Nazaj na seznam

PREDRTA PNEVMATIKA, REZERVNO KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

V primeru predrtja

Glede na vozilo imate na voljo garnituro za polnjenje pnevmatik ali rezervno kolo (glejte naslednje strani).

Posebnost

Funkcija “sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah” ne nadzira rezervnega kolesa (kolo, ki ste ga zamenjali z rezervnim kolesom, izgine s prikazovalnika na instrumentni plošči).

Glejte razdelek »Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah« v 2. poglavju.

Če vozilo parkirate ob robu ceste, morate ostale udeležence v prometu opozoriti na prisotnost svojega vozila, tako da namestite varnostni trikotnik ali kateri drugi opozorilni pripomoček, ki je predpisan po lokalni zakonodaji države, v kateri vozite.

Onemogočite funkcijo »prostoročnega upravljanja« pred ročnim pranjem vozila ali premikanjem rezervnega kolesa ali vlečne kljuke.

Obstaja nevarnost nenamernega odpiranja ali zapiranja prtljažnih vrat, ki lahko povzroči poškodbe.

Če je bilo rezervno kolo hranjeno več let, ga dajte v pregled vašemu serviserju, ki bo preveril, ali je še ustrezno in se lahko varno uporablja.

Vozila z rezervnim kolesom manjših dimenzij od ostalih štirih koles na vozilu:

- Na isto vozilo ne montirajte nikoli več kot eno rezervno kolo.

- Glede na to, da je predrto kolo večje kot rezervno kolo, bo višina podvozja manjša.

- Čimprej zamenjajte rezervno kolo s kolesom enakih dimenzij, kot je bilo originalno.

- Pri vožnji z rezervnim kolesom, ki mora biti zgolj začasna rešitev, ne smete preseči hitrosti, označene na nalepki na kolesu.

- Zaradi montaže tega kolesa se lahko vozilo drugače obnaša. Izogibajte se naglemu pospeševanju ali upočasnjevanju ter zmanjšajte hitrost pri vožnji v ovinek.

- Če morate uporabiti snežne verige, namestite rezervno kolo na zadnjo premo ter preverite tlak v pnevmatikah.

Rezervno kolo A

Slednje je nameščeno v prtljažniku.

Do njega boste prišli tako, da:

- odprite prtljažnik;

- obrnite gumbe za zaklepanje 1 na koncih premičnega poda 2 za četrt obrata;

- privzdignite premični pod 2 z ročico 3;

- v nasprotni smeri urnega kazalca odvijte osrednjo pritrditev 6, ki je običajno pod dvigalko 4, odvisno od vozila;

- odstranite garnituro orodja 5;

- c vozilih, ki so opremljena z nizkotonskim zvočnikom 7, tega odstranite in ga postavite na levo od prtljažnika;

- odstranite rezervno kolo.

Odstranite nizkotonski zvočnik 7 in ga ponovno pravilno priklopite, pri čemer z njim ravnajte previdno. Če boste z nizkotlačnim zvočnikom ravnali nepazljivo, lahko poškodujete njegove električne ali elektronske dele, kar lahko povzroči nepravilno delovanje.

Rezervno kolo B

Slednje je nameščeno v prtljažniku.

Do njega boste prišli tako, da:

- odprite prtljažnik;

- obrnite gumbe za zaklepanje 1 na koncih premičnega poda 2 za četrt obrata;

- privzdignite premični pod 2 z ročico 3;

- dvignite pokrov 8 in ga potisnite na stran;

- odvijte osrednjo pritrditev 9 v nasprotni smeri urnega kazalca;

- odstranite rezervno kolo;

- privijte navzdol osrednjo pritrditev 9 v smeri urnega kazalca;

- ponovno namestite premični pod 2 in zaklenite gumbe za zaklepanje 1 na njihovo mesto.

Ko namestite poškodovano kolo na mesto rezervnega kolesa, se zniža višina podvozja vozila, ker je predrto kolo večje kot rezervno kolo. Da bi preprečili kakršnokoli poškodbo, vozite previdno na dvignjenih prehodih za pešce in pri speljevanju s pločnikov na cesto. Pri vožnji z rezervnim kolesom, ki mora biti zgolj začasna rešitev, ne smete preseči hitrosti, označene na nalepki na kolesu. Čimprej zamenjajte rezervno kolo s kolesom enakih dimenzij, kot je bilo originalno.