim opravljali kakršnokoli delo.