Nazaj na seznam

OPOZORILO ZA SKRENITEV Z VOZNEGA PASU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkcija uporablja informacije iz kamere 1 in opozori voznika, če prečka prekinjeno ali neprekinjeno črto na cestišču, ob tem pa ne vklopi smerokazov.

Opomba: prepričajte se, da na vetrobranskem steklu ni ovir (umazanija, blato, sneg, zarositev itd.).

Nekatere informacije prikaže prikazovalnik na vetrobranskem steklu, če je vozilo opremljeno z njim.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Funkcija opozarjanja na spremembo voznega pasu ne spremeni smeri vožnje vozila.

Vklop/izklop

Vozila z navigacijskim sistemom

Na zaslonu multimedijskega sistema2: izberite meni »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »Opozorilo za zapustitev voznega pasu« in nato izberite »ON« ali »OFF«.

Do menija »Pomoč pri vožnji« lahko neposredno dostopate s tipko 3 .

Vozila brez navigacijskega sistema

Uporabite stikalo 4.

Operacija

Ko je funkcija aktivirana, so indikatorji vidnosti 5 levih in desnih črt na instrumentni plošči prikazani v sivi barvi.

Funkcija je pripravljena na opozarjanje, če:

- je hitrost večja od približno 70 km/h;

in

- indikatorji črt 5 so obarvani zeleno ali belo, odvisno od vozila.

Funkcija sproži opozorilo, če prekoračite črto brez uporabe smerokazov.

Funkcija opozori voznika:

- slišati je zvočno opozorilo;

in

- indikator prečkane črte na instrumentni plošči se obarva rdeče.

Pogoji neaktiviranja opozoril

- Smerokazi, ki so bili aktivirani manj kot 2 sekundi pred prekoračitvijo črte;

- zelo hitra prekoračitev črte;

- neprekinjena vožnja po črti;

- v ovinkih funkcija dovoli rahlo sekanje;

- vklopljene varnostne utripalke;

-...

Nastavitve

Vozila z navigacijskim sistemom

Na zaslonu multimedijskega sistema 2 izberite »Vozilo«, »Pomoč pri vožnji«, »Nast. opoz. za zapus. voz. pasu« in nato:

- glasnost: nastavitev glasnosti opozorila. Pri tem izberite eno od petih ravni;

- občutljivost: nastavite raven občutljivosti za zaznavanje črt. Pri tem izberite:

- »Nizka«, če je črta zaznana ob prekoračitvi;

- »Sredina«, če je črta zaznana ob približevanju;

- »visoko«, če je črta zaznana ob bližini.

Vozila brez navigacijskega sistema

- Ko je vozilo ustavljeno, držite stikalo 6 OK, da dostopite do menija za nastavitev;

- večkrat pritisnite stikalo 7 gor ali dol, da se premaknete do menija »Pomoč pri vožnji«. Pritisnite stikalo 6 OK;

- večkrat pritisnite stikalo 7 gor ali dol, da se premaknete do menija »Nastavitve Opozorilo za zapustitev voznega pasu«, in pritisnite stikalo 6 OK;

- glasnost: nastavitev glasnosti opozorila. Pri tem izberite eno od treh ravni;

- občutljivost: nastavite raven občutljivosti za zaznavanje črt. Za to izberite:

- »Nizka«, če je črta zaznana ob prekoračitvi;

- »Sredina«, če je črta zaznana ob približevanju;

- »visoka«, če je črta zaznana ob bližini.

Motnje delovanja

V primeru težav z delovanjem se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Preveri sistem za skrenitev « in indikatorja vidnosti leve in desne črte izgineta z instrumentne plošče.

Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Posegi/popravila sistema

- V primeru trčenja se poravnava kamere lahko spremeni in to lahko vpliva na delovanje kamere. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege v območju kamere (popravila, zamenjave, spreminjanje vetrobranskega stekla itd.) mora izvesti usposobljeni strokovnjak.

Samo predstavnik servisne mreže vozila je usposobljen za posege v sistem.

Motnje sistema

Nekatere razmere lahko motijo ali poslabšajo delovanje sistema, kot so:

- prekrito vetrobransko steklo (umazanija, led, sneg, zarositev itd.);

- kompleksno okolje (tunel ipd.);

- slabe vremenske razmere (sneg, toča, poledica itd.);

- slaba vidljivost (tema, megla itd.);

- obrabljene ali medsebojno zelo oddaljene talne oznake (delno izbrisane črte ipd.) ali talne oznake s šibkim kontrastom;

- zaslepljenost (slepeči sončni žarki, žarometi nasproti vozečih vozil itd.);

- cesta je ozka ali ovinkasta (ostri zavoji ipd.);

- vozite tesno za vozilom na istem voznem pasu.

Tveganje lažnih alarmov ali odsotnosti opozoril

Sistem opozarjanja na spremembo voznega pasu