Nazaj na seznam

PRILAGODLJIVI REGULATOR HITROSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Prilagodljivi regulator hitrosti vam omogoča, da ob ustreznih prometnih razmerah (pretočna prometnica ali avtocesta) ohranite tako izbrano hitrost, imenovano regulirana hitrost, kakor tudi varnostno razdaljo do vozila, ki vozi pred vami na istem pasu.

Hitrost za to funkcijo je mogoče nastaviti na od 50 km/h do 140 km/h ali približno 150 km/h, odvisno od vozila.

Radar ima doseg približno 120 metrov.

Posebnost:

- voznik mora upoštevati največjo zakonsko dovoljeno hitrost v državi, v kateri se z vozilom vključuje v promet;

- prilagodljivi regulator hitrosti lahko zavre vozilo do tretjine zavorne zmogljivosti. V nekaterih primerih mora voznik močneje zavirati.

Nekatere informacije prikaže prikazovalnik na vetrobranskem steklu, če je vozilo opremljeno z njim.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Funkcija nikoli ne ukrepa namesto voznika.

Ta funkcija torej ne more v nobenem primeru nadomestiti voznikovega upoštevanja omejitev hitrosti, voznikove pazljivosti in odgovornosti (voznik mora biti stalno pozoren na nenadne dogodke, do katerih lahko pride med vožnjo, in mora biti vedno pripravljen na zaviranje).

Prilagodljivi regulator hitrosti se ne sme uporabljati v gostem prometu, na ovinkasti ali spolzki cesti (poledica, akvaplaning, gramoz) in v neugodnih vremenskih razmerah (megla, dež, bočni veter …).

Obstaja nevarnost nesreče.

Položaj radarja

Radar 1 ne sme biti prekrit (z umazanijo, blatom, snegom...).

Gumbi za upravljanje

5 Glavno stikalo za vklop/izklop

2 Stikala za:

a vključitev, shranjevanje in zviševanje regulirane hitrosti (+) ;

b zmanjševanje regulirane hitrosti (-).

3 Vključitev s priklicem shranjene regulirane hitrosti (R).

4 Vključitev stanja pripravljenosti funkcije (s shranitvijo regulirane hitrosti) (O)

6 Nastavitev sledilne razdalje

Vklop

Pritisnite stikalo 5 na strani . Zasveti zelena kontrolna lučka in na instrumentni plošči se prikaže sporočilo »Prilagodlj.Regulator« s črticami, ki opozarja, da je funkcija vključena in je treba nastaviti regulirano hitrost.

Vključitev funkcije regulatorja hitrosti

Pri ustaljeni hitrosti vožnje (večji od približno 50 km/h) pritisnite 2 na stikalu a (+): funkcija se vklopi in trenutna hitrost se shrani.

Regulirana hitrost nadomesti črtice, vklop regulatorja hitrosti pa je potrjen s prikazom sporočila »Prilagodlj.Regulator« in vklopljeno opozorilno lučko . Če želite vklopiti funkcijo med vožnjo s hitrostjo, okrog 50 km/h ali večjo od okrog 140 km/h (oz. 150 km/h, odvisno od vozila), se pri nekaterih vozilih prikaže sporočilo »Neveljavna hitr.« in funkcija ostane izklopljena.

Nastavitev sledilne razdalje

Sledilno razdaljo lahko nastavite z zaporednimi pritiski na stikalo 6.

Vožnja

Ko je regulirana hitrost shranjena in je funkcija regulacije hitrosti vključena, lahko dvignete nogo s pedala za plin.

Če je sledilna razdalja shranjena in sistem na vašem pasu zazna vozilo, ki vozi počasneje od vašega vozila, vozilo zavre (prižgejo se zavorne luči) in prilagodi hitrost sledenemu vozilu ob upoštevanju sledilne razdalje, ki ste jo predhodno izbrali.

Prehitevanje

Če želite prehitevati pri hitrosti, ki je manjša od regulirane hitrosti, vklop smerokazov pospeši vozilo za lažje prehitevanje.

Pozor: noge morate imeti vedno v bližini pedalov, da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Spreminjanje regulirane hitrosti

Za spreminjanje regulirane hitrosti zaporedno pritiskajte na stikalo 2:

- na stran a (+) za povečanje hitrosti;

- na stran b (-) za zmanjšanje hitrosti.

Spreminjanje sledilne razdalje

Kadar koli lahko spremenite sledilno razdaljo do vozila pred seboj z zaporednim pritiskanjem na stikalo 6.

Na instrumentni plošči se pojavijo vodoravne črte sledenja, ki kažejo izbrano sledilno razdaljo:

- ena črta za kratko razdaljo (ustreza sledilnemu času, ki znaša približno eno sekundo);

- dve črti za srednjo razdaljo;

- tri črte za dolgo razdaljo (ustreza sledilnemu času, ki znaša približno dve sekundi).

Izbiro razdalje je treba prilagoditi prometu, zakonodaji države, v kateri vozite, in vremenskim razmeram.

Ko sistem zazna vozilo na vašem voznem pasu, se nad črtami sledenja prikaže slika vozila A.

Prekoračitev regulirane hitrosti

Regulirano hitrost lahko v vsakem trenutku prekoračite tako, da pritisnete na pedal za plin.

Med prekoračitvijo se na instrumentni plošči prikažejo regulirana hitrost in črte sledenja rdeče barve, pri čemer regulirana hitrost utripa: funkcija nadzora razdalje ne deluje več.

Nato odmaknite nogo s pedala za plin: reguliranje hitrosti in razdalje se samodejno ponovno vključi, razen če preide v stanje pripravljenosti.

Funkcija v stanju pripravljenosti

Funkcija preide v stanje pripravljenosti, ko:

- pritisnete stikalo 4 (O);

- pritisnete zavorni pedal;

- pritisnete pedal sklopke;

- prestavite prestavno ročico;

- hitrost vozila je manjša od 40 km/h ali večja od približno 160 km/h;

- Število vrtljajev motorja je premajhno ali preveliko;

- se sprožijo nekateri sistemi za nadzor in pomoč pri vožnji (ABS, ESC...).

V zadnjih treh primerih se na instrumentni plošči prikaže sporočilo »Prilag.Regulator izklopljen«, ko funkcija preide v stanje pripravljenosti.

Stanje pripravljenosti je potrjeno, ko je prikazana regulirana hitrost v sivi barvi in se prikaže sporočilo »Prilagodlj.Regulator«.

Ponoven vklop regulacije hitrosti

Shranjeno hitrost lahko prikličete, vendar se morate najprej prepričati o ustreznosti prometnih razmer (gostota prometa, stanje cestišča, vremenski pogoji …). Pritisnite stikalo 3 (R), če je hitrost vozila večja od približno 50 km/h.

Pri priklicu shranjene hitrosti je vklop regulatorja potrjen s prikazom regulirane hitrosti v zeleni barvi in sporočila »Prilagodlj.Regulator«.

Ko je regulator hitrosti v stanju pripravljenosti, ga lahko ponovno vklopite s pritiskom stikala 2 na strani a (+), vendar bo pri tem namesto shranjene hitrosti upoštevana trenutna hitrost vozila.

Opomba: če je shranjena hitrost veliko večja od trenutne hitrosti vožnje, vozilo pospeši, da doseže to hitrost.

V nekaterih primerih (dohitevanje precej počasnejšega vozila, hitra zamenjava pasu vozila pred vami ipd.) sistem nima časa za odziv, zaradi česar odda zvočni signal hkrati z opozorilom B, če stanje zahteva pozornost voznika, ali opozorilom C, če stanje zahteva takojšnje ukrepanje voznika.

Odzovite se primeru primerno in ustrezno manevrirajte.

Izključitev funkcije

Funkcija regulatorja hitrosti se izklopi, ko pritisnete stikalo 5 na strani . V tem primeru hitrost ni več shranjena v spominu. Ko se zelena opozorilna lučka izklopi in sporočilo »Prilagodlj.Regulator« na instrumentni plošči izgine, je izklop funkcije potrjen.

Vključitev stanja pripravljenosti ali izključitev funkcije regulatorja hitrosti ne povzroči naglega zmanjšanja hitrosti: pritisniti morate na zavorni pedal.

Motnje delovanja

Če sistem zazna motnjo delovanja, na instrumentni plošči zasveti kontrolna lučka , ki jo spremlja sporočilo »Preverite regulator hitr.«.

Obstajata dve možnosti:

- sistem je začasno onemogočen (primer: radar je prekrit z umazanijo, blatom, snegom itd.). V tem primeru parkirajte vozilo in ugasnite motor. Očistite območje zaznavanja na radarju. Ko ponovno zaženete motor, se kontrolna lučka izklopi, sporočilo pa izbriše;

- v nasprotnem primeru je to lahko posledica druge napake. Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

Pozor: noge morate imeti vedno v bližini pedalov, da se boste v sili lahko hitro odzvali.

Ta funkcija predstavlja dodatno pomoč pri vožnji. Ta funkcija v nobenem primeru ne nadomešča pazljivosti in odgovornosti voznika, ki mora ves čas ohraniti nadzor nad vozilom.

Voznik mora vedno prilagoditi hitrost prometnim razmeram ne glede na navodila sistema.

Sistema v nobenem primeru ni mogoče enačiti s tipalom za ovire ali sistemom proti trčenju.

Posegi/popravila sistema

- Morebitno trčenje lahko vpliva na poravnavo in delovanje radarja. Izključite funkcijo in se obrnite na predstavnika servisne mreže vozila.

- Vse posege na območju radarja (popravila, zamenjave, popravki barve) mora izvesti kvalificiran strokovnjak.

Motnje sistema

Kompleksno okolje (kovinski most ...) lahko moti sistem.

Tveganje neželenega zaviranja ali pospeševanja.

Omejitve delovanja sistema

- Vozilo, ki vozi v nasprotno smer, ne sproži nobenega opozorila ali spremembe delovanja sistema.

- Območje, kjer je nameščen radar, mora ostati čisto in se ga ne sme spreminjati, da se zagotovi dobro delovanje sistema.

- Sistem v nekaterih primerih ne zazna nepremičnih ovir (ustavljena vozila, zastoji, zapornice pred cestninsko postajo itd.) ali ovir, ki se premikajo z majhno hitrostjo oziroma so majhne velikosti (motorji, kolesa, pešci itd.).

- Vozilo, ki se vključuje na isti vozni pas, bo zaznano šele, ko vstopi v območje zaznavanja. Lahko pride do nenadnega ali poznega zaviranja.

- Pri vožnji v ovinek ali med zavijanjem se lahko zgodi, da tipalo začasno ne zaznava več vozila pred sabo in tako lahko vozilo pospeši.

- Pri izstopu iz ovinka je lahko zaznavanje predhodnega vozila moteno ali zapoznelo. Lahko pride do nenadnega ali poznega zaviranja.

- Počasnejše vozilo, ki vozi na vzporednem voznem pasu, je lahko zaznano in povzroči upočasnitev, če katero od vozil vozi preblizu pasu drugega vozila.

- Sistem se izklopi pri hitrosti okrog 40 km/h. Voznik se mora obvezno odzivati razmeram primerno.

- Sistem nenadnih sprememb stanja ne upošteva takoj, tako da mora voznik ves čas in v vseh okoliščinah ostati pozoren.

Izklop funkcije

Funkcijo je treba onemogočiti v naslednjih primerih:

- zavorne luči ne delujejo;

- Na sprednjem delu vozila je prišlo do trka ali je poškodovan;

- se vozilo vleče z avtovleko (ob okvari);

- je promet gost;

- vozilo vozi skozi predor;

- vozilo vozi po ovinkasti cesti;

- vozilo vozi po spolzki cesti ali v slabih vremenskih razmerah (megla, sneg, dež, bočni veter itd.).

Če se sistem obnaša neobičajno, ga izklopite in se posvetujte s predstavnikom servisne mreže vozila.

Prilagodljivi regulator hitrosti